Vad är en visselblåsare och varför är de viktiga för samhället?

Vad är en visselblåsare och varför är de viktiga för samhället?

2022-07-27

En visselblåsare är en person som rapporterar om oegentligheter och överträdelser, inte nödvändigtvis inom offentlig verksamhet, utan även i privata organisationer av olika storlekar. Visselblåsare som rapporterar om felaktigheter och lagbrott är viktiga spelare i företagsvärlden och i samhället i stort. 

Det händer att ordet “whistleblower” eller “visselblåsare” används som synonym till “tjallare”. Det kan skapa oförtjänta negativa konnotationer. Vi tycker att Prof. Chris Cowton satte huvudet på spiken i vårt blogginlägg Institute of Business Ethics: Speaking up for whistleblowing när han sa:

“I do sometimes wonder, though, whether the word ‘whistleblowing’ can be an impediment to best practice. Many companies, especially in the US and UK, now use the term ‘speak up’ or the related ‘speaking up’ instead of ‘whistleblowing’. Why is this? In part, it’s because ‘whistleblowing’ conjures up a picture of a sports referee calling a halt to play because something is wrong. From such a perspective, a whistleblower is someone who ‘lays down the law’, making an allegation or accusation. It’s a high-stakes event. Yet in many cases it would have been better if a simple concern had been raised earlier rather than an allegation made later; hence the encouragement to ‘speak up’.”

Oavsett vilka konnotationer som uppstår när man hör ordet visselblåsning, leder visselblåsning ofta till många och bra saker. Visselblåsare har genom historien varit viktiga för samhället, och är det än idag. Nedan följer några exempel på varför:

Visselblåsare förhindrar att oegentligheter sker

Visselblåsning bidrar till att förhindra oegentligheter huvudsakligen på två sätt. För det första uppmärksammas eventuella överträdelser ofta tack vare att en visselblåsare blåser i visslan, vilket gör att händelsen kan utredas. Utredningen leder därefter förhoppningsvis till att den skada som är orsakad kan återställas och att de som är skyldiga till överträdelsen får möta lämpliga konsekvenser. För en anställd som har begått en överträdelse kan en möjlig konsekvens vara att denna avlägsnas från den position som möjliggjorde brottet, eller att personen avskedas. Konsekvensen beror på hur allvarlig situationen är. 

För det andra kan visselblåsning användas för att minska antalet överträdelser inom en organisation tack vare att de positiva effekterna visselblåsning har sprids likt ringar på vatten. Om de anställda i organisationen är medvetna om vad som utgör en överträdelse, hur man rapporterar, och vilka konsekvenserna är minskar risken för att överträdelsen begås. Om en organisation däremot inte möjliggör rapportering av oegentligheter, och chefer eller andra anställda tillåts begå olika överträdelser, kan det negativa beteendet spridas inom organisationen.

En överträdelse visselblåsning ofta är ett framgångsrikt verktyg för att stoppa bedrägerier.  Faktum är att 40 % av yrkesbedrägerier upptäcks tack vare en visselblåsare. För att minska bedrägeri och konsekvenserna därav är det därför avgörande att visselblåsare uppmuntras att rapportera oegentligheter. I vissa länder kan visselblåsare ha rätt till ersättning, men på många ställen medför det istället stor risk för att blåsa i visslan, då visselblåsaren kan utsättas för repressalier. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara en visselblåsare som gör att bedrägerier stoppas.

Läs även: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

Transparens är positivt för företag

Transparens och ansvarsskyldighet gör det möjligt för organisationen att arbeta effektivt. Att vara öppen och ärlig gentemot de anställda främjar engagemang och förtroende. Som ett resultat känner sig organisationens medarbeare nöjda, bekväma och skyddade.

Det har visat sig att förbättrad mental hälsa och ökad känsla av trygghet hos anställda ökar produktiviteten. Visselblåsning kan således få en positiv effekt på företagets ekonomiska resultat. Detta är något som Georgina Halford-Hall, VD på Whistleblowers UK håller med om. Hon säger:

“At last everyone is waking up to the fact that whistleblowers add value to society and to business. 

