Compliance är bra – Visselblåsning är bättre

Compliance är bra – Visselblåsning är bättre

2021-12-22

Regeringar över hela världen har insett att företagens vedergällning fortfarande är ett betydande hinder för visselblåsning och har antagit nya regler för att förbättra skyddet för visselblåsare.

Europeiska unionen antog ett direktiv om skydd för visselblåsare för att säkerställa en EU-omfattande standard för skydd av visselblåsare. Företag med fler än 50 anställda, samt kommuner med invånare på 10 000 eller fler, måste etablera säkra och effektiva rapporteringssystem. Med dessa åtgärder sänder EU ett budskap till visselblåsare att de är viktiga samtidigt som det uppmuntrar dem att belysa oegentligheter.

Varför visselblåsning är viktigt

Visselblåsning har alltid förknippats med rädsla eftersom det innebär problem. Varje rapport ses som ett potentiellt problem som kräver omedelbara åtgärder, och betydande anklagelser om felaktigt beteende kan orsaka betydande ekonomiska avbrott. Detta perspektiv på visselblåsning är felaktigt, och det kan leda till mer dysfunktion i en organisation på lång sikt än vad som helst en visselblåsare kan säga. Fördelarna med visselblåsning överstiger riskerna.

Visselblåsning ses allt mer som ett sätt för företag att få bättre insikt i interna processer som kan hjälpa chefer att minska riskerna. Visselblåsning ses som ett kraftfullt instrument i kampen mot bedrägerier. Det är också enkelt att kommunicera med visselblåsare via systemet, även om de föredrar att vara helt anonyma. Sammantaget förbättrar systemet effektiviteten i varje ärende och säkerställer att det hanteras med medkänsla, konsekvent och korrekt med förbättrad end-to-end-kryptering.

Att bekämpa korruption och andra allvarliga oegentligheter kräver kanske inte alltid whistleblowing. Det är utan tvekan en kraftfull förebyggande strategi och en viktig förstärkande komponent i alla organisationers försök att skapa ett transparent och etiskt varumärke. Den visar för en organisations intressenter att den menar allvar med att upprätthålla sin uppförandekod och etablera en efterlevnadskultur med de högsta standarderna för affärsetik.

Det handlar inte enbart om att följa visselblåsarlagen

Att följa lagen handlar inte bara om att undvika böter utan också att fokusera på de olika fördelarna med visselblåsning. Med ett visselblåsarsystem som Visslans är efterlevnaden lätt och företaget kan enkelt följa riktlinjer och visselblåsarlagstiftning, för att inte tala om GDPR. Det är förmodligen det mest kostnadseffektiva sättet att bli följsam på rätt sätt, och istället lägga resurser på att låsa upp de faktiska fördelarna med whistleblowing.

Lagstiftningen är förstås bra, men som lagstiftning ibland gör har den skapat en efterfrågan på fel behov. Den största fördelen med att ha en visselblåskanal ligger inte i att följa lagen. Det går långt bortom.

Compliance och regelefterlevnad är bra, men visselblåsning är bättre!

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.