Varför visselblåsning är viktigt inom vården

Varför visselblåsning är viktigt inom vården

2023-01-10

Trots att visselblåsning är viktigt inom alla branscher och sektorer är vård- och omsorg en bransch där det är särskilt viktigt att allt går rätt till. Utöver att leda till en dålig arbetssituation, så kan brott mot rådande regler och lagar direkt skada patienter eller i värsta fall leda till dödsfall. 

I detta blogginlägg tar vi därför en närmare titt på vad visselblåsning faktiskt innebär särskilt inom vården, vilka typer av problem som kan undvikas och varför det är så viktigt med visselblåsare och trygga rutiner för visselblåsning inom vården. 

Vad menas med visselblåsning inom vården?

Termen "visselblåsare" syftar på alla som rapporterar bevis eller en rimlig misstanke om fel, såsom vårdbedrägerier, kriminell verksamhet, risk för patientsäkerhet eller korruption. Alla som arbetar inom sjukvården, tidigare eller nuvarande och har bevis på eller misstankar om bedrägeri eller oegentligheter kan vara en visselblåsare.

Visselblåsning kan bidra till att motverka flera oegentligheter inom vården, såsom:

  • Osäker patientvård
  • Underlåtenhet att skydda patienterna ordentligt
  • Manipulering av forskningsresultat och/eller studier
  • Felaktig utgivning av mediciner.
  • Olika typer av finansiella bedrägerier och/eller förfalskningar
  • Osäkra/otrygga arbetsplatser
  • Oetiska sätt att debitera för sjukvård
  • Falska diagnoser och onödiga eller dyra behandlingar

Läs även: 6 fördelar med visselblåsning

Varför är det viktigt med visselblåsare inom vården?

Enligt deras yrkesuppförandekod har personer som arbetar inom vård- och omsorg en skyldighet att sätta sina patienter i första hand. Om något, såsom en obeprövad metod eller liknande, kan komma att skada patienter, är det en skyldighet att göra något åt det. 

Läs även: Hur man förhindrar missförhållanden på arbetsplatsen

Visselblåsning är i grund och botten en funktion för tidig varning som låter fel åtgärdas innan de orsakar allvarlig skada. Inom vården behöver det inte nödvändigtvis avse den dagliga verksamheten utan det kan exempelvis röra sig om att man manipulerar resultat i pågående forskningsstudier för egen vinst. Ett exempel på detta var vad som hände mellan Dr Nancy Olivieri och Apotex 1998

Ett annat välkänt exempel på visselblåsning inom vården är det väl omtalade fallet om “stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini, som upptäcktes genom just visselblåsning. Visselblåsarna rapporterade dessutom att de blev utfrysta efter rapporteringen, vilket talar för vikten av trygga, anonyma och säkra visselblåsarfunktioner.

Misstag som skulle ses som “små” inom andra områden kan få stora effekter för de inblandade när det gäller vård. Patienter kan skadas av läkares misstag och av denna anledning är det särskilt viktigt att felaktigheter inom vården rapporteras. 

Hur visselblåsningsprocesser och visselblåsarfunktioner kan se ut inom vården

Om du har ett klagomål som räknas som en visselblåsning så bör du i vanliga fall ta upp det “lokalt”, alltså till exempel genom att prata med din närmsta chef eller en högre chef i din organisation. Om du har provat det och det inte fungerade eller gett effekt, eller om du hellre vill prata med någon utanför situationen finns ofta andra, ibland lagstadgade, alternativ. Du kan exempelvis rapportera direkt till organisationens eventuella visselblåsarlösning (såsom Visslan), eller välja att rapportera externt till exempelvis Inspektionen för Vård och Omsorgs visselblåsarfunktion

Läs även: Varför intern visselblåsning är överlägset

Genom att möjliggöra anonym rapportering inom visselblåsning, vilket innebär att ingen behöver veta vem visselblåsaren är, ökar tryggheten för visselblåsaren och chansen att oegentligheter faktiskt rapporteras. Särskilt inom vården kan det anses vara särskilt viktigt att möjliggöra anonym visselblåsning.

För att göra ett giltigt klagomål om visselblåsning måste du ha en verklig oro för allmänhetens bästa och vara ärlig så vitt du vet. Du behöver inte ha hårda bevis för att backa upp dina bekymmer, men alla bevis du har är till hjälp. Du bör aldrig undersöka problemet på egen hand, då detta kan ge den inblandade möjlighet att dölja sina spår. 

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.