Visselblåsarlagen är officiell!

Visselblåsarlagen är officiell!

2021-09-15

Den 15 september 2021 röstade riksdagen igenom den nya visselblåsarlagen. Sverige tog därmed ytterligare ett steg i att skydda visselblåsare samt öka transparens och välmående inom företagen genom att officiellt införa den nya lagen, som bland annat gör det obligatoriskt för alla företag med över 50 anställda att ha ett visselblåsarsystem, med ett antal höga krav, på plats. Till exempel måste systemet kunna garantera konfidentialitet för visselblåsaren och ärendehanteraren måste följa upp inom vissa angivna tidsintervall.

Sverige nästan först ut med ny visselblåsarlag

Sverige är det andra landet i EU som genomför EUs visselblåsardirektiv, strax efter Danmark som också nyligen antog lagen, och som därmed förstår vikten av ett system för så kallad “whistleblowing” och att skyddet för visselblåsare stärks.

Med experthjälp, kvalitetssäkring och guidning kan smidiga och kostnadseffektiva lösningar implementeras på nolltid.

Den nya lagen heter “Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och omfattar bland annat anställda, volontärer och praktikanter, men även före detta anställda, leverantörer och aktieägare. Eftersom visselblåsning stärker transparensen skulle det hjälpa företaget att bli mer effektivt genom att förhindra olaglig verksamhet och annat oönskat beteende.

Om ni är i startgroparna att införa ett visselblåsarsystem kan det vara en bra idé att börja med vår blogg om att komma igång med att implementera en visselblåsarlösning.

Företag måste implementera visselblåsarsystem

Företag måste implementera ett visselblåsarsystem vid olika tidpunkter beroende på antal anställda, där den första milstolpen är 17 juli 2022 då alla över 250 anställda omfattas. Efter den 17 december 2023 ska alla företag med över 50 anställda också ha implementerat ett system. Det räcker inte med att bara implementera en visselblåsarpolicy eller att skapa en dedikerad email: företag behöver tid att förstå och anta processer och policys för att det faktiskt ska göra skillnad.

Den nya lagen kan dock även vara en viktig ögonöppnare för att låsa upp och dra nytta av de dolda fördelarna med visselblåsning, från minskade bedrägerier till nöjdare medarbetare. Vi har tagit fram en checklista för en bra visselblåsarlösning, både vad gäller compliance med de nya lagkraven och att som organisation faktiskt gynnas av det.

Sverige, som ett av de mest förberedda länderna när det gäller direktivet, har därmed föregått  med gott exempel och delvis tagit ledning för att förbättra arbetsmiljön och främja en “speak up”-kultur i EU. Även om denna lag kan leda till att företag blir tvungna att investera i ett visselblåsarsystem kan det faktiskt leda till en förbättring av företagens resultat på grund av en bättre arbetsmiljö, högre moral och trivsel och färre yrkesbedrägerier. De långsiktiga fördelarna kan med andra ord vara exponentiella.

Om du är nyfiken på de långsiktiga effekterna av EU-direktivet för visselblåsning skrev vi en artikel om det med Tove Tullberg, expert på compliance och visselblåsning på Advokatfirman Vinge.

Enligt lagförslaget är den förväntade årliga kostnaden för ett sådant system uppskattat till 29 000 kr per år. Det tycker vi är på tok för mycket, och med effektiva processer och kostnadsfri hjälp från våra experter hjälper vi våra kunder till mer kostnadseffektiva lösningar som dessutom är kvalitetssäkrade.

Att implementera en lagenlig visselblåsarfunktion

Visslan uppmanar företag att se den nya lagstiftningen som ett tillfälle att främja en “speak up”-kultur på arbetsplatsen, utöver att självklart följa de nya reglerna. Regelefterlevnad är en bra start, men passa på att även fundera kring hur visselblåsning faktiskt kan vara till nytta för just er organisation.

Med Visslans helhetserbjudande inom visselblåsning får ni allt på plats på under 120 minuter – och vi erbjuder alltid personlig onboarding och hjälper er hela vägen!

Boka en kostnadsfri konsultation med oss idag och få hjälp med:

  • Dina utmaningar & lösningsförslag på dem
  • Utvärdera din nuvarande visselblåsarlösning
  • Att tänka på i er visselblåsarpolicy
  • Bästa sätten att lansera internt
  • Vilken typ av lösning som passar er bäst

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.