Whistleblowing should be at the top of the agenda in every boardroom in the world because whistleblowers are the first line, and most cost effective defence against crime, corruption and cover up. 

Businesses and organisations can no longer rely on dusty policies and procedures that sit in a drawer. We encourage organisations to take proactive steps to ensure that staff know how to speak up and reassurance that they and their concerns will be treated confidentially, seriously and respectfully. 

Having taken evidence from thousands of whistleblowers from all over the world we have championed the creation of a UK Office of the Whistleblower that will mandate the introduction of effective speak up mechanisms. These mechanisms will need to demonstrate independence and capability to investigate allegations. 

Today companies face a myriad of challenges as markets and global economies change including the recruitment and retention of the best staff. A key way to ensure that they can attract and retain the best people is to demonstrate that they encourage transparency and recognise those who speak out as the board's best friend.”

När det kommer till affärer är dålig publicitet utan tvekan värre än ingen publicitet. Talesättet “Any publicity is good publicity” stämmer helt enkelt inte. Att kopplas samman med etiska eller juridiska oegentligheter påverkar hur ett företag uppfattas. Ett välkänt exempel är hur Volkswagen förfalskade sina utsläppssiffror 2015 och som en konsekvens av detta fortfarande inte har återhämtat sig helt och hållet. På vår blogg kan du läsa mer om Volkswagen-skandalen och andra tillfällen då visselblåsning kunde ha gjort skillnad.

Om omoraliskt eller olagligt beteende förekommer inom ett företag kan det fläcka varumärkets offentliga image. Företagets verksamhet, värderingar och pålitlighet kan ifrågasättas av konsumenter. Dessutom är det inte bara kunder som kan börja misstro bolaget, utan också anställda. Visselblåsning möjliggör för företag att vidta åtgärder snabbt då eventuella oegentligheter förekommer. Företagets rykte kommer då inte att ta skada i samma utsträckning och konsumenter ser att företagets agerande återspeglar de värderingar man påstår sig ha. Det här gäller inte bara privata företag utan även myndigheter.

Hur visselblåsning påverkar samhället

Tack vare att svenska myndigheter nu enligt lag ska ha implementerat kanaler för visselblåsning kan du som privatperson känna dig säkrare på att saker går rätt till inom den offentliga verksamheten. Om någon oegentlighet skulle inträffa kommer detta förhoppningsvis att rapporteras genom kanalerna. 

Det är dock inte bara offentlig verksamhet som påverkar samhället. Även privata företags verksamhet kan få stora konsekvenser för allmänheten. Föreställ dig exempelvis att ett stort bolag använder giftiga produkter i sin tillverkning för att hålla nere produktionskostnader, eller att en byggfirma använder billiga men bristfälliga material som gör konstruktionen av en byggnad osäker. Det är två scenarion som kan tänkas få ödesdigra konsekvenser för hela samhället, och kanske till och med sätta många liv i fara. Avslöjar en visselblåsare att omständigheter likt dessa råder kan stora faror för allmänheten förhindras. 

Läs även: Hur pandemin har påverkat visselblåsning

Scenarion likt de som beskrivs ovan gör det uppenbart att visselblåsare är oumbärliga för samhället. Som tur är blir det vanligare att anställda vågar rapportera om oegentligheter, vilket vi delvis har sociala medier att tacka för. På sociala medier sprids information snabbt, och skandaler kan få mycket uppmärksamhet. För det enskilda företaget innebär “rapportering” av oegentligheter via sociala medier ofta stor skada på varumärket. Därför är det fördelaktigt att jobba med interna rapporteringskanaler.

Numera är interna rapporteringskanaler inte bara en fördel - utan också ett lagkrav. Om er organisation har över 50 anställda kräver den svenska visselblåsarlagen att ni implementerar en visselblåsarlösning. Den svenska lagen är baserad på EU-direktivet om visselblåsning och innebär förutom krav på kanal också bättre skydd för visselblåsare. Förhoppningsvis leder lagen till en mer positiv inställning till visselblåsning och att allt fler organisationer slipper vara utan de oumbärliga visselblåsarna.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.