Få precis det ni behöver med en smidig

Visselblåsarfunktion

Visslans visselblåsarfunktion är enkel att använda och implementera. Med den får ni allt ni behöver för att följa visselblåsarlagen, alltid utan uppstartskostnad och med personlig vägledning. Tydlig och klart.

  • Lagenligt & komplett
  • Anonym tvåvägskomunikation
  • Vi hjälper er hela vägen
  • Administration
  • Uppstartskostnad
  • Säkerhetsbrister
En mockup där Visslans tjänster används på både telefon och dator

En smidig visselblåsarfunktion – allt ni behöver

Checkmark

Compliant

I linje med EU-direktiv om visselblåsning & GDPR.

Checkmark

Visselblåsarpolicy & kommunikationsmaterial

Policymaterial är en av grundpelarna i en lyckad visselblåsarlösning.

Checkmark

Extern ärendehantering

Mottagande av ärenden av externa advokater. Läs mer.

Checkmark

Full anonymitet

Visselblåsaren kan förbli anonym genom hela ärendeprocessen.

Checkmark

Ingen bindningstid eller uppstartskostnader

Inga dolda kostnader eller uppbindningar. Ni ska stanna för att ni vill.

Checkmark

Gratis onboarding & implementeringsstöd

Vi hjälper er hela vägen till en lyckad lösning.

Checkmark

Obegränsat antal språk

Upp till fem systemspråk ingår kostnadsfritt, med möjligheten att lägga till fler språk.

Checkmark

Obegränsat antal användare

Full flexibilitet utan begränsningar.

Boka konsultation
eller läs mer om vad som ingår
Visselblåsarfunktion enligt visselblåsarlagen
ISO 27001-hosting
Enligt ISO 37002
GDPR-compliant visselblåsarfunktion
Enligt visselblåsarlagen
ISO 27001-hosting
Enligt ISO 37002
GDPR-säkrat

Alltid personlig onboarding.

Vi hjälper er hela vägen i mål, från planering till lansering och bortom.

Uppsättning av visselblåsarfunktion
Snabba svar – vi finns här för er
Kontinuerlig support när ni behöver det
Boka konsultation
Onboarding av visselblåsarfunktionen

Resurser om visselblåsarfunktioner

Vill ni få en bättre förståelse för hur en visselblåsarfunktion fungerar, hur det kan gynna er organisation eller vad det innebär? På Visslans blogg hittar ni flera inlägg som ger svar på era frågor. Nedan är några av våra mest lästa blogginlägg, men fler finns att hitta.

Funktioner

Systemet
Ingår alltid
I linje med EU-direktivet om visselblåsning
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Enligt GDPR
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
I linje med ISO 37002
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
ISO 27001 certifierad hosting
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Datacenter i EU
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Högsta säkerhetsstandard
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Tvåfaktorsautentisering
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
End-to-end kryptiering
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Policydokument & implementering
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Er logga i systemet
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Fem språk ingår
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Ingen uppstartskostnad
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Ingen bindningstid
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Fri support via telefon & mail
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Gratis onboarding & implementering
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Ärendehanterare
Ingår alltid
Obegränsat antal användare
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Obegränsat antal rapporter
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Bjud in tredjepart i ärenden
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Privat dokumentation & kommunikation
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Exportera ärenden
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Strukturera & sortera ärenden
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Mailnotifikationer & påminnelser
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Extern ärendehantering av advokatbyrå
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
Ingår för företag upp till 249 anställda
Visselblåsare
Ingår alltid
Full anonymitet
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Anonym filuppladdning
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2
Muntlig rapportering
Further explanation of the features of Visslans whistleblowing system
icon-check2

FAQ.

Vad säger visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen ställer ett antal krav på företag, bland annat gällande inrättandet av kanaler för visselblåsning för alla företag över 50 anställda. Strikt konfidentialitet gäller och krav på att kunna följa upp med visselblåsaren inom vissa tidsramar finns. Som företag behöver man även exempelvis informera om visselblåsarfunktionen, hur man rapporterar och visselblåsarens rättigheter och friheter. Många företag väljer att möjliggöra anonym rapportering, men det är ej ett lagkrav i sig.

Vem sköter organisationens visselblåsningar i visselblåsarfunktionen?

Ni beslutar själva om vem eller vilka som ska vara ärendehanterare, men ärendehanterare ska vara oberoende och självständiga. Detta kan vara någon inom företaget, men även någon extern, såsom en jurist eller revisor. Ärendehanteraren är den som tar emot ärenden i visselblåsarfunktionen, följer upp med visselblåsaren och eventuellt tillsätter en utredning.  I Visslans system kan ni ta emot ärenden internt, men även via någon av våra partners.

Möjliggör visselblåsarfunktionen anonymitet? Hur fungerar uppföljning?

Genom Visslans visselblåsarfunktion kan de som anmäler välja om de vill vara anonyma eller konfidentiella. Om de väljer att uppge sin identitet är det endast ärendehanterare (en eller flera som företaget utsett som oberoende) som får ta del av informationen. Den som anmäler kan alltid välja att vara anonym till en början och berätta vem den är senare istället. 

Finessen jämfört med en postbox eller email-funktion är att visselblåsaren både kan vara anonym och med möjlighet till uppföljning i den anonyma chatten.

Hur rapporterar visselblåsare genom visselblåsarfunktionen?

Visslan möjliggör både skriftlig och muntlig visselblåsning. Muntlig kan exempelvis göras genom att ladda upp en ljudfil som bilaga till rapporten. Det följer de "best practices” som finns inom visselblåsning och är att föredra över att rapportera via en telefon-hotline. Enligt visselblåsarlagen ska visselblåsaren även kunna boka ett fysiskt möte med ärendehanterare, vilket exempelvis kan begäras genom att skapa en rapport i visselblåsarfunktionen. Vid fysiskt möte rekommenderar vi att en rapport ändå sätts upp gällande ärendet där dokumentation kan samlas på ett säkert sätt. All denna typ av information står beskrivet i vår standardiserade visselblåsarpolicy.

Med största sannolikhet kommer skriftlig rapportering vara vanligast förekommande framöver.

Hur snabbt får vi tillgång till visselblåsarfunktionen?

Om det gäller Standard får ni tillgång till plattformen direkt och ni kan sätta upp ert system direktmedan Enterprise-anpassningar kan ta ett som mest par dagar att sätta upp. Ni får tillgång till visselblåsarpolicy och övrig onboarding-information direkt.

Hur görs onboarding av visselblåsarfunktionen?

Vi hjälper er hela vägen från planering till lansering av er visselblåsarfunktion. Vi erbjuder alltid gratis onboarding av visselblåsarsystemet med den eller de som ska vara ärendehanterare (andra är även välkomna att delta om så önskas), vilket brukar ta ungefär 30 minuter. Ni får även tillgång till onboarding-material såsom användarmanual, FAQs med mera. Utöver detta finns vi personligen tillgängliga för att svara på eventuella frågor.

Vilka språk finns visselblåsarfunktionen på?

Visslan har inbyggt stöd för många av världens språk och de allra flesta inom EU. Vårt team jobbar ständigt med att utöka och förbättra vårt språkbibliotek.

Hur kommunicerar ärendehanterare och visselblåsare?

Visselblåsaren är helt anonym gente både Visslan och er och får istället en kod som inlogg till sitt ärende. Där kan visselblåsaren vara anonym och chatta med ärendehanteraren. All kommunikation kan således skötas och dokumenteras via plattformen på ett lagenligt sätt.

Hur kommer visselblåsaren åt rapporteringskanalen?

Ni får en företagsunik länk, exempelvis https://namn.visslan-report.se, som ni ger ut till era anställda eller sätter på hemsidan eller intranätet (vi tillhandahåller även exempel på hur det kan se ut samt text-material). Där kan visselblåsaren enkelt göra en visselblåsaranmälan utan utbildningsbehov. 

Vem kan visselblåsa?

Alla som har tillgång till er företagsunika länk kan skapa en rapport i rapporteringskanalen.

Finns det en begränsning på antal ärenden vi kan få genom visselblåsarfunktionen?

Nej, ni kan få ett obegränsat antal ärenden. Systemet har dock en spam-skydd som kan aktiveras begränsade i specialfall.

Behöver vi Enterprise eller räcker Standard-paketet?

För de allra flesta organisationer är Standard tillräckligt. Där får ni allt ni behöver för smidig och effektiv rapportering, hantering och utredning. Vi rekommenderar ibland Enterprise för multinationella organisationer eller för koncerner där något av bolagen är över 250 anställda, då kan man behöva mer avancerad funktionalitet såsom fler och anpassade frågeformulär, avancerad ärendetilldelning och så vidare.

cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.