Hur pandemin har påverkat visselblåsning

Hur pandemin har påverkat visselblåsning

2022-04-13

Det är svårt att förneka att världen blev en väldigt komplicerad plats under den tid som pandemin härjade som värst. Visselblåsning har generellt spelat en stor roll i hur pandemin utspelat sig. 

Men även så här i efterhand har visselblåsning påverkats positivt överlag. Häng med när vi kikar närmare på vilken roll visselblåsning spelade under pandemin, och hur visselblåsning har blivit förändrad av pandemin. 

Pandemins påverkan på visselblåsning

Under pandemin kunde man se en ökning av visselblåsar-ärenden. Detta är föga förvånande med tanke på de många sätt på vilka pandemin har belyst farhågor som rör hälsa och säkerhet, kontrakt och löner samt bedrägerier vid uppsägning.

Även pendling till jobbet (nu när råden om "jobba hemifrån" har hävts) innebär avsevärd risk för vissa och kan ge upphov till legitima hälso- och säkerhetsproblem om personalen måste pendla till sina arbetsplatser. 

Många personer har upplevt vad som först ansetts vara en vanlig uppsägan, men som vid närmare granskning av fakta upptäcks vara på grund av visselblåsning och den uppsagda kan således ha rätt till betydande ersättning från sina arbetsgivare som en följd av skada eller otillåtet avskedande, särskilt om det skett efter införandet av den nya visselblåsarlagen. Pandemin har gett upphov till många situationer som tidigare inte varit så troliga att inträffa. 

Hur visselblåsning påverkade pandemin

Faktum är att visselblåsning har varit en grundpelare under pandemin redan från start. Det finns exempelvis bevis på att läkare på sjukhuset i Wuhan, där pandemin först upptäcktes, varnade andra läkare om det nya mystiska viruset via en chattgrupp. 

Det finns även andra tidiga exempel där andra sjukhus runt om i Kina extern vädrar sina bekymmer om brist på sjukhusplatser, material och mediciner. Detta gjorde att ryktet om viruset kunde sprida sig snabbare,. Trots att deras karriärer drabbades negativt av detta då visselblåsning ses som något negativt enligt de lagar som gäller i Kina, kunde de hjälpa resten av världen att förbereda sig. 

I takt med att viruset spred sig runt om i världen fortsatte visselblåsning att spela en stor roll, vårdpersonal i alla möjliga olika länder lyfte fram problem både internt och externt. Det är något som sällan skådats i modern tid och gav gemene man en inblick i de arbetssätt och arbetsmiljöer som vårdpersonal fick uppleva när pandemin härjade som värst. Denna transparens är något som än idag fortsätter främst inom vården, men även inom andra industrier som drabbats.

Läs också: 5 anledningar att implementera en visslarfunktion

Visselblåsning i pandemins fotspår

Visselblåsning världen över har blivit allt vanligare i pandemins fotspår och man får fortfarande in fler rapporteringar än innan pandemin. Detta gäller flera olika branscher och trenden ser inte ut att avta inom den närmsta framtiden. Detta syns ytterligare bland annat genom det nya EU-direktivet för visselblåsning och att nya lagar röstas fram i andra länder och i vissa delstater i USA. 

Generellt tycks visselblåsning bli allt mer normaliserat och folk väljer faktiskt att rapportera felaktigheter på arbetsplatsen snarare än att vara tysta i rädsla. Det är så klart en positiv trend som vi är glada att se. 

Sammanfattningsvis 

För att sammanfatta har pandemin påverkat visselblåsning genom att det har blivit allt mer prevalent att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen. Som vi nämnde ovan har även visselblåsning påverkat pandemin en hel del och de två har varit nära relaterade ända sedan början på år 2020.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.