Visselblåsning inom konsultbranschen

Visselblåsning inom konsultbranschen

2022-11-21

Konsulter kan ibland flyttas runt mellan olika arbetsuppgifter eller arbetsplatser. På grund av detta så kan det vara svårt att garantera att de blir behandlade på samma sätt som medarbetare med fast anställning. 

De allra flesta visselblåsarpolicys inkluderar skydd och rättigheter för konsulter, men trots detta är de  ändå en särskilt utsatt arbetsgrupp. I detta inlägg tar vi en närmare titt på varför konsultbranschen är extra utsatt och på vilka dörrar som visselblåsning öppnar upp för konsultbranschen.

Varför konsultbranschen är extra utsatt för visselblåsningar

På grund av att konsulter ofta arbetar uppdragsbaserat så kan det finnas situationer där de är extra utsatta. Det kan till exempel röra sig om orimliga krav från arbetsgivare som konsulten måste acceptera för att behålla uppdraget.

Ett annat vanligt scenario är att konsulter bollas mellan klient och arbetsgivare. Detta kan leda till att problem tar längre tid att lösas, eller att saker faller på döva öron. 

Eftersom konsulter arbetar uppdragsbaserat och sällan tillhör en given arbetsplats under en längre period, är det inte ovanligt att rapporteringen av oegentligheter bortprioriteras. Detta gör att konsultbranschen är extra utsatt. 

Läs även: Varför visselblåsare är viktiga i samhället

De allra flesta visselblåsarpolicyer täcker konsulter

Även om konsulter kan vara särskilt utsatta på arbetsplatser så finns det positiva aspekter. Enligt lag, räknas konsulter med på listan över arbetskategorier som kan visselblåsa. Detta gör att även personer som är anställda som konsult kan känna sig trygga, givet att organisationen har implementerat en fungerande visselblåsarlösning.

Det är dock viktigt att kontrollera att visselblåsarpolicyn täcker konsulter för att se till att de är skyddade av samma policys och system som övriga anställda på företaget. 

Saknar er organisation en visselblåsarpolicy eller är ni osäkra på om den är tillräcklig? Visslan erbjuder en standardiserad visselblåsarpolicy, där du får då en komplett policy med guider, rutiner och checklistor inför lansering. 

Vad är viktigt att tänka på som konsult när det gäller visselblåsning?

Som konsult så är det en bra idé att se till att du är skyddad som visselblåsare om du skulle rapportera något. Om du är osäker på vad som gäller inom din organisation så kan du alltid kika på eventuella intranät eller relevant HR personal om vad som gäller. 

Det är en bra idé att se till att vara medveten om 5 varningstecken på tjänstefel och missförhållanden på arbetsplatsen, för att känna igen vanliga tecken på att allt inte står rätt till. 

Det kan även vara bra att veta vart du ska vända dig om något skulle inträffa. Beroende på situation kan du behöva vända dig till organisationen där du arbetar dag till dag, men ibland så krävs det även att du vänder dig till organisationen som du är anställd genom. 

Detta är något som kan variera beroende på vad som faktiskt har inträffat, eller hur just din anställningsform och ditt konsultavtal är utformat. Genom att vara medveten om vad som faktiskt gäller så ser du till att vara skyddad när en oegentlighet begås.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.