Detta är en exempelsida för att illustrera hur en visselblåsarsida kan se ut för ett företag, menad främst för Visslans kunder

Visselblåsning på företag

Visselblåsarpolicynd

Varför visselblåsa?

Företaget strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här företag.visslan-report.se

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Företaget. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan.

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Flödesschema för hur man ska visselblåsa

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om Företagets hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.