Varför visselblåsning inom detaljhandeln är viktigt

Varför visselblåsning inom detaljhandeln är viktigt

2023-12-13

Inom detaljhandeln är det dessvärre vanligt med problematik som har att göra med arbetsförhållanden, stöld och löner. Det är exempelvis inte alltför ovanligt att anställda arbetar alldeles för långa skift, för många dagar i rad utan tillräckligt med vila, eller att de arbetar under undermåliga förhållanden. 

Detta betyder naturligtvis inte att dessa problem existerar på samtliga arbetsplatser, men att de dessvärre inträffar ofta runt om i världen inom just denna bransch och förmodligen för eller senare drabbar alla arbetsplatser någon gång.

Hur ser ett bra system för visselblåsning ut inom detaljhandeln?

Ett system för visselblåsning bör ha ett par särskilt viktiga aspekter. Ur en psykologisk synvinkel är det bästa sättet att få människor att rapportera fel eller oetiskt beteende att se till att de känner tillit och kan förbli anonyma. 

Läs även: Anonym rapportering inom visselblåsning

Vissa företag använder ett internt system och andra använder ett system som drivs av en oberoende tredje part. Visselblåsare kan också välja att gå till olika statliga myndigheter eller i slutändan media. Detta är det värsta som kan hända organisationen, eftersom den då inte längre har kontroll över vad som händer.

Visselblåsare kan skickas till de två förstnämnda kanalerna om de fungerar som de ska och de anställda kan vara säkra på att de inte kommer att straffas för att de säger sanningen. Det enklaste sättet att bli av med eventuella tvivel är att organisationen tillhandahåller ett säkert och tillförlitligt sätt för människor att rapportera fel. 

På så sätt kommer visselblåsaren att känna sig trygg och uppmuntrad till att rapportera missförhållanden. Det vill säga om organisationen har ett sätt att se till att en utredning görs snabbt och noggrant samtidigt som den håller uppgiftslämnarens identitet hemlig.

Det allra bästa är om interna kanaler för visselblåsning erbjuds och används, särskilt inom detaljhandeln där varumärket ofta spelar en sån stor roll. Om det uppdagas att en organisation inte erbjuder tillräckliga rättigheter för sina anställda, eller att de på andra sätt uppför sig på ett icke-etiskt sätt så kan det ha en stor negativ inverkan, vilket vi på senare tid sett ett flertal gånger. På så vis kan ett system för visselblåsning även vara en sort försäkring för att skydda varumärket.

Vanliga oegentligheter inom detaljhandeln

Inom detaljhandeln är det vanligt med oegentligheter som rör säkerheten för de anställda och deras välmående, samt stölder som utförs av de anställda. Utöver detta finns även sådana problem som inträffar inom samtliga branscher, såsom mobbning och dåliga arbetsförhållanden. 

Stöld som begås av anställda

Detaljhandeln är tyvärr sårbar för stöld på grund av hur den fungerar. Faktum är att stöld av anställda är en av den största anledningen till att butiker förlorar pengar. Globalt sett är den genomsnittliga stölden av en anställd värd mer än fyra gånger så mycket som den genomsnittliga stölden från en butik. 

Läs även: Att komma igång med att implementera ett system för visselblåsning

Även om det är omöjligt att till 100% bli av med risken för stöld av anställda i detaljhandeln kan bättre arbetsförhållanden, mer utbildning om de personliga och organisatoriska effekterna av stöld samt en bättre anställnings- och introduktionsprocess minska hur ofta och hur illa anställda stjäl. Med korrekta rutiner och system för visselblåsning på plats och med uppmuntran att rapportera misstänkt beteende bland medarbetare kan stöld av anställda minskas ytterligare. 

Säkerhet

Detaljhandeln är ibland en hektisk plats med många rörliga delar, vilket kan leda till misstag som sätter både anställda och kunder i fara. Detta är ytterligare ett av de allra största problemen inom detaljhandeln. Det är kritiskt att hitta sätt att göra arbetsplatsen säkrare så att teammedlemmarna kan fokusera på uppgiften istället för att oroa sig för säkerheten.

Bortsett från de uppenbara lösningarna som brandsläckare, första hjälpen-kit och andra säkerhetsåtgärder som bör finnas på varje arbetsplats och i varje bransch, är fortlöpande utbildning ett annat kraftfullt sätt att minska säkerhetsproblem i en detaljhandelsmiljö. 

Sammanfattningsvis

Med hjälp av en bra visselblåsarpolicy och system för visselblåsning, som de som erbjuds hos Visslan, kan du se till att ytterligare skydda de anställda och varumärket. 

Det är även en bra idé att regelbundet erbjuda utbildningar för anställda, så att man inte enbart fokuserar på nyanställda. Det är vanligt att fastna i den fällan just inom detaljhandeln då anställda sällan stannar en längre tid på en och samma arbetsplats, och nya anställda frekvent börjar arbeta i butiken. 

Se till att upptäcka problem före växer sig för stora och skydda på så vis ert viktiga varumärke!

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.