4 vanliga myter om visselblåsning

4 vanliga myter om visselblåsning

2022-04-24

Visselblåsning är ett ämne som är omgivet av gott om myter. På grund av stora fall som Frances Haugen, Julian Assange eller Edward Snowden är det lätt hänt att gemene man antar att det är just deras omständigheter som skapar en visselblåsare.

Faktum är dock att majoriteten av alla visselblåsare är vanliga arbetare som helt enkelt har upptäckt ett problem inom sin organisation eller arbetssektor, och rapporterar det. Nu är det äntligen dags att reda ut förvirringen och bemöta myterna. Låt oss kika närmare på 4 vanliga myter om visselblåsning.

1. Man måste offra sin karriär för att vara en visselblåsare

Även om många visselblåsare upplever betydande skada på sina karriärer till följd av att mäktiga personer inom regeringen eller industrin väljer att straffa de efter att de har avslöjat missförhållanden, kan åtgärder vidtas för att minimera risken för detta resultat. 

De flesta lagar för visselblåsning tillhandahåller mekanismer genom vilka visselblåsare kan avslöja information om felaktigheter inom myndigheter eller en organisation, samtidigt som de håller sin identitet konfidentiell. Att vara en visselblåsare betyder alltså inte att du måste offra din karriär, och i och med de nya visselblåsarlagar som kommer både i EU och över hela världen kan visselblåsare snart vänta sig bättre skydd.

Läs även: Compliance är bra - Visselblåsning är bättre

2. Visselblåsare är endast personer som avslöjar saker i media

Många anställda som rapporterar problem internt ser inte sig själva som visselblåsare, de noterar helt enkelt att de gör sitt jobb eller hjälper företaget. Föreställningen att visselblåsare är anställda som rapporterar externt förstärks ibland underförstått av pressen. Förmodligen för att de visselblåsare som journalister samarbetar med uppenbarligen har beslutat att ta sina bekymmer utanför sina arbetsgivares väggar.

Men enligt de flesta lagar om skydd för visselblåsning har anställda rätt att rapportera allvarliga missförhållanden både internt och externt, utan repressalier. Aatt underlåta att betrakta arbetare som avslöjar allvarliga missförhållanden som visselblåsare eftersom de inte har rapporterat problemen externt kan således göra dem utsatta för repressalier från sina arbetsgivare.

Den överväldigande majoriteten av de anställda som ser problem vill först rapportera detta internt. Att förstå detta kan – och bör – uppmuntra arbetsgivare att reagera på lämpligt sätt när arbetstagare rapporterar problem, skydda dem från repressalier och undersöka och ta itu med deras avslöjande noggrant. 

På samma sätt kommer anställda som förstår att de faktiskt är visselblåsare, att vara bättre förberedda att navigera över sina rättigheter, risker och alternativ, när de tar upp oro på arbetsplatsen.

3. Visselblåsare är enbart uppmärksamhetssökande

Detta är en myt som går odiskuterad men som många accepterat som sann runt om i världen: att människor som väljer att bli visselblåsare endast gör det på grund av bristande uppmärksamhet. Faktum är dock att majoriteten av alla visselblåsare helt enkelt är vanliga personer som gör sina jobb. De är samvetsgranna och produktiva arbetare som tror på organisationens mål och ofta känner skyldighet att skydda eller hjälpa andra.

När de ser bevis på korruption eller faror för allmänheten rapporterar de att de helt förväntade sig att problemet skulle åtgärdas. Ofta kan visselblåsare bli otroligt chockade när de blir attackerade som ett resultat. Attacker och repressalier är något som man försöker att minska runt om i Europa, men även i Sverige genom denna lag som regeringen röstade igenom 2021.

Många av dem antar fortfarande inte etiketten visselblåsare utan föredrar att tänka på sig själva som arbetare som bara gjorde sitt jobb. Visselblåsare är alltså sällan uppmärksamhetssökande individer. 

Läs även: Lagkrav på visselblåsarlösning

4. Visselblåsare finns enbart inom regeringar eller större organisationer

Det är inte helt ologiskt att denna myt har uppstått, det är trots allt främst dessa fall som uppmärksammas i media. Väldigt få personer bryr sig exempelvis om missförhållanden på en lokal städfirma, medan allt fler är investerade i korruption inom Sveriges regering, till exempel.

Faktum är att visselblåsare finns inom alla möjliga typer av organisationer och företag. I takt med att EU:s nya direktiv för visselblåsning fortsätter att implementeras kommer det även att bli allt vanligare med fungerande visselblåsarlösningar på de flesta företagen runt om i EU. 

Visselblåsare finns alltså inte enbart inom regeringar och stora organisationer, de finns överallt och kommer i alla möjliga olika former. 

Läs även: 6 fördelar med visselblåsning

Sammanfattningsvis

Som redogjort för i detta inlägg finns det gott om myter om visselblåsning som helt enkelt inte stämmer. I takt med att allt fler företag väljer att implementera en fungerande visselblåsarlösning så ökar dock den allmänna kännedomen om visselblåsning. När det blir allt mer vanligt att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen minskar även mängden myter som omringar ämnet. 

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.