Fördelarna med visselblåsning

Fördelarna med visselblåsning

2021-10-14

Visselblåsning har gått från att vara ett tabu till en potentiellt viktig del i verktygslådan för organisationsetik. Nu är det centralt i ett företags system för kontroll och balans och skyddar företag från många risker.

I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom några av anledningarna till varför varje organisation, stor som liten, bör ha ett visselblåsarsystem på plats. Vi kommer också att dyka djupare in i var och en av dem i senare blogginlägg.

Hur visselblåsning ökar transparens och ansvarsskyldighet

En transparent och ansvarsfull arbetsmiljö hjälper företaget att bli mer effektivt genom att förhindra olaglig verksamhet och oönskat beteende. Visselblåsning hjälper till med detta genom att göra det möjligt för företaget att få reda på eventuella missförhållanden eller bedrägerier i god tid, och därför kan en lämplig åtgärd lösa problemet innan skadan blir för stor att hantera, eller blir allmänt känd på annat sätt.

Främja en tala-ut kultur

Företagets visselblåsarmekanism uppmuntrar anställda att säga ifrån, vilket resulterar i en gynnsam arbetsplatskultur som främjar engagemang, engagemang och prestation. Medarbetarglädje leder till en trevligare arbetsmiljö, högre prestation samt bättre kundservice.

Ger anonymitet

En visselblåsarkanal tillhandahåller en konfidentiell och eventuellt anonym rapporteringskanal som gör det möjligt för anställda att uppmärksamma alla frågor som de tycker är olämpliga för arbetsplatsen. Med ett visselblåsarsystem som möjliggör anonymitet behöver meddelaren inte vara orolig för repressalier för att dela informationen och fler anmälningar kan göras. Enligt en undersökning gjord av 2Secure skulle 1/3 bara slå larm om de var garanterade anonymitet.

Läs också: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden 

Följ lagstiftning på ett enkelt sätt

Med ett visselblåsarsystem som Visslans är efterlevnaden enkelt och företaget kan enkelt följa riktlinjer och visselblåsarlagstiftning, för att inte tala om GDPR. Genom systemet är det också lätt att hålla kontakten med meddelaren, även om de väljer att vara helt anonyma. Sammantaget gör systemet hanteringen av varje ärende mer effektiv och hanteras känsligt, konsekvent och korrekt, för att inte tala om avancerad end-to-end-kryptering.

Visselblåsning förhindrar stora skandaler

Visselblåsning är ett mycket effektivt verktyg för att bekämpa bedrägerier. Enligt ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) var bedrägeriförlusterna 50 % mindre hos organisationer med visselblås-jourlinjer än de utan, där den typiska organisationen förlorar 5 % av sina intäkter på yrkesmässiga bedrägerier. Det ökar förtroendet hos de anställda och alla organisationer som är direkt eller indirekt kopplade till företaget och är unikt genom att det gör att alla som varit i kontakt med organisationen, även externa intressenter, kan ta upp en oro om de ser något som de anser kränker eventuella lagar eller företagets etiska värderingar.

Ökat engagemang för en bättre arbetskultur

Att införliva ett visselblåsarsystem visar företagets engagemang för att implementera sin uppförandekod och främja en kultur av efterlevnad och högsta företagsetik, vilket också spelar en avgörande roll för att attrahera nya talanger och behålla befintliga anställda.

Visselblåsning handlar bara inte om att följa EU:s visselblåsardirektiv. Det är mycket mer än så. Tillämpning i stora företag kommer säkert att leda till spännande resultat som kompletterande bidrag till kvalitetskontroll, men tankesättet mot implementeringen kommer att avgöra effekten, något som Visslan för närvarande är banbrytande för.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.