Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

2022-05-05

Enligt de nya EU direktiven och den nya svenska visselblåsarlagen ska visselblåsarärenden finnas för brott mot lagen eller missförhållanden som är av allmänt intresse. Detta är relativt tydligt, men något som är mindre tydligt är vad som faktiskt räknas som “allmänintresse”. 

Det kan vara särskilt svårt att avgöra om ett visselblåsarärende är av allmänt intresse om visselblåsaren är personligt inblandad. I detta inlägg tittar vi närmare på vilka visselblåsarärenden som kan vara av allmänt intresse. 

Att avgöra om en visselblåsning är av allmänt intresse

  • Antalet i den grupp vars intressen visselblåsandet gynnade – även om det i sig inte är en avgörande faktor;
  • Arten av de berörda intressena och i vilken utsträckning de påverkas av den felaktiga handlingen som avslöjas – ett avslöjande som påverkar ett mycket viktigt intresse är mer sannolikt att utgöra allmänintresse än ett avslöjande av trivial karaktär;
  • Arten av det avslöjade felet – särskilt när det är en avsiktlig handling av felhandling;
  • Identiteten på den påstådda förövaren – ett avslöjande som rör en mer framträdande förövare är mer sannolikt att utgöra allmänintresse.

Detta är inte att anses vara regler för som är av allmänt intresse och inte, men genom att använda dig av punkterna ovan kan det underlätta i att veta om något är av allmänt intresse.

Läs även: 4 vanliga myter om visselblåsning

Vad du som arbetsgivare bör ha i åtanke när det gäller visselblåsning

Även om din organisation tidigare har haft någon typ av visselblåsarlösning finns det gott om organisationer som tidigare saknat liknande funktioner och som nu är i behov av att erbjuda dessa lösningar enligt det nya EU direktivet. 

Saker som du och din organisation behöver ha i åtanke är bland annat:

  • Hur er rapporteringskanal ska se ut (e-post, telefonlinje, webbaserad lösning)
  • Vem som ska vara personen, eller avdelningen som är ansvarig för att följa upp på rapporteringar, eller om denna ska vara extern part
  • När och hur uppföljning och efterföljande kommunikation om ärenden ska äga rum
  • Hur ni som organisation ska skydda och upprätthålla visselblåsarens anonymitet/konfidentialitet

Professionell helhetslösning för visselblåsning

För att göra det så enkelt som möjligt att implementera en visselblåsarlösning finns professionella helhetslösningar, såsom Visslan, tillgängliga. Här hittar du dels en heltäckande visselblåsarlösning för din organisation, exempelvis med en komplett visselblåsarpolicy, extern ärendehantering och en säkert och effektiv rapporteringskanal.

Om du har några frågor eller funderingar om visselblåsning eller om hur vi kan hjälpa er är du alltid välkommen att kontakta våra experter. Vi hjälper gärna till.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.