5 exempel på tjänstefel på arbetsplatsen

2022-06-16

Många gånger när människor tänker på visselblåsning tänker de på enorma bedrägerier, mutor eller spionering på konkurrenter. Det är trots allt detta som man läser om i samband med visselblåsning i media, eller vad man ser på TV. 

I verkligheten finns det dock ett stort antal olika typer av tjänstefel som kan äga rum på arbetsplatsen. Här går vi därför igenom 5 exempel på tjänstefel som kan leda till visselblåsarärenden.

1. Stöld

Detta är kanske den mest uppenbara punkten på listan. Det är dock värt att komma ihåg att stöld inte enbart rör sig om enorma värdent. Istället kan det ibland röra sig om stöld som många kanske inte tänker är tillräckligt för att utreda. 

I en studie från 2022 av ACFE visar bland annat att många fall av stöld varar i en period på över 10 år. Även att endast 4% av fallen såg att de inblandade personerna sedan tidigare var dömda.

Vanliga exempel är stöld av lagervaror, handelsvaror eller till och med att stjäla från sina kollegor. Många är medvetna om att dessa typer av stöld också är ett tjänstefel på arbetsplatsen. Även om det ibland kan röra sig om små mängder, så kan det därför leda till klagomål och att organisationen behöver utreda saken.

Läs även: Visselblåsardirektivets 6 minimikrav för arbetsgivare

2. Falsk dokumentering

Falsk dokumentering faller också under tjänstefel på arbetsplatsen. Även här kan det gälla saker på en mycket mindre skala än enorma bedrägerier som berör hela organisationens omsättning eller liknande. 

Det kan till exempel vara att ändra dokument för att förbättra sin rankning hos miljöverket, att förfalska certifieringar om att organisationen möter vissa mål eller att förfalska en signatur. Samtliga av dessa typer av agerande är mot lagen och kan därför resultera i att en visselblåsare rapporterar det, internt till någon inom organisationen eller externt till media.

Läs även: Varför intern visselblåsning är överlägset

3. Brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifter

Många gånger börjar denna typ av tjänstefel med att någon gör det en gång, för att “det är väl ingen fara i att bara göra fel den här gången”. Tyvärr innebär det en fara att göra det och ofta leder det till liknande genvägar i framtiden som kan vara ännu mer skadligt för organisationen och de anställdas hälsa. 

Särskilt hälso- och säkerhetsföreskrifter finns av en anledning. Dessa bör aldrig brytas då det snabbt kan skapa en osäker eller direkt farlig arbetsmiljö. Detta är därför ett av många missförhållanden som en visselblåsare kan rapportera, inte minst när det kan innebära fara för någons liv.

Läs även: Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

4. Missbruk av makt

Med missbruk av makt menas  i stort sett olika typer mobbning eller trakasserier av chefer på arbetsplatsen. Detta visar sig ofta i att en person i en position eller roll med mer makt än andra brukar denna makt för att skrämma eller felbehandla andra. Ibland kan det även visa sig genom att personen med makt tar varje tillfälle att offentligt läxa upp någon, trots att situationen inte kräver det.

I studien Chaos and the Abuse of Power från 2006 finns mycket matnyttig information om vad som skapar detta problem och hur man kan förebygga det. 

Ett missbruk av makt kan komma i många olika former och det kan ofta vara svårt för de påverkade personerna att rapportera det då det många gånger finns en rädsla för repressalier. I dessa situationer är det fördelaktigt att erbjuda en visselblåsarlösning där anonymitet är ett alternativ och tar ärenden hanteras på ett så oberoende sätt som möjligt. 

5. Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan komma i många olika former och behöver inte nödvändigtvis endast handla om anställda inom organisationen. Även systerbolag, kunder och leverantörer kan råka ut för, eller utsätta andra för, sexuella trakasserier. 

Eftersom det är ett ämne vissa anser r “öppet för tolkning”, eller iallafall har luddiga gränser, och som ofta innebär en risk att anmäla för den som utsatts går det tyvärr ofta orapporterat. En anställd kanske exempelvis felaktigen övertygar sig själv att det är de själva som överreagerar när de blir obekväma av en medarbetare eller överordnads närmande eller inte tar risken i att rapportera för att det “ändå inte kommer göra skillnad”.l. 

Läs även: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

Sammanfattningsvis

Med fem exempel på tjänstefel på arbetsplatsen kanske du undrar vad du ska göra med informationen. Det lämnar vi helt och hållet upp till dig, men med dessa oegentligheter i åtanke och större insikt i hur den som utsatts tänker eller varför han eller hon väljer att inte rapportera det kan vara värt att se över hur er visselblåsarpolicy och visselblåsarlösning ser ut, och om den behöver uppdateras. 

Många organisationer har med exempel på vilka typer av situationer som är värda att visselblåsa om i sin policy. Det kan därför vara en bra idé att skriva med exempel på situationer om de inte står med i er visselblåsarpolicy i dagsläget.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.