Vad är skillnaden på intern och extern visselblåsning?

Vad är skillnaden på intern och extern visselblåsning?

2022-05-03

Först och främst kan det vara bra att fastställa vad visselblåsning faktiskt är. Visselblåsning är helt enkelt att använda sig av officiella kanaler för att rapportera korruption, felaktigheter & missförhållanden inom en organisation eller myndighet. Detta kan dock delas upp ytterligare i intern och extern visselblåsning. 

I detta blogginlägg tittar vi närmare på vad de två innebär, vad de har gemensamt, men även vad som är skillnaden mellan intern och extern visselblåsning.

Vad är intern visselblåsning?

Trots att intern visselblåsning är en relativt lös term betyder det oftast att en anställd rapporterar missförhållanden till någon inom organisationen. Man använder sig alltså av de kanaler som organisationen eller myndigheten erhåller, exempelvis genom HR-personal eller genom att använda sig av en intern “hotline” eller liknande visselblåsarlösningar.

Exakt vad som rapporteras kan vara allt från finansiella felaktigheter och skadliga arbetssätt till felaktig livsmedelshantering och andra allvarliga missförhållanden. I stort sett allt som kan tolkas som felaktigt, olagligt eller skadligt och som är av allmänintresse.

Vid intern visselblåsning är förhoppningen att organisationen ska åtgärda problemet utan att felaktigheten sprids vidare. På så vis kan skadan som sker minskas, både för de anställda, arbetsplatsen och hela organisationen. Intern visselblåsning innebär sällan mediauppmärksamhet eller offentliga rättegångar, såvida inte organisationen ignorerar rapporteringen eller inte tar den seriöst. 

Vem som ska kunna visselblåsa intern avgör ofta var er interna rapporteringskanal bör placeras. Läs mer i detta blogginlägg: Borde visselblåsarkanalen finnas på hemsidan eller intranätet?

Vad är extern visselblåsning?

Extern visselblåsning innebär oftast att en individ upptäcker ett allvarligt missförhålland, antingen av en organisation, myndighet eller individ, och rapporterar detta till en extern part. Externa visselblåsare kan vara en anställd, en kund, en konkurrent eller en leverantör som upptäcker att allt inte går till på rätt sätt. 

Den externa parten som de rapporterar detta till kan skilja sig. Vissa väljer exempelvis att rapportera direkt till relevant myndighet, medan andra vänder sig till sociala medier eller traditionella mediekanaler såsom tidningar eller TV-kanaler. Många gånger beror extern visselblåsning på otillräckliga alternativ eller bristande lösningar internt.

Extern visselblåsning kan som resultat leda till att en organisations rykte går i spillror. Det kan även leda till stora rättegångar, exempelvis som när den amerikanska delstaten Kalifornien stämde speltillverkaren Activision Blizzard över en problematisk kultur på arbetsplatsen.

Se Visslans lista över vilka myndigheter som ska upprätta externa visselblåsarkanaler.

Vad är då skillnaden mellan intern och extern visselblåsning?

För att göra det enkelt att skilja på de intern och extern visselblåsning har vi kondenserat ner de största skillnaderna i tre punkter vardera:

Intern visseblåsning

  • Använder sig av interna rapporteringskanaler (HR, visselblåsarsystem el likn)
  • Hanteras inom organisationen
  • Visselblåsaren är ofta, men inte alltid, skyddad från repressalier

Extern visselblåsning

  • Använder sig av externa rapporteringskanaler (myndigheter, media, sociala medier)
  • Hanteras ofta externt genom rättegångar i offentlighetens ögon
  • Visselblåsaren är ibland inte skyddad från repressalier.

Sammanfattningsvis

Med en fungerande och användarvänlig intern visselblåsarlösning minskar ni risken för att era anställda ska känna ett behov av att vända sig till extern visselblåsning. Visslan erbjuder helhetslösningar samt olika komponenter för en visselblåsarlösning som passar just er organisation.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.