Vikten av visselblåsning inom livsmedelsindustrin

Vikten av visselblåsning inom livsmedelsindustrin

2023-03-05

Arbetsgivare inom livsmedelsindustrin börjar införa sätt för sina anställda att rapportera diskriminering, bedrägerier och andra missförhållanden i allt större utsträckning, men medan många andra affärssektorer har insett att de måste göra mer för att motarbeta korruption och andra oegentligheter ligger livsmedelsindustrin fortfarande efter på många sätt.

Det finns stora brister när det gäller möjligheter för visselblåsning inom livsmedelsindustrin som helhet. Under de senaste tio åren har det till exempel skett flera skandaler som avslöjade oegentligheter i livsmedelskedjan, från dåliga arbetsförhållanden till felaktig hantering av livsmedel.

Att samhället blir mer medvetet och kritiskt mot till exempel dåliga arbetsförhållanden, djurplågeri och klimat och miljö har även lett till att uppgifter om att denna typ av oegentligheter förekommer kan göra stor skada på varumärken inom inte minst livsmedelsindustrin. Det är därför viktigt att uppmärksamma vikten av visselblåsare inom livsmedelsindustrin, samt att lära sig om hur visselblåsning inom denna bransch kan se ut och hur man kan främja den. På så vis kan livsmedelsföretag förebygga katastrofer som kan komma att skada kundernas förtroende för dem.

Varför visselblåsning behövs inom livsmedelsindustrin

“Matbedrägeri”, som ibland kallas "ekonomiskt motiverad förfalskning", har länge varit ett problem inom livsmedelsindustrin.  Metoder för att spara pengar kan ibland leda till större negativa konsekvenser och försämrad kvalitet på produkterna. På senare tid är chili med cancerogen Sudan Red, solrosolja med mineralolja och mjölk med melamin alla exempel på konsekvenser av detta.

Eftersom den internationella handeln med livsmedel har vuxit och livsmedelsmarknaden har blivit mer globaliserad har oegentligheter av denna typ ökat markant. När de inträffar kan effekterna bli långtgående och förödande, såväl för producenten, försäljaren och kunden. År 2008 användes melamin i Kina för att dölja det faktum att mjölk hade manipulerats, och modersmjölksersättning gjord med den manipulerade mjölken orsakade njurskador hos mer än 300 000 spädbarn. Av dessa barn lades 54 000 in på sjukhus och 6 miste sina liv.

Att enbart använda traditionella metoder som att noggrant testa produkter för att upptäcka denna typ av oegentligheter är nästintill omöjligt. Detta visar hur viktigt det är att underlätta för visselblåsning i alla stadier av tillverkning, paketering och försäljning. Det förekommer även andra typer av oegentligheter som visar hur viktigt det är att berätta sanningen (vare sig anonymt eller ej). En är att de rutiner som ska se till att maten är säker att äta har stora brister. Till exempel händer det än idag att människor får extra bonusar eller positiv särbehandling om de håller tyst och inte berättar för ledningen om problem med livsmedelssäkerhet. 

Läs även: 5 varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen

Vad visselblåsning inom livsmedelsindustrin strävar efter att förhindra

 • Stöld – Att oärligt skaffa mat, dryck eller foderprodukter i syfte av personlig vinning eller försäljning.
 • Olaglig bearbetning - Slakt eller beredning av kött och relaterade produkter i icke godkända lokaler eller med otillåten teknik och/eller utrustning.
 • Avfallsavledning - Olaglig avledning av mat, dryck eller foder avsedda för bortskaffande, tillbaka till försörjningskedjan.
 • Förfalskning - Exempelvis att en produkt innehåller ett främmande ämne som inte finns på produktens etikett för att sänka kostnaderna eller förfalska en högre kvalitet.
 • Substitution - Att ersätta ett livsmedel eller en ingrediens med ett annat ämne som är liknande men sämre eller direkt skadligt.
 • Felaktig framställning - Marknadsföring eller märkning av en produkt för att felaktigt framställa dess kvalitet, säkerhet, ursprung eller färskhet.
 • Dokumentbedrägeri - Skapa, använda eller inneha falska dokument i avsikt att sälja eller marknadsföra en bedräglig eller undermålig produkt.

Dessa löper vid sidan av de mer igenkännliga och traditionella missförhållandena på arbetsplatsen som finns inom de flesta branscher som:

 • Mutor – Där en anställd eller associerad person accepterar eller utfärdar en muta för att få en affärsfördel för antingen sig själv eller sin organisation.
 • Mobbning och trakasserier –Beteende som får någon att känna sig trakasserad eller kränkt.
 • Diskriminering – Orättvis eller fördomsfull behandling av olika kategorier av människor, exempelvis på grund av ras, ålder, kön eller funktionshinder.
 • Modernt slaveri – Rekrytering, förflyttning, hysande eller mottagande av barn, kvinnor eller män genom användning av våld, tvång, missbruk av sårbarhet, bedrägeri eller andra medel i syfte att utnyttjas.
 • Hälsa och säkerhet – Åsidosättandet av riskbedömning och förnuftig hantering av risker för att skydda dina anställda och ditt företag.

Läs även: 5 exempel på tjänstefel på arbetsplatsen

Visselblåsning är vägen framåt inom livsmedelsindustrin

Som en positiv kraft mot missförhållanden är sekretess, anonymitet och skydd för någon som blåser i visslan alla bra saker. Tillsynsmyndigheter vet att skyddet av visselblåsare är en viktig del för att stoppa missförhållanden, varför visselblåsartjänster som Visslan är en kritisk grundpelare.

När allt kommer omkring är en glad personal en som vet att de kommer att tas väl om hand, även när orättvisor drabbar arbetsplatsen. Detta är sant inom samtliga branscher, men särskilt inom livsmedelsindustrin som historiskt har haft stora problem med orättvisor.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.