Vikten av visselblåsning inom startups

Vikten av visselblåsning inom startups

2022-12-14

Ett företag som precis har blivit aktivt eller som är i ett tidigt stadie kallas ofta för "startup". Startups startas av en eller flera entreprenörer som tror att det finns ett behov av en produkt eller tjänst de vill skapa. 

För det mesta börjar dessa företag med höga kostnader och lite pengar som kommer in. Det är därför vanligt att de letar efter pengar från en mängd olika platser, som riskkapitalister eller andra investerare.

Fördelar med att arbeta på en startup

Att arbeta på en startup erbjuder en mängd olika fördelar. Ytterligare inlärningsmöjligheter och ansvar är två av de främsta. På grund av det faktum att startups har färre anställda än stora, etablerade företag, tenderar anställda att ha flera olika roller som täcker en rad olika ansvarsområden.

För många är startups lockande eftersom de lägger stor betoning på utveckling och innovation, ofta har hög flexibilitet i arbetsroller samt snabbrörliga. Men det är inte heller så att ett jobb på ett startup enbart drar med sig fördelar.

Läs även Varför visselblåsarsystem borde hostas i Sverige

Nackdelar i form av långa timmar

Ökad risk är en av de största nackdelarna med en startup. Detta relaterar mest till välståndet och livslängden för en startup. Innan nya företag går med  vinst måste de i många fall visa sin värde och skaffa finansiering. Det är avgörande att hålla investerarna nöjda med företagets framsteg. För många startups finns det en ständig oro att finansieringen ska ta slut innan det att lönsamhet har uppnåtts.

Startups kännetecknas av att alla arbetar för samma mål – företagets framgång. Detta kan leda till höga stressperioder och en ersättning som inte står i proportion till arbetstimmarna. För många startups är det inte heller ovanligt med hård konkurrensen. Du kan läsa mer om för- och nackdelarna med att arbeta på en startup i denna artikel från Indeed.

På grund av dessa risker ökar sannolikheten att råka ut för ogynnsamma arbetsförhållanden. Mest utsatta är personer som är nya på arbetsplatsen, då de ofta känner att de behöver visa sig som en bra anställd. Av dessa anledningar så är en  visselblåsarlösning med en välfungerande visselblåsarpolicy viktigt att ha på plats. 

Visselblåsning inom startups

Genom att se till att visselblåsning finns tillgängligt på arbetsplatsen skyddar du de anställda, men även företagets framtida utveckling. Större organisationer har ofta fasta rutiner som har varit implementerade under flera år. För startups är det ofta helt nya arbetsplatser som saknar dessa rutiner. 

Läs också 3 tips för att välja den rätta visselblåsartjänsten för er organisation

Detta behöver givetvis inte vara något negativt, men det gör att det är av särskilt stor vikt att bra visselblåsarlösningar finns tillgängliga. Det bör exempelvis vara möjligt för anställda att rapportera om de känner att de blir orättvist behandlade av kollegor, eller om de känner att de inte får en ersättning som är jämförbar med arbetstiden eller arbetsmängden som de utför. 

Faktum är att utmaningar i att följa regler och lagar är en av de vanligaste anledningen till varför startups går i konkurs. Detta visas i en undersökning som gjordes av CB Insights mellan 2018 och 2021. Trots att den relativt nya visselblåsningslagen inte täcker små bolag, kan detta alltså vara relevant även för nystartade bolag.

Eftersom att startups ofta inte har alltför många anställda kan de dra stor nytta av externa visselblåsarlösningar som inte hanteras av den egna HR-avdelningen. Med hjälp av tjänster som Visslan kan ert startup implementera välfungerande rutiner och extern ärendehantering för visselblåsning, utan att alltför mycket internt arbete krävs. 

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.