Så kan en visselblåsarfunktion ge ROI

Så kan en visselblåsarfunktion ge ROI

2024-03-01

Företags integritet och transparens granskas alltmer och lagkrav kring tillgänglig visselblåsningsfunktion skärps. Många chefer i de små och medelstora företag som nu enligt lag måste ha en visselblåsningsfunktion på plats kan initialt se kostnaden för att införa den som just det – en kostnad. Men stämmer det verkligen eller är det en långsiktig investering som skyddar företagets tillgångar, rykte och framtida lönsamhet? I det här blogginlägget resonerar Alice Holmgren från Adligo om varför kostnaden av en visselblåsartjänst bör omvärderas som en investering, även för bolag som inte omfattas av lagkravet.

Skydd mot finansiella förluster

Ett konkret exempel på hur en visselblåsningsfunktion fungerar som en kostnadseffektiv strategi är dess förmåga att förebygga finansiella förluster. Genom att uppmuntra en kultur där anställda känner sig trygga att rapportera oegentligheter kan företag tidigt identifiera och åtgärda potentiella finansiella missförhållanden eller bedrägerier. Detta innebär att företaget kan undvika betydande förluster som skulle kunna uppkomma om dessa problem fick fortsätta att växa obemärkt.

Förebyggande av rättsliga kostnader

Visselblåsningssystem ger också ett viktigt skydd mot rättsliga kostnader. När anställda rapporterar problem internt först, ger det företaget möjlighet att hantera dessa frågor innan de eskalerar till en punkt där externa tillsynsmyndigheter eller rättsliga åtgärder blir involverade. De rättsliga kostnader, böter och sanktioner som kan uppkomma till följd av regelöverträdelser kan vara förödande, särskilt för mindre företag.

Bevarande av företagets rykte

Ett starkt företagsrykte är ovärderligt, och en visselblåsningsfunktion bidrar till att skydda detta rykte genom att förebygga skandaler. Skador på ett företags rykte kan resultera i förlorade kunder, samarbeten och intäkter. Genom att hantera problem internt och proaktivt kan företag undvika de negativa rubrikerna och behålla kundens förtroende.

Attrahera och behålla talanger

Företag som visar ett tydligt åtagande till etiska principer och transparens är mer attraktiva för både nuvarande och potentiella anställda. En tillgänglig visselblåsningsfunktion signalerar till medarbetarna att företaget värdesätter integritet och rättvisa. Detta kan inte bara hjälpa till att attrahera toppkandidater utan också bidra till att minska personalomsättningen, vilket i sin tur sparar kostnader för rekrytering och utbildning.

Stärkande av investerar- och kundförtroende

Slutligen är investerare och kunder idag alltmer intresserade av hur företag hanterar etik och compliance. Genom att demonstrera en klar åtagande till dessa områden via en visselblåsningsfunktion, kan företag stärka förtroendet hos dessa viktiga intressenter. Detta förtroende är avgörande för att säkra investeringar och behålla kundbasen, vilket direkt påverkar företagets lönsamhet och tillväxt.

Sammanfattningsvis bör investeringen i en visselblåsningsfunktion inte ses som en ren kostnad utan som en kritisk komponent i företagets riskhanteringsstrategi. De pengar som läggs på att införa denna funktion skyddar inte bara företagets tillgångar och rykte utan säkerställer också dess långsiktiga hållbarhet och framgång. För små och medelstora företag, liksom för startups, representerar detta en klok och kostnadseffektiv investering i framtiden.

Det här är Adligo​

Adligo är ett svenskt techbolag som utvecklat ett molnbaserat chefsverktyg för organisationer, företag och team. 

Verktyget är designat för att hjälpa dig som leder andra människor att organisera enskilda medarbetare och hela arbetsgrupper.

All teknik är egenutvecklad. Företagets koncept bygger på erfarenheter och kunskap som grundarna förvärvat från att leda människor i det svenska näringslivet. 

Utvecklat av chefer, för chefer och medarbetare.

Vill du veta mer? Besök Adligos hemsida

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.