5 varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen

5 varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen

2022-10-25

Har ni implementerat en kanal för visselblåsning? För att kanalen ska komma till användning behöver de tilltänkta användarna kunna identifiera en överträdelse när de ser en. Sannolikheten att ert visselblåsarsystem kommer till användning ökar om era anställda känner igen de varningstecken som kan tyda på att oegentlig verksamhet pågår. Att skapa en positiv arbetskultur ökar sannolikheten ytterligare för att en visselblåsare faktiskt vågar rapportera en överträdelse.

I den här artikeln beskriver vi hur fem varningstecken på tjänstefel och missförhållanden kan se ut. Det ska understrykas att de varningstecken som nämns i inlägget inte i sig själva är bevis på att något är fel. Individer både beter sig och uppfattar andras beteenden på olika sätt. Ett uppförande som uppfattas hemlighetsfullt eller misstänksamt av en person kan således uppfattas normalt av andra. De nedan beskriva beteendena ska därför tolkas som potentiella varningstecken snarare än bevis.

Vill du veta mer om visselblåsning? Du hittar det viktigaste att veta om visselblåsning här.

1. Att agera hemlighetsfullt

Hemlighetsfullt agerande är en av de tidigaste varningstecknen på tjänstefel på arbetsplatsen. Hemlighetsmakeri kan ta sig många olika uttryck. Exempelvis kan en person svara undvikande på frågor, eller smyga undan ofta. Det behöver inte nödvändigtvis indikera att något är fel, utan kan också till exempel bero på att något händer i personens privatliv. Det är därför självklart viktigt att inte dra förhastade slutsatser om någon man inte känner.

2. Att bete sig skyldigt

Skyldigt beteende kan innebära att någon skyller ifrån sig eller reagerar överdrivet starkt på anklagelser. Det framstår som att personen i fråga är rädd för att bli påkommen för något.

Självklart kan även den här typen av beteende bero på att personen i fråga är stressad eller helt enkelt har en kort stubin. Om du eller någon annan på arbetsplatsen reagerar på att någon beter sig ovanligt skyldigt är det dock möjligt att orsaken till det är att tjänstefel eller missförhållanden på arbetsplatsen förekommer.

Läs även: Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

3. Att leva bortom sina tillgångar

Den här punkten, som handlar om pengar, är mer relevant i vissa länder än andra. Det beror på att det anses vara tabu att diskutera lön i länder som till exempel Sverige, medan det i andra länder anses normalt.

Trots att man i Sverige kanske inte diskuterar sin lön rakt ut kan man ofta gissa sig till när någon lever bortom sina tillgångar. Det kan exempelvis handla om en person som plötsligt köper ovanligt dyra kläder och bilar, eller som generellt spenderar mycket mer än vad de borde ha råd att göra. 

Det är så klart fullt möjligt att personen i fråga kommer från en förmögen familj, har stora besparingar sedan tidigare eller har vunnit pengar på lotteri och valt att inte dela med sig av informationen. En annan möjlighet är att pengarna kommer från oegentlig verksamhet, som exempelvis mutor, stöld från arbetsplatsen eller ekonomisk brottslighet. Personen kan även ha andra problem eller ha belånat sig. Då kan man som medarbetare hålla extra utkik för att värna om sin kollega.

4. Att sätta orealistiska mål

En chef eller en annan person i en ledande roll som sätter orealistiska mål kan orsaka missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Det är viktigt att skilja på orealistiska mål och mål som kräver lite mer tid och energi än vanligt. 

Om en chef har satt ett mål som är omöjligt att uppnå är det sannolikt bäst att försöka föra en diskussion om varför man anser målet vara orealistiskt med chefen. Kanske kan chefen och de anställda komma fram till en gemensam lösning. Vanliga justeringar är exempelvis att, om det är möjligt, skjuta fram deadline för målet eller att fördela uppgiften mellan flera anställda för att minska arbetsbördan. I artikeln 5 Secrets to handling a Boss’s Unrealistic Expectations från HRnews kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att hantera situationen.

Om chefen helt nekar att det är ett orealistiskt mål eller kallar dig och dina kollegor lata eller dylikt kan det vara grund för rapportering av missförhållande på arbetsplatsen, särskilt om det sker upprepande gånger. Om du upptäcker att ni anställda gång på gång blir tilldelad uppgifter eller mål som ni inte realistiskt sett kan nå, för att sedan bli dåligt behandlad om ni inte lyckas, kan det vara läge att föra diskusisonen vidare till andra chefer inom organisationen. 

Det är oftast en bra idé att diskutera problemet med medarbetare. Kanske kan du också rapportera problemet i en intern visselblåsarfunktion. Om möjligt är det bra att spara relevant information som kommunikation mellan dig och chefen som har satt målen, då det kan vara användbart under utredningen.

Orimligt höga mål och förväntningar kan även ge upphov till oegentligheter på andra sätt. Säljorganisationer är särskilt utsatta. Orimligt höga förväntningar kan få säljare att ta till icke-konventionella eller olagliga metoder för att uppnå målen.

Läs även: Varför intern visselblåsning är överlägset

5. Att agera oroligt

När en person i en ledande position behandlar sina anställda på ett negativt sätt är få tecken så uppenbara som det att anställda agerar oroligt. Det kan exempelvis ta sig uttryck som en överreaktion när något går fel, att anställda inte vågar prata med överordnade eller att de inte vågar möta chefens blick.

Oro och rädsla hos en anställd kan bero på att personen i fråga är nervös och rädd för att göra ledningen besviken, men det kan också vara ett tecken på att personen upplever negativa arbetsförhållanden i form av mobbning eller andra typer av bestraffning.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.