5 anledningar att implementera en visslarfunktion

5 anledningar att implementera en visslarfunktion

2023-06-13

Att minska förluster till följd av bedrägerier, att skapa en öppen företagskultur och att förhindra allvarlig skador på arbetsplatsen är tre exempel på hur er organisation kan gynnas av en visslarfunktion. Med en bra visselblåsarpolicy och en fungerande rapporteringskanal kan dock fördelarna med att implementera en visslarfunktion bli många fler än så!

I det här blogginlägget går vi igenom följande fem anledningar att implementera en visslarfunktion:

  1. Ökad medvetenhet
  2. Visslarfunktionen är en grundsten i ditt företag
  3. Skapa en öppen kultur
  4. Förhindra oönskad mediauppmärksamhet
  5. Förhindra att problem eskalerar

Vi tittar närmre på innebörden av varje anledning:

1. Öka medvetenhet

Utan visselblåsare minskar sannolikheten att man blir medveten om olagliga eller oetiska aktiviteter som pågår inom organisationen. Med en visslarfunktion kan ert företag få information om eventuella oegentligheter. Att vara medveten om att en överträdelse sker är det första steget för att kunna vidta åtgärder för att förhindra att problemet upprepas.

En effektiv visslarfunktion är alltså avgörande för att lyckas med att hantera överträdelser i tid. 

Läs också: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

2. Skapa en öppen kultur

Det ett fördelaktigt att ha en öppen kultur på arbetsplatsen. Om de anställda känner sig trygga med att berätta om problem eller orosmoment för sina överordnade behöver man inte oroa sig för att problem gror under ytan. En viktig del i att skapa ett tryggt klimat där anställda är villiga att prata om problem är att implementera en visslarfunktion. En organisation kan genom att göra visselblåsning lättillgängligt uppmuntra anställda att rapportera överträdelser och på så sätt skapa ett gynnsamt samtalsklimat. För att förtroendet för visslarfunktionen ska bli högt är det också viktigt att eventuella visselblåsare får stöd och tas på allvar. En öppen och ärlig kultur skapar vanligtvis bättre arbetsrelationer och engagemang som resulterar i högre produktivitet.

3. Förhindra oönskad mediauppmärksamhet

Tänstefel, trakasserier, diskriminering, bedrägerier och förfalskning av data är alla exempel på överträdelser som kan få medial uppmärksamhet. För att förhindra att en överträdelse som sker i er organisation blir omskriven i tidningar bör ni möjliggöra intern visselblåsning. Om en visslarfunktion finns tillgänglig behöver inte en eventuell visselblåsare gå till en journalist för att uppmärksamma ett problem.

En visslarfunktion är således ett effektivt internt verktyg som gör det möjligt att identifiera problem på arbetsplatsen och åtgärda dem, och på så vis undvika negativ publicitet. Det gör din organisation mer tilltalande för möjliga investerare, intressenter och framtida anställda.

Läs också: Vad är visselblåsning? Och varför är det viktigt?

4. Förhindra att problem eskalerar

En av de främsta anledningarna till att implementera en effektiv visslarfunktion i en organisation är att det ger möjlighet att tidigt fånga upp problem. När informationen delas direkt med de avsedda ärendehanterarna kan organisationen sanbbt åtgärda problemet och på så sätt undvika att det eskalerar. 

Att tidigt åtgärda problem kan förhindra potentiellt allvarlig skada som personal eller företag annars hade utsatts för. Tidiga åtgärder leder också till att mer tid finns för att fokusera på det som är viktigt: verksamheten.

5. Bygga förtroende

En visslarfunktion kan förutom att stoppa olagliga eller otillåtna aktiviteter också bygga förtroende. Bara genom att finnas tillgänglig kan visslarfunktionen göra att en organisation känns mer pålitlig.

Att ha en visslarfunktion på plats signalerar till potentiella kunder och partners att ni är ett seriöst företag som värnar om verksamheten och de anställda. Förtroendet för organisationen ökar, helt enkelt.

Sammanfattningsvis

Det finns många olika anledningar till att implementera en visslarfunktion. I det här blogginlägget har vi presenterat fem av de viktigaste. Sammantaget kan man säga att en visslarfunktion dels ger ökad medvetenhet om vad som pågår i en organisation, och dels minskar risken för att överträdelser ska få allvarliga konsekvenser i form av mycket medial uppmärksamhet eller att personal eller bolag tar skada.

Alla organisationer mår bra av att skapa en öppen företagskultur så att de anställda känner att de kan rapportera oegentligheter. Resultatet av att överträdelser rapporteras och hanteras internt blir en pålitlig organisation där de anställda trivs.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.