Visselblåsning och Agenda 2030 – vad är kopplingen?

Visselblåsning och Agenda 2030 – vad är kopplingen?

2023-03-15

Raymond Holmström heter jag och tillsammans med mina medarbetare på Rambolls avdelning Resilience är vi ett gäng som är experter på brottsprevention, välfärdsbrott, otillåten påverkan, arbetslivskriminalitet och visselblåsning. Därutöver har vi även experter inom: säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering.

Visselblåsning/Agenda 2030

Det är en fråga som har dykt upp sista tiden om det hänger ihop på något sätt, och svaret är att det gör det. Visselblåsning bygger på EU-direktiv vars grundläggande syfte är att stärka skyddet för visselblåsare genom lagstöd. För EU ses det som en viktig åtgärd för att komma tillrätta med bidragsfusket i EU. Vidare är det en åtgärd som är tänkt att gynna arbetsgivare för att komma till rätta med missförhållanden och andra typer av oegentligheter som kan förekomma i verksamheten.

När det gäller Agenda 2030 handlar den i grunden om en hållbar utveckling och den innehåller till exempel 17 global mål. Ett av dessa mål, nämligen nummer 16 och specifikt delmål 16.5, är det mål som vi kan koppla visselblåsningen till. Genom att länka ihop EU-direktivet, vår lagstiftning om visselblåsning och mål 16 i Agenda 2030 når vi flera synergieffekter. EU-direktivets syfte gällande bidragsfusk och förutsättningar för företag att hantera missförhållande, hållbarhetsarbete samt antikorruption. Vi får formeln: EU-företag-hållbarhet-antikorruption = bättre samhälle

Mål 16 i Agenda 2030 handlar om att skapa fredliga och inkluderande samhällen. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De utgör grunden för en god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning. Bryter vi ned mål 16 i delmål och då delmål 16.5 framgår följande:

  • Bekämpa korruption och mutor
  • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor

Därför ser vi att det inte enbart handlar om att uppnå nå en sak med att införa en intern visselblåsarkanal för ert företag utan ni får flera andra effekter av denna åtgärd som ger effekt på flera för er viktiga områden på en allt mer utsatt marknad. Där vi ser ett ökande problem med oseriösa aktörer som knuffar ut seriösa företag. Detta måste vi bekämpa och visselblåsning är ett verktyg.

Visslan har idag ett samarbete med Ramboll Resilience och tillsammans kan vi utgöra ett slagkraftigt stöd till er verksamhet när det gäller ert arbete med visselblåsning, hållbarhet och antikorruption – så hör av er till oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Om Ramboll

Visste du att Ramboll ägs av en stiftelse? Eller att vi har 16 500 anställda runt om i världen, varav 2 000 i Sverige? Vi grundades i Danmark 1945 och omfattar en mängd professionella kompetenser och kulturella egenskaper. Styrkan för Ramboll är att vi med ett globalt nätverk med experter inom samhällsutveckling har möjlighet att sammanställa team efter kundens specifika behov.  

Läs mer om Ramboll Sverige på se.ramboll.com

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.