Visselblåsning inom byggbranschen

Visselblåsning inom byggbranschen

2023-02-06

Många yrkesverksamma inom byggbranschen, som arkitekter, ingenjörer, lantmätare och entreprenörer, måste arbeta tillsammans. Anställda inom byggbranschen måste, likt anställda inom andra branscher, rapportera arbete som inte utförs på rätt sätt, är osäkert eller strider mot lagen. För det mesta har yrkesverksamma en juridisk eller moralisk plikt att berätta för en medarbetare, arbetsgivare eller klient.

Trots detta finns det gott om problematik, särskilt inom byggbranschen, på en global nivå där allt från modernt slaveri till problem med korruption och stöld dessvärre inte hör till ovanligheterna. Detta är dock saker som till stor del kan motverkas och förebyggas med en bra visselblåsarlösning på plats.

Vanliga problem inom byggbranschen

Varje bransch har sina egna unika problemområden, inom byggbranschen är det främst säkerhetsregler och problem med modernt slaveri och korruption som är prevalent. 

Modernt slaveri

De flesta välrenommerade byggföretag gör noggranna bakgrundskontroller av nyanställningar. Men du ska inte bli för bekväm. Dokument kan förfalskas, processer kan manipuleras eller förfalskas och till och med ärliga arbetare kan göra saker de inte borde. Modernt slaveri kan förekomma då inhyrda arbetare och underleverantörer är så vanliga.

Löner kan enkelt omdirigeras eller skickas genom någon annan. Det är också viktigt att hålla dina leverantörer till samma höga krav som du har satt för dig själv, eftersom mindre pålitliga företag kan ignorera arbetsmissbruk för att bli mer konkurrenskraftiga.

För att stoppa arbetsmissbruk och modernt slaveri från att hända i din arbetsstyrka eller leveranskedja måste du ha rätt policyer, praxis, utbildning och en användarvänlig visselblåsarlösning för att rapportera dem.

Säkerhets- och hälsoregler bryts

På grund av högriskkaraktären för en del av det arbete som utförs i byggbranschen är det tydligt att hälsa och säkerhet är mycket viktigt. Organisationer lägger därför ner mycket arbete för att se till att deras policyer och rutiner är i gott skick och uppdateras regelbundet.Riskbedömningar, bra utbildning och att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning hör till. Tyvärr går det fortfarande fel.

Vissa olyckor kan vara till synes oundvikliga, men de flesta kommer inträffa till följd av att hälso- och säkerhetsregler inte följts. De flesta säkerhetsintrång sker när människor känner sig för bekväma i olika situationer, så det är viktigt att ha utbildning för nyanställda och därefter kontinuerligt.

Det är också viktigt att ha bra sätt för människor att rapportera misstänkta oegentligheter och att skapa en speak-up kultur. Att rapportera en incident ger dig som arbetsgivare en chans att se till att det inte händer igen och helst minimera skadan, oavsett om det innebär att granska policyer och procedurer, utbildning eller vidta disciplinära eller direkta åtgärder.

Stöld och korruption

Till exempel gör de mycket komplicerade försörjningskedjorna som byggbranschen behöver det lätt för upphandlingsfusk. Stöld av material är ett annat sätt som arbetare ofta tjänar extra pengar på. Material tas utom synhåll, kanske för att det överbeställts eller avskrivs som skadat, och sedan säljs av en anställd.

Läs även: 5 exempel på tjänstefel på arbetsplatsen

Hur denna problematik inom byggbranschen kan förhindras – med visselblåsning

Med hjälp av en ordentlig visselblåsarfunktion, som exempelvis Visslan, kan du se till att skydda dina anställda på bästa möjliga sätt. Detta börjar med en bra visselblåsarpolicy som informerar och täcker de olika typerna av problem som kan inträffa. 

Utöver detta är det även kritiskt att erbjuda visselblåsarkanaler som skyddar integriteten och identiteten för de anställda, så de känner sig trygga i att rapportera oegentligheter. Detta gäller även för uppföljning av ärendet hela vägen till ett slutgiltigt beslut fattas och ärendet stängs.

Att tackla problematiken inom byggbranscher kräver givetvis ett helhetsgrepp, både i samhället och internt inom organisationen, och även om visselblåsarfunktioner bara är en del av lösningen kan det vara ett enkelt, kostnadseffektivt och konstaterat fungerande sätt att motverka oegentligheter.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.