5 anledningar att implementera en visselblåsarlösning

2022-04-11

Oavsett om det är för att minska förluster till följd av bedrägerier, bygga upp en lojal arbetsstyrka, eller att förhindra allvarlig skador på arbetsplatsen är fördelarna med visselblåsning något som vilken organisation som helst är i behov av. Rätt policy och rapporteringskanal kan vara en viktig del av dess framgång. 

Kort sagt så är de fem anledningarna:

  1. Ökad medvetenhet
  2. En grundsten i ditt företag
  3. Skapa en öppen kultur
  4. Förhindra oönskad mediauppmärksamhet
  5. Förhindra att problem eskalerar

Vi kikar närmare på de fem anledningarna att implementera en visselblåsarlösning nedan.

1. Ökad medvetenhet

Utan visselblåsare är det lätt hänt att vi som organisationer är omedvetna om olagliga eller oetiska saker som händer under våra näsor. Den information som visselblåsning förmedlar, oavsett graden eller arten av den, kan öka medvetenheten om frågor och problem inom en organisation som behöver åtgärdas eller förändras. 

Med sådan kunskap i handen kan en organisation lära sig, växa och blomstra. Därför är en effektiv visselblåsarlösning avgörande för att hantera överträdelser på ett snabbt och konstruktivt sätt. 

Läs också: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

2. En grundsten i ditt företag

Alla organisationer bör ha en policy för visselblåsning. Stora eller allmänt kända företag riskerar att få mycket negativ uppmärksamhet i media och förlora finansiering om de hamnar i en skandal. Mindre företag kan förstöras helt och hållet av en etiska förseelser. 

För nybildade organisationer bör en policy för visselblåsning vara bland det första som fastställs. Med anställda som får rätt utbildning och har tillgång till en hotline eller annan metod för intern rapportering skyddas din organisation.

3. Skapa en öppen kultur

En organisation som aktivt uppmuntrar anställda att rapportera oro, och stödjer dem om de gör det, får mer förtroende. En öppen och ärlig kultur skapar vanligtvis bättre arbetsrelationer och engagemang som resulterar i högre produktivitet.

Dessutom är lojala medarbetare mer benägna att göra en intern rapport snarare än att avslöja information externt. Detta gör att organisationen i fråga kan hantera och lösa problem internt, snarare än att hängas ut i sociala medier eller i traditionella media.

4. Förhindra oönskad mediauppmärksamhet

Företag, deras ledare och anställda presenteras på nyheterna hela tiden för tjänstefel, inklusive trakasserier, diskriminering, bedrägerier och felaktig framställning av data. 

Visselblåsning är ett effektivt internt verktyg som gör det möjligt för företagets ledare att identifiera problem på arbetsplatsen och åtgärda dem. Att hålla din organisation skandalfritt och utanför media kommer att göra det mer tilltalande för möjliga investerare, intressenter och framtida anställda.

Läs också: Vad är visselblåsning? Och varför är det viktigt?

5. Förhindra att problem eskalerar

En av de största fördelarna med en effektiv lösning för visselblåsning inom en organisation är att det ger möjlighet att tidigt fånga upp problem. När informationen delas direkt med det dedikerade teamet kan organisationen hantera problemet direkt, innan det eskalerar. 

Detta kan i sig förhindra potentiellt allvarlig skada på personal eller företaget. Att tidigt minska risker och att tidigt handskas med problem, innebär också att en organisation kan fokusera på det som verkligen är viktigt: verksamheten. Men man kan först fokusera på verksamheten om risken för att problem blåser upp är minimerad.

Sammanfattningsvis

Trots att det finns ett stort antal olika anledningar och fördelar med att implementera en lösning för visselblåsning, så är alltså dessa de allra viktigaste. Dels så ger de en ökad medvetenhet om de etiska regler som gäller på organisationen, dels minskar risken för att problem ska uppstå. Om problem väl inträffar förhindrar visselblåsning ofta problemen från att eskalera. 

Det bör vara en grundsten i ditt företag att skapa en öppen kultur där de anställda känner att de kan rapportera när något inte går rätt till. Genom att problem rapporteras och hanteras internt förhindrar man även oönskad mediauppmärksamhet. Resultatet blir en pålitlig organisation där de anställda både trivs, och mår bra.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.