Hur visselblåsning ökar transparens och ansvarsskyldighet

Hur visselblåsning ökar transparens och ansvarsskyldighet

2021-10-21

Att främja en transparent arbetsmiljö är en viktig del av ett företags framgång. Vi ser idag att företag som aktivt uppmuntrar en tala-ut kultur överträffar företag som inte gör det. Anställda ses allmänt som företagets ryggrad. De är avgörande för företagets framgång eftersom deras lycka, engagemang och produktivitet är beroende av dem. Transparens har många fördelar, allt från en betydande ökning av personalens engagemang och produktivitet till en förbättring av kundrelationerna.

Visselblåsning främjar en transparent och ansvarsfull arbetsmiljö som hjälper företaget att bli mer effektivt genom att förhindra både olaglig verksamhet och oönskat beteende. Det skapar en känsla av komfort bland medarbetarna, låter dem kommunicera sina bekymmer och känna sig värdefulla och uppmuntrar kreativitet öppet.

Visselblåsning spelar en integrerad roll i öppenheten på arbetsplatsen, trots sitt dåliga rykte, med långvariga idéer om att "skvallra" eller att "spela mot laget" som väger tungt hos potentiella visselblåsare och avskräcker dem från att tala ut.

Transparens är nödvändigt för en känsla av rättvisa på arbetsplatsen

Anställda trivs med öppenhet på arbetsplatsen eftersom det ger en känsla av rättvisa i hur de hanteras och belönas. Transparens är nödvändigt för en känsla av rättvisa på arbetsplatsen eftersom det gör det möjligt att hantera frågor, till exempel favorisering eller inkonsekvens, effektivt.

Eftersom visselblåsning uppmuntrar till öppenhet säkerställer det att arbetsgivare inte bryter mot lagen, ägnar sig åt tvivelaktiga eller oetiska aktiviteter eller på annat sätt ägnar sig åt något avskyvärt som de omedvetet kan kopplas till.

Att blåsa i visslan har alltid varit det moraliskt och etiskt korrekta. Det är avgörande att betona öppenhet på arbetsplatsen och medarbetarnas förmåga att säga ifrån när det behövs.

Visslan stödjer detta genom att tillhandahålla ett system som hjälper företag att hantera och möjliggöra visselblåsning effektivt och främja denna nya era av transparens på arbetsplatser.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.