5 varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen

2022-10-25

Genom att känna igen varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen och att ha en positiv arbetskultur ökar möjligheten att visselblåsare vågar nyttja visselblåsarfunktionen och rapportera misstänkta oegentligheter eller vara extra vaksamma.

Det är viktigt att poängtera att punkterna som nämns i detta inlägg inte på egen hand är ett bevis för att något är fel. Alla personer är individer med unika beteenden, det som en person anser vara fullt normalt agerande kan således uppfattas som hemlighetsfullt av andra, till exempel. Punkterna är helt enkelt tips på vanliga varningstecken som kan indikera tjänstefel eller missförhållanden på arbetsplatsen.

1. Hemlighetsfullt agerande

Hemlighetsfullt agerande är en av de tidigaste varningstecknen på tjänstefel på arbetsplatsen. Detta kan manifestera sig på ett flertal olika sätt. Exempelvis kan en person vara motvillig att säga vart de ska någonstans, eller generellt smyga undan. Detta behöver inte nödvändigtvis indikera att något är fel utan kan exempelvis helt enkelt röra sig om en privat person och det är därför viktigt att inte dra förhastade slutsaer om personer man inte känner.

Om du märker att en medarbetare, anställd, kund eller leverantör beter sig på ett ovanligt hemlighetsfullt sätt kan det dock vara värt att hålla extra koll på dem. Du bör dock rimligtvis inte konfrontera personen i fråga på ett otrevligt sätt då det kan verka otrevligt och få negativa konsekvenser för samtliga inblandade parter.

2. Skyldigt beteende

“Skyldigt beteende” visar sig ofta i form av en person som är rädd att bli påkommen för något. Ett vanligt sätt som detta manifesterar sig är genom att personen i fråga skyller ifrån sig ovanligt mycket, eller reagerar ovanligt starkt på anklagelser i olika former. 

Även detta beteende kan dock bero på att personen i fråga helt enkelt har en sådan personlighet. Alla är trots allt unika och har sina egna personlighetsdrag. Men om du eller någon annan på arbetsplatsen reagerar på att någon beter sig ovanligt skyldigt kan anledningen vara tjänstefel eller missförhållanden på arbetsplatsen, men även att personen i fråga mår dåligt av andra anledningar. 

Läs även: Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

3. Leva bortom sina tillgångar

Denna punkt är mer relevant i vissa länder än andra då vissa länder anser diskussioner om lön att vara tabu. Det är exempelvis vanligt att i Sverige inte ha full koll på vad ens kollegor tjänar medan man i andra länder kan vara högst öppen med det och diskutera det tillsammans. 

Oavsett kan det dock vara enkelt att lägga märke till att någon lever bortom sina tillgångar. Det kan exempelvis röra sig om en person som plötsligt har ovanligt dyra kläder, bilar, hus eller som generellt spenderar mycket mer än vad de logiskt sätt borde ha råd med. 

Det är fullt möjligt att de exempelvis kommer från en rik familj, hade stora besparingar sedan tidigare, eller har vunnit pengar på lotteriet och valt att inte dela med sig av informationen. Det kan dock även vara så att de får extra pengar genom exempelvis mutor, att stjäla gods från arbetsplatsen för att sälja det vidare för vinst eller annan typ av ekonomisk brottslighet. Personen kan även ha andra problem eller försätta sig i djup belåning, varpå man som medarbetare kan hålla extra utkik för att helt enkelt värna om personen.

4. En chef som sätter orealistiska mål

En chef eller annan person i ledande roll som sätter orealistiska mål kan orsaka missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Det är dock samtidigt lätt hänt att en anställd utbrister att “detta är omöjligt” när de i själva verket menar att detta mål kräver mer tid och energi än vanligt. 

Till en början  kan det vara bäst att försöka att diskutera det med personen som har satt målet och försöka att förklara varför man anser att den är orealistisk och kanske erbjud att tillsammans komma fram till en lösning. Vanliga lösningar är exempelvis att sätta en längre deadline om det är möjligt, att minska arbetsmängden eller att tilldela uppgiften till flera anställda. Du kan även prova att använda dig av tipsen i artikeln 5 Secrets to handling a Boss’s Unrealistic Expectations från HRnews.

Om chefen helt nekar att det är ett orealistiskt mål eller kallar dig lat eller andra negativa ord kan det vara grund för rapportering av missförhållande på arbetsplatsen, särskilt om det är något som sker upprepande gånger. Om du upptäcker att du gång på gång blir tilldelad uppgifter eller mål som du inte realistiskt sett kan nå, och sedan blir negativt behandlad om du inte lyckas, kan det vara dags att föra det vidare till andra chefer inom organisationen. 

Det kan då vara en bra idé att diskutera det med medarbetare för att se om de upplever samma sak, eller att helt enkelt rapportera det vidare via interna visselblåsarkanaler. Om möjligt är det bra att spara relevant information som kommunikation mellan dig och chefen som har satt målen, då det kan vara användbart under utredningen.

Orimligt höga mål och förväntningar kan dock även ge upphov till oegentligheter på andra sätt. Säljorganisationer är särskilt utsatta där orimligt höga förväntningar kan få säljare att ta till icke-konventionella eller olagliga metoder för att uppnå målen.

Läs även: Varför intern visselblåsning är överlägset

5. Anställda som agerar oroligt

När det gäller tecken på att en person i ledande position behandlar sina anställda på ett negativt sätt är få tecken så uppenbara som när anställda agerar oroligt. Det kan exempelvis visa sig genom att anställda reagerar på ett överdrivet negativt sätt när något går fel eller att de inte vågar prata med sin chef eller möta deras blick.

Denna rädsla kan ibland bero på andra faktorer som att det helt enkelt är en nervös person som är rädd att göra ledningen besviken, men det kan även vara ett tecken på att de upplever negativa arbetsförhållanden i form av mobbning eller andra typer av bestraffning.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.