Positiv arbetskultur

Positiv arbetskultur

2021-11-12

Företag strävar efter att skapa en kultur som speglar deras övertygelser och attityder. Forskning från Deloitte visade att 94 procent av cheferna och 88 procent av de anställda håller med om att en unik företagskultur är avgörande för ett företags framgång. Ett whistleblowing system kan hjälpa ett företag att uppnå detta eftersom det visar sitt engagemang för att upprätthålla sin uppförandekod, odla en kultur där regler följs tillsammans med en hög företagsetik, som alla är viktiga för att attrahera nya talanger och behålla befintliga anställda.

Vad är arbetsplatskultur?

Ett företags övergripande karaktär definieras av dess arbetsplatskultur. Arbetsplatskulturen kan omfatta element som företagets värderingar, övertygelser, beteenden, mål, attityder och arbetssätt, ofta unika för företaget. Arbetsglädje innebär mycket mer än att bara slutföra uppgifter.

Varför är en positiv arbetsplatskultur viktig?

En positiv företagskultur ökar de anställdas behållning genom att främja samarbete och öka moralen, produktiviteten och effektiviteten. Det viktigaste är att en vänlig arbetsmiljö hjälper människor att känna sig mindre stressade och kan vägleda dem i deras beslutsfattande.

Läs också: 5 anledningar att implementera en visslarfunktion

Visselblåsning är en välsignelse för positiv arbetskultur

Visselblåsning främjar en positiv arbetsplatskultur eftersom det ökar välbefinnandet. En arbetsplats blir ofta mer framgångsrik med tiden, eftersom kulturen blir mer etablerad. Som ett resultat stärks människors kontakter med varandra, och deras förmåga och uppfinningsrikedom växer. Det skyddar anställda från obehagliga upplevelser som stress, förbättrar deras förmåga att studsa tillbaka från hinder och svårigheter samtidigt som de stärker deras hälsa.

Visselblåsning ökar anställdas och konsumenters lojalitet till organisationen samtidigt som de lyfter fram deras bästa egenskaper. Organisatorisk framgång – inklusive ekonomisk prestation, kundnöjdhet, produktivitet och medarbetarengagemang – förbättras dramatiskt när positiva, dygdiga kulturer utvecklas.

Visselblåsning utvecklar en positiv arbetsplatskultur samtidigt som det skapar en känsla av stolthet och ägarskap bland de anställda. Genom att implementera ett visselblåsarsystem ökar transparensen, vilket många anställda är stolta över. När människor är stolta över sin organisation är de mer benägna att arbeta hårt och skapa nya möjligheter.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.