Varför visselblåsare är viktiga i samhället

2022-07-27

Majoriteten av alla människor tänker att visselblåsare enbart existerar inom en regeringen och diverse offentliga sektorer och att de kanske rapporterar etiska felaktigheter eller bedrägerier inom myndigheter. Faktum är dock att visselblåsare även finns inom privata organisationer och företag i olika storlekar. Visselblåsare är därför en grundpelare i samhället då de rapporterar felaktigheter, oegentligheter och lagbrott. 

Många gånger används ordet “whistleblower” eller “visselblåsare” synonymt med någon som skvallrar, en informatör eller andra ord med negativa konnotationer. Som citatet nedan från Prof. Chris Cowton i vårt inlägg Institute of Business Ethics: Speaking up for whistleblowing säger:

“I do sometimes wonder, though, whether the word ‘whistleblowing’ can be an impediment to best practice. Many companies, especially in the US and UK, now use the term ‘speak up’ or the related ‘speaking up’ instead of ‘whistleblowing’. Why is this? In part, it’s because ‘whistleblowing’ conjures up a picture of a sports referee calling a halt to play because something is wrong. From such a perspective, a whistleblower is someone who ‘lays down the law’, making an allegation or accusation. It’s a high-stakes event. Yet in many cases it would have been better if a simple concern had been raised earlier rather than an allegation made later; hence the encouragement to ‘speak up’.”

När dessa termer används tillsammans tenderar ordet svek att betona hur visselblåsning ses. Oavsett leder visselblåsare och visselblåsning många gånger till goda resultat i slutändan. 

Visselblåsare hindrar oegentligheter

I situationer med företagsbedrägerier är visselblåsning ofta framgångsrikt, även om risken för repressalier är stor. Ja, visselblåsare kan få ersättning i vissa länder, men viktigare är kanske att deras information ofta leder till att personer som är inblandade i bedrägerier och missförhållanden får konsekvenser. Visselblåsarnas tips leder till 40 % av upptäckerna av yrkesbedrägerierna. För att minska bedrägeri, korruption och dess konsekvenser är det därför avgörande att uppmuntra visselblåsare att rapportera oegentligheter.

Det finns två huvudsakliga sätt som visselblåsning hjälper till att förhindra oegentligheter:

Till en början måste de som är ansvariga för problemen fångas eller bestraffas på lämpligt sätt. I ett företag kan detta innebära att man antingen avlägsnar någon från den position som underlättade deras brott eller att de avskedas, beroende på oegentlighetens allvarlighet. Det gör det i alla fall möjligt för organisationen att ta itu med "orsaken".

För det andra kan visselblåsning användas för att minska missförhållanden genom att de positiva effekterna kan spridas likt ringar på vatten. Kollegor och andra anställda är medvetna om följderna av felaktigt uppträdande och undviker det själva. I kontrast till detta kan negativa beteenden som fortgår utan bestraffning eller konsekvenser leda till att fler anställda börjar utföra det negativa beteendet själva.

Läs även: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

Transparens är positivt för företag

Transparens och ansvarsskyldighet gör det möjligt för organisationen att arbeta effektivt. Att vara öppen och ärlig mot de anställda främjar engagemang och förtroende. Som ett resultat känner de sig nöjda, bekväma och skyddade inom organisationen.

Det har visat sig att förbättrad mental hälsa och säkerhet hos anställda ökar produktiviteten. Visselblåsning kan således få en omedelbar inverkan på företagets resultat. Detta är något som Georgina Halford-Hall, VD på Whistleblowers UK håller med om. Hon säger:

“At last everyone is waking up to the fact that whistleblowers add value to society and to business. 

Whistleblowing should be at the top of the agenda in every boardroom in the world because whistleblowers are the first line, and most cost effective defence against crime, corruption and cover up. 

Businesses and organisations can no longer rely on dusty policies and procedures that sit in a drawer. We encourage organisations to take proactive steps to ensure that staff know how to speak up and reassurance that they and their concerns will be treated confidentially, seriously and respectfully. 

Having taken evidence from thousands of whistleblowers from all over the world we have championed the creation of a UK Office of the Whistleblower that will mandate the introduction of effective speak up mechanisms. These mechanisms will need to demonstrate independence and capability to investigate allegations. 

Today companies face a myriad of challenges as markets and global economies change including the recruitment and retention of the best staff. A key way to ensure that they can attract and retain the best people is to demonstrate that they encourage transparency and recognise those who speak out as the board's best friend.”

När det kommer till affärer är dålig publicitet utan tvekan värre än ingen publicitet. Talesättet “Any publicity is good publicity” stämmer helt enkelt inte. Att vara relaterad till etiska eller juridiska oegentligheter har en inverkan på hur ett företag uppfattas. Exempelvis Volkswagen som förfalskade sina utsläppssiffror 2015 och som fortfarande inte återhämtat sig ordentligt. Ni kan läsa mer om detta i vårt inlägg 3 tillfällen då visselblåsning kunde ha gjort skillnad.

Frågor om olagligt och omoraliskt beteende fläckar ett varumärkes "offentliga image". Det ifrågasätter varumärkets ideal och uppdrag. Anställda såväl som konsumenter och kunder kan bli misstroende till följd av detta. Visselblåsning gör det möjligt för företaget att möta svårigheter direkt, vilket säkerställer att dess rykte återspeglar dess ideal. Detta är något som även kan appliceras på regeringar och myndigheter. 

Hur visselblåsning påverkar samhället

Genom att de myndigheter som vårt samhälle är uppbyggt kring förlitar sig på visselblåsning kan du som privatperson känna dig mer trygg i att saker går rätt till. Om något utanför regelboken skulle inträffa ökar chanserna för att anställda eller personer i närheten vågar nyttja visselblåsarfunktioner.

Även privata företag påverkar samhället. Tänk dig exempelvis om ett populärt varumärke använder sig av giftiga produkter vid tillverkning för att tjäna mer pengar, eller byggfirmor som använder sig av billiga men bristfälliga material vid konstruktioner. Detta är saker som skulle kunna ha en enorm negativ inverkan på samhället och potentiellt riskera ett stort antal liv. Det är även exempel på saker som kan förhindras med hjälp av visselblåsning och en person som är tillräckligt modig att rapportera det. 

Läs även: Hur pandemin har påverkat visselblåsning

Visselblåsare är därför otroligt viktiga i samhället, och det blir även allt vanligare att våga tala ut om diverse problem och oegentligheter. Det är dels ett resultat av sociala medier: vi är mer uppkopplade än någonsin förr och delar med oss av allt möjligt. Detta gör att det är lätt hänt att skandaler läggs ut på sociala medier och på så vis “rapporteras”. 

Även nya lagar och regler, såsom det nya EU direktivet kring visselblåsning leder till bättre skydd för visselblåsare. Det nya direktivet gör även att företag med fler än 50 anställda från och med 17 December 2023 behöver implementera interna visselblåsarlösningar som följer lagens krav. Detta kommer dels att leda till att visselblåsning blir mer accepterat, men även att visselblåsare finns i större utsträckning inom mindre instanser och lokala företag.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.