Varför en visselblåsarpolicy är kritisk i tider av förändring

Varför en visselblåsarpolicy är kritisk i tider av förändring

2022-05-29

I tider av förändring kan en visselblåsarpolicy vara ett kritiskt verktyg för att säkerställa att vissa saker inte förändras. Detta kan till exempel gälla organisationens moral och företagsetik, men även det beteende som ni önskar se mer av hos era anställda. 

Vid tider av förändring är det lätt hänt att stabiliteten inom en organisation påverkas, ofta till det sämre. En bra visselblåsarpolicy kan dock bidra till att fortsatt erbjuda den stabilitet som behövs, oavsett hur stora förändringar det är som sker inom organisationen.

Hur en visselblåsarpolicy erbjuder stabilitet

En visselblåsarpolicy erbjuder stabilitet genom att innehålla de värden som er organisation håller högt. Er företagsetik och moral är något som representeras av er visselblåsarpolicy. Detta gör att policyn fortsätter att erbjuda stabilitet, även i tider av förändring. 

Den försäkrar även att anställda vågar rapportera missförhållanden och felaktigheter, även om det exempelvis skulle vara så att en ny ledning sätts på plats. Visselblåsarpolicyn går helt enkelt att falla tillbaka på.

Läs även: 3 viktiga steg för att skapa en Speak Up-kultur

Tips på vad en bra visselblåsarpolicy bör innehålla

Det finns egentligen ingen visselblåsarpolicy som passar perfekt för alla organisationer. De allra flesta organisationer behöver därför justera och lägga till specifika segment som reflekterar just deras organisation. Något som alla visselblåsarpolicyer har gemensamt är dock att de bör vara tydliga, enkla och lättförstådda. 

Läs även: Hur du gör din visselblåsarpolicy enkel att förstå

Nedan kommer ett par tips på vad er visselblåsarpolicy bör innehålla:

  1. En förklaring på vad visselblåsning innebär, särskilt i relation till just er organisation. 
  2. Olika rapporteringsvägar och hur de används. Skriftlig och muntlig rapportering samt möjlighet att boka ett fysiskt möte.
  3. En förklaring på vad som händer när en visselblåsningsrapport kommer in, hur rapporten hanteras och utreds. 
  4. Förberedande material för de anställda och hur feedback och återkoppling kan se ut i relation till deras ärende. 
  5. En förklaring till hur tidsplanen för ett visselblåsarärende kan se ut. Exempelvis hur många dagar/veckor varje steg kan ta. 
  6. Information om hur visseslblåsare skyddas.
  7. Försäkran om att hämndaktioner inte kommer att riktas mot visselblåsaren.

En visselblåsarpolicy kan vara mycket mer än ett dokument

En visselblåsarpolicy kan vara så mycket mer än ett långt stycke text i ett dokument. Det kan exempelvis vara något som skrivs i handböcker som delas ut till alla anställda, eller vara något som potentiella nya arbetstagare behöver läsa igenom. 

Läs även: Positiv arbetskultur

Ni kan med fördel erbjuda temadagar och ytterligare utbildningar på ämnet om visselblåsning för att se till att alla anställda är med på vad som gäller. Policyn bör också göras tillgänglig på intranätet och den publika hemsidan. Korta utdrag ur policyn kan även användas på planscherrunt om i organisationens lokaler för att ytterligare påminna om vikten av visselblåsning.

Låt er visselblåsarpolicy fylla en viktig roll

I takt med att det nya EU direktivet för visselblåsning sätts på prov kommer allt fler organisationer att lägga större fokus på visselblåsning och sin policy. Många kommer dock att missa möjlig potential, nämligen att se till att anställda i ledande roller visar intresse för visselblåsning. 

Läs även: Fördelarna med visselblåsning

Genom att personer i ledande roller uppvisar ett intresse för visselblåsning ökar chanserna att era anställda känner sig bekväma med att visselblåsa. Om de ständigt är rädda för repressalier kommer de fortsatt inte att våga blåsa i visslan. 

Om deras närmsta chef och andra personer i ledande roller inom organisationen aktivt är för visselblåsning förändras det snabbt på ett positivt sätt.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.