6 fördelar med visselblåsