Slipp oroa dig över juridiken med vår standardiserade

Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicyn är en ofta förbisedd del av visselblåsarfunktionen, och den är inte helt enkel. Slipp dyra juristarvoden eller flera veckors arbete med att utveckla en egen – vi gjorde grovjobbet en gång för alla!

Boka demo
Boka demo idag – policy ingår alltid hos Visslan
Diamond icon

Vad visselblåsar-policyn innehåller

En policy är inte bara ett juridiskt dokument, utan en nödvändig del av en visselblåsarfunktion. Ni får även användbart kommunikationsmaterial.

Ni får ta del av:

Checkmark icon

Komplett policy med instruktioner

Checkmark icon

Rutiner för rapportering

Checkmark icon

Kommunikationsmaterial

Checkmark icon

Steg för steg-guide

Checkmark icon

Vägar för extern rapportering

Checkmark icon

Checklista inför lansering

Alltid personlig onboarding.

Vi hjälper er hela vägen i mål, från planering till lansering.

Komplett policy med instruktioner
Bästa sätten att lansera internt
Uppdateringar av policymaterial vid behov
Personlig onboarding med Visslan

Resurser om visselblåsarpolicy

Har ni funderingar kring hur en visselblåsarpolicy ska vara strukturerad eller vad den måste innehålla? På Visslans blogg hittar ni flera inlägg som ger svar på era frågor. Nedan är några av våra mest lästa blogginlägg, men fler finns att hitta.

FAQ.

Är det lagkrav att ha en visselblåsarpolicy?

Visselblåsarpolicyn är en viktig del av er visselblåsarfunktion, inte minst för att ni som arbetsgivare måste tillhandahålla lättillgänglig och tydlig information om er rapporteringskanal, rutiner, hur visselblåsarärenden ska rapporteras osv. Lagkravet gäller alltså inte att ha en visselblåsarpolicy i sig, men den informationen passar bäst i en visselblåsarpolicy då det med enkelhet kan bli över 5 sidor långt.

Vad måste vi som arbetsgivare egentligen informera om när det gäller visselblåsning?

I er visselblåsarpolicy ska det finnas information inte bara om visselblåsares rättigheter och skyldigheter (som att rapporter måste göras i tron om att de är sanna), utan även era rutiner för att hantera visselblåsarrapporter och hur era anställda kan visselblåsa. Detta innefattar beskrivningar kring hur man kan rapportera muntligt eller skriftligt, eller hur man kan boka ett fysiskt möte, samt rutinerna för exempelvis ett fysiskt möte eller muntlig rapport där ärendehanteraren bör fråga visselblåsaren om han/hon kan spela in samtalet, och annars att ärendehanteraren har rätt att dokumentera det på ett varaktigt sätt.

Vad ingår i Visslans visselblåsarpolicy?

Bland annat ingår: Komplett policy med instruktioner och alternativa formuleringar eller tillägg, rutiner för rapportering, förenklade versioner av visselblåsarpolicyn för exempelvis lansering, steg för steg-guide, vägar för extern rapportering, checklista inför lansering med mera.

Kan vi anpassa visselblåsarpolicyn?

Ja, självklart kan ni det. Ni får visselblåsarpolicyn som ett Word-dokument och kan således redigera, ändra, lägga till eller ta bort delar.

cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.