Gör rätt & spara värdefull tid med kostnadseffektiv

Extern mottagandefunktion

Det är viktigt att visselblåsarärenden tas emot och utreds av personer som är oberoende och frikopplade från det anmälan rör. För många företag är det en utmaning att utnämna dessa oberoende ärendehanterare. För att göra visselblåsning ännu enklare erbjuder Visslan tillsammans med våra samarbetspartners därför extern mottagandefunktion.

Läs mer
Unsquare Law logoDahlgren & Partners logo
Advokatfirman VICI logo

Extern mottagarpartner för visselblåsarärenden

Visslan arbetar med några av Sveriges främsta advokatbyråer för att säkerställa högkvalitativ ärendehantering. Med en extern mottagandefunktion genom Visslan försäkrar ni er om en trovärdig helhetslösning för mottagning, hantering och uppföljning av visselblåsningar.

Tillsammans med våra juridiska partners vill Visslan möjliggöra för alla verksamheter, oavsett storlek, att ha en trovärdig visselblåsartjänst med en mottagandefunktion av högsta kvalitet.

Peace of mind

Detta får ni hjälp med – kostnadsfritt.

Checkmark

Kostnadsfritt

Inga kostnader per ärende, för uppstart eller liknande

Checkmark

Minska administration

Låt experter hjälpa er med uppföljning och så vidare

Checkmark

Enligt lagkrav

Juristerna hanterar era ärenden enligt lagkrav

Checkmark

Tillit

Ökar intern tillit för er visselblåsartjänst

Checkmark

Rekommendation

Få en initial rekommendation för varje ärende

Checkmark

Ni har kontrollen

Ni beslutar hur ärenden ska tas vidare

Checkmark

Inga tilläggsavgifter

Inga hokus-pokus avgifter eller tillägg

Checkmark

Utredning*

Få hjälp med utredning vid behov (*ej kostnadsfritt)

Boka konsultation

Hur extern mottagandefunktion fungerar

Case is reported
01
Ärende skickas in

Någon rapporterar om en oegentlighet genom ert system. Ärendet kommer till de externa juristerna för att säkerställa oberoende och korrekt hantering.

02
Bedömning från extern mottagare

Den externa juristerna hanterar ärendet enligt visselblåsarlagen med korrekt uppföljning, dokumentation och så vidare och har som mål att ge er en initial rekommendation om nästa steg i ärendet.

case-handling-icon
further-handling-icon
03
Vidare hantering

Utifrån juristernas initiala rekommendation får ni besluta om nästa steg i ärendet. Antingen kan ni anlita de externa juristerna för vidare utredning eller kan ni få tillgång till ärendet själva och genomföra en intern utredning om så krävs.

Alltid personlig onboarding.

Vi hjälper er hela vägen i mål, från planering till lansering.

Uppstartsmöte med juristerna
Hantering enligt visselblåsarlagen
Initial rekommendation vid varje ärende
Boka konsultation
Personlig onboarding med Visslan

Resurser om extern mottagandefunktion

Har ni funderingar kring vem som ska hantera de ärenden som ni får in, eller hur de ska hanteras? På Visslans blogg finns information som kan svara på era frågor kring ärendehantering. Nedan är några av våra mest lästa blogginlägg, men fler finns att hitta.

FAQ.

Vem är mottagare i vår plattform?

Jurister hos någon av våra partners som är specialiserade inom visselblåsning, arbetsrätt, dataskydd och andra relevanta områden. De sitter då som mottagare i ert Visslans visselblåsarsystem. Våra partners erbjudanden kan skilja sig åt en aning, både till upplägg och pris. Ni är helt fria att välja vem av våra partners ni vill ta hjälp av, men en jävsprövning behöver först genomföras.

Kan vi själva se visselblåsarrapporterna?

I vanliga fall, nej, men ni kan önska få det om ni vill. Vi skapar alltid ett konto till er i systemet men utan tillgång till de ärenden som kommer in. Juristerna kan sedan ge er åtkomst till ärenden, exempelvis om de är personalärenden eller om ni ska genomföra en utredning internt.

Ni utelämnas aldrig från ett ärende utan förr eller senare hamnar ärendet hos er oavsett.

Vad innebär jävsprövning?

Vissa av våra partners är bundna till särskilda regler som advokatbyråer, däribland att jävspröva klienter före de kan erbjuda tjänster till en ny klient. Detta görs för att säkerställa att juristerna kan hjälpa er utan att hamna själva hamna i en jävsituation där deras oberoende kan påverkas negativt, exempelvis mot en befintlig klient. Risken för att jävsprövningen landar i ett negativt besked är generellt små. Jävsprövningen innebär inget arbete för er del.

Vad ingår i extern hantering av visselblåsarärenden?

Även om det kan skilja sig en aning mellan våra olika partners är grunderna alltid lika. Först och främst ingår ett obegränsat antal inkomna ärenden hos de flesta av våra partners där juristerna gör en initial bedömning om ärendet kan vara en visselblåsning eller snarare ett personalärende. I fallet att det är en visselblåsning krävs enligt lag särskilda processer men är det ett personalärende lämnas det i princip direkt över till er.

Dialog med visselblåsaren för eventuella följdfrågor och kompletterande information ingår i det fasta priset. Dessutom ingår en rekommendation om nästa steg, exempelvis om utredning bör göras eller om ärendet exempelvis bör tas direkt till relevant myndighet.

Några av våra partners har ett upplägg där ni betalar per ärende, men om inget annat sägs gäller ett obegränsat antal ärenden.

Vad ingår inte i extern hantering av visselblåsarärenden?

Det korta svaret är att vidare utredning av ärendet inte ingår. Om ni väljer att anlita samma firma som är mottagare även för utredning av ärendet blir det till ett timarvode.

Måste vi anlita den externa mottagaren för utredningen av en visselblåsarrapport?

Nej, det är alltid upp till er om ni väljer att anlita denna part för utredning, någon annan extern part eller om ni väljer att genomföra utredning själva internt om det skulle komma in en visselblåsning.

Regleras villkoren för den externa mottagandefunktionen genom Visslan?

Nej. Visslan ansvarar inte för den externa mottagandefunktionen. Vi har dock stort förtroende för att ni kommer bli väl behandlade av alla våra partners och i vanliga fall behöver ni inte ingå ännu ett avtal utan partnern skickar då en uppdragsbekräftelse till er.

Vi har ett nära samarbete med våra partners för att tillhandahålla en så sömlös upplevelse för er som möjligt.

Hur hjälper extern mottagandefunktion oss att följa visselblåsarlagen?

De externa mottagarna är experter på visselblåsarlagen och kommer hålla hårt på olika regler, processer och tidsramar för att säkerställa efterlevnad med visselblåsarlagen. Ni får även rekommendation om nästa steg, samt att ni slipper oroa er för att mottagaren inte är tillräckligt oberoende och självständig.

Hur kan det vara billigare för oss att outsourca ärendehantering av visselblåsarrapporter?

Många organisationer saknar kompetens för visselblåsning och utredning internt. I många fall, särskilt i mindre organisationer, kan det således vara mer kostnadseffektivt att anlita en extern mottagare än att behöva sätta sig in i vad som är en visselblåsning och inte, hur visselblåsarrapporter ska behandlas och så vidare varje gång det kommer in en ny anmälan. 

Ni kan således spara värdefull arbetstid på att istället låta en rutinerad expert göra jobbet.

Får Visslan provision om vi väljer extern ärendehantering?

Visslan får ingen ersättning om ni väljer någon av våra partners som ärendehanterare. Vi har organiserat erbjudandet endast för att vi ser att det kan vara er till stor nytta.

cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.