5 tjänstefel som kan upptäckas med visselblåsning

5 tjänstefel som kan upptäckas med visselblåsning

2022-06-16

Visselblåsare som uppmärksammas i medier har ofta avslöjat stora bedrägerier, mutskandaler eller spionage. Föregående exempel är tre allvarliga överträdelser, men det är inte den sortens överträdelser de allra flesta visselblåsningar handlar om. Faktum är att det finns en hel rad tjänstefel som kan begås på arbetsplatsen. Om ingen uppmärksammar tjänstefelen kan överträdelserna leda till stora katastrofer, eller pågå obemärkt under lång tid och orsaka organisationen stor skada.

Om de anställda däremot har möjlighet att blåsa i visslan, och dessutom har lärt sig känna igen tjänstefel, blir det enklare att upptäcka eventuella överträdelser i tid. På vår blogg finns mer att läsa om hur visselblåsning kan förhindra tragedier. Det här blogginlägget ägnar vi dock åt att beskriva följande fem exempel på tjänstefel:

  • Stöld
  • Falsk dokumentering
  • Brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifter
  • Missbruk av makt
  • Sexuella trakasserier

1. Stöld

Stöld är kanske den mest uppenbara överträdelsen på listan. Stöld från arbetsplatsen gäller inte alltid enorma belopp, utan ofta rör det sig snarare om summor som många kanske inte ens tror är tillräckligt stora för att leda till utredning. 

När summorna är små, kan stöld pågå obemärkt under flera år. I ACFE:s studie från 2022 rapporteras det bland annat att många fall av stöld från arbetsplatsen pågår under en period på över 10 år. Vidare nämns det i rapporten att de inblandade personerna var dömda sedan tidigare endast i fyra procent av fallen.

Förutom pengar är vanliga exempel på stöldgods lagervaror, handelsvaror eller till och med kollegors ägodelar. De flesta vet att stöld från arbetsplatsen är ett tjänstefel, även om det rör sig om små värden. Med rätt rapporteringsverktyg, till exempel en kanal avsedd för visselblåsning, kan stöld från arbetsplatsen därför avslöjas och förhindras.

2. Falsk dokumentation

Falsk dokumentation räknas också som tjänstefel på arbetsplatsen. Även i det här fallet kan överträdelsen ske utbrett på hög nivå och påverka hela organisationen, men också i mycket mindre skala. 

Att ändra ett dokument för att påverka miljöverkets bedömning av verksamheten, att förfalska certifieringar som säger att organisationen möter vissa mål eller att förfalska en signatur är exempel på förfalskning. Det är också exempel på lagöverträdelser. För att skydda er organisation mot den skada som förfalskning kan innebära, är det första steget att avslöja förfalskning i ett tidigt skede. Med en intern kanal för visselblåsning ökar chansen för att rapportering av överträdelser sker. Utan interna kanaler är det mer sannolikt att en visselblåsare vänder sig till media eller externa rapporteringskanaler för att visselblåsa.

3. Brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifter

Brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifter börjar ofta som en engångsgrej - man tänker kanske att det inte är någon fara att tumma på reglerna någon enstaka gång. Problemet är att tar man en genväg en gång är det lätt att det händer igen. Frekventa överträdelser mot hälso- och säkerhetsföreskrifter ökar risken för att anställda och organisationen far illa. 

Hälso- och säkerhetsföreskrifter finns av en anledning. Man bör aldrig bryta mot föreskrifterna, inte bara för att det inte är tillåtet, utan också för att det snabbt skapar en osäker eller direkt farlig arbetsmiljö. Den här typen av överträdelser är därför något som en visselblåsare kan tänkas rapportera om, särskilt i det fall överträdelserna innebär fara för någons liv.

Läs även: Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

4. Maktmissbruk

Maktmissbruk innefattar till exempel mobbning och trakasserier som utövas av chefer på arbetsplatsen. Om en person med ett maktövertag på arbetsplatsen använder makten för att skrämma eller felbehandla andra räknas det som maktmissbruk. Felbehandling kan ta sig uttryck exempelvis som en offentlig uppläxning i en situation som egentligen inte kräver det.

I studien Chaos and the Abuse of Power från 2006 finns mycket information om vilka faktorer som kan bidra till att skapa maktmissbruk inom en organisation, och hur man förebygger det.

Maktmissbruk kan se ut på många olika sätt, men oavsett skepnad kan det vara svårt för de utsatta personerna att rapportera om situationen utan rätt verktyg. Om det är en person med ett maktövertag som begår en överträdelse kan den utsatta vara rädd för att uppmärksamma problemet. Många gånger beror rädslan på risken för repressalier. Det krävs därför ofta en kanal där den rapporterande personen tillåts vara anonym för att maktmissbruk ska avslöjas.

5. Sexuella trakasserier

Det finns olika former av sexuella trakasserier, och det är inte alltid samtliga inblandade behöver vara anställda inom organisationen för att det ska räknas som sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Även anställda i systerbolag, kunder och leverantörer kan råka ut för, eller utsätta andra för, sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Sexuella trakasserier rapporteras tyvärr alltför sällan. Det beror bland annat på att det ibland finns skamkänslor inblandade, eller att den utsatta har skrämts till tystnad. Det kan också bero på att den utsatta övertygats, av sig själv eller av andra, att den i själva verket har överreagerat på händelsen. En utsatt kan också undvika att anmäla för att den tror att det antingen inte kommer leda någonstans, eller ännu värre, till att offret själv utsätts för negativa konsekvenser. Det är därför av yttersta vikt att man som arbetsgivare säkerställer att anställda kan rapportera om sexuella trakasserier på ett tryggt sätt.

Vill du läsa om hur man kan upptäcka att något inte står rätt till? Läs om fem varningstecken på missförhållanden på arbetsplatsen på vår blogg.

En visselblåsarkanal underlättar rapportering

Det här blogginlägget har belyst fem exempel på tjänstefel och varför det är viktigt att man möjliggör rapportering av dessa. På vår blogg kan du läsa mer om hur man förhindrar missförhållanden med hjälp av visselblåsning

Sammantaget kan man konstatera att rapportering av överträdelser underlättas om ni har en gedigen visselblåsarfunktion och en heltäckande visselblåsarpolicy på plats. Är ni osäkra på om er nuvarande lösning håller måttet? Boka en kostnadsfri konsultation med våra visselblåsarexperter och få svar på om er visselblåsarlösning lever upp till de nya lagkraven.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.