Hur man förhindrar missförhållanden på arbetsplatsen

Hur man förhindrar missförhållanden på arbetsplatsen

2021-12-14

Visselblåsning är unikt genom att det tillåter vem som helst i organisationen, även externa intressenter, att uttrycka oro om de ser något som de anser bryter mot företagets etiska ideal. Visselblåsning blir allt mer ansedd som ett sätt för företag att få bättre insikt i sin verksamhet för att hjälpa chefer att förstå och minska risker. Det ses som en mycket värdefull komponent i kampen mot bedrägerier.

Företag har ett etiskt ansvar att skydda och bistå sina anställda. Detta inkluderar att skydda anställda som uttrycker oro över potentiellt felaktigt beteende på arbetsplatsen. Visselblåsning hjälper företag att göra det.

Visselblåsning är avgörande för företagets skydd. De flesta anställda vill tala om problem de märker på jobbet, och chefer bör uppmuntra dem att göra det. Det är mycket bättre än alternativet, där anställda inte bryr sig om du vet vad som är fel på företaget. En robust visselblåsar-kultur hjälper till att upptäcka ett brett spektrum av möjliga problem.

En visselblåsarkanal kan hjälpa till att förhindra missförhållanden på arbetsplatsen

Visselblåsning hjälper till att minska risker och utgifter. Missförhållanden som pågår under lång tid kommer i slutändan att bli dyrare att åtgärda. Detta är sant oavsett om felet innebär:

  • Ett straffrättsligt brott.
  • Trakasserier på arbetsplatsen som kan leda till civilrättsliga stämningar.
  • Oavsiktliga misstag som sätter företaget i fara.

Visselblåsare som känner sig bekväma med att säga ifrån hjälper företaget att spara pengar på lång sikt.

En visselblåsningskanal kan därför hjälpa till att förhindra missförhållanden på arbetsplatsen. Anställda som vill begå tjänstefel är mindre benägna att göra vad de än har i åtanke om de vet att andra anställda kommer att kalla ut dem och att ledningen kommer att undersöka påståendet.

LÄS OCKSÅ: Vad är visselblåsning? Och varför är det viktigt?

Visselblåsning ger dig en mer djupgående inblick i ett problem. Det är möjligt att ledningen är medveten om ett problem i företaget men inte har ett tydligt grepp om vad som orsakar det. Interna rapporter kan ge de kritiska fakta eller exempel som ledningen behöver för att få ihop hela bilden och utforma den nödvändiga reaktionen.

Istället för att betrakta visselblåsare som ett hot bör företag anamma visselblåsar-kulturen för deras framgång. Visslan har som mål att vara det stöd som behövs och att hjälpa företag att uppnå detta.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.