3 viktiga steg för att skapa en Speak Up-kultur

3 viktiga steg för att skapa en Speak Up-kultur

2022-02-07

En Speak Up-kultur är när ett företag väljer att ge sina anställda möjlighet att säga ifrån när något är fel och på så sätt utveckla och förbättra sin verksamhet. Det råder ingen tvekan om att en Speak Up-kultur och en positiv företagskultur ökar medarbetarna att behålla, främjar samarbete och ökar moral, produktivitet och effektivitet. Det är dock ett fluffigt ämne och det är svårt att hålla det konkret. Det är därför vi presenterar dessa 3 viktiga steg för att skapa en Speak Up-kultur.

Vad är anledningen?

Det är viktigt att sätta programmets avsikt, vilket bör vara att sänka tröskeln för att rapportera fel. Om det inte är för att förbättra arbetsplatskulturen och lösa oegentligheter kan du sluta läsa här.

Som företag måste du inse att varje företag, även ditt och oavsett hur stor kulturen redan är, upplever missförhållanden. Det kan inte undvikas, men det kan hanteras och skadan kan minimeras. Avsikten bör därför vara att avslöja dessa oegentligheter och lösa dem, innan det växer utom kontroll och innan det möjliggör en djupt giftig arbetsplatskultur.

Även med goda avsikter misslyckas dock ett Speak Up-program ofta på grund av två huvudorsaker:

  1. Meningslöshet: Tanken att "det kommer inte att göra någon skillnad ändå..."
  2. Rädsla för konsekvenser: isolering, förlorad befordran, förlägenhet och till och med avskjutning

För att driva ett effektivt Speak Up-program måste målet vara att få så många rapporter som möjligt.

Läs också: 5 anledningar att implementera en visslarfunktion

Det handlar inte bara om att följa lagar

När tidsfristen för att implementera rapporteringskanaler enligt EU:s visselblåsardirektiv närmar sig, övergår företagen naturligtvis till mer fokus på att följa direktivet. Det kan bero på att den nya lagstiftningen är svår att förstå, samordna och implementera, men viktigast av allt är det ett absolut minimum.

Att följa direktiv är bra, men det tar också fokus och energi från det som faktiskt kan gynna organisationen mest. Frågan vi ställer oss bör vara:

"Hur gör vi det enkelt, säkert och uppmuntrande att rapportera missförhållanden?"

Genom att svara på detta har du redan kommit långt med att lägga grunden för att skapa en Speak Up-kultur

Vidta åtgärder och lösningar

Först och främst är en dialog mellan handläggaren och uppgiftslämnaren avgörande, och en viktig aspekt att lägga till är meddelarens anonymitet. Visslan möjliggör detta genom att ge visselblåsaren en kod för att logga in på sitt ärende, istället för att behöva lämna någon personlig information.

För att bekämpa meningslöshet måste både visselblåsaren och alla anställda se till att hans/hennes fall tas på allvar i syfte att lösas. Underlåtenhet att lösa eller vidta åtgärder ökar faktiskt medarbetarnas tro på att det är meningslöst eller meningslöst att säga ifrån med 30 %, vilket kan få dramatiska konsekvenser. Genom att stänga kretsen har dock anställda visat sig säga upp 19 % oftare.

Om du inte vidtar åtgärder och löser dig är det inte bara att det var för intet, utan ditt företag blir också exponerat för fler risker men slutligen att inte veta när missförhållanden inträffar och var.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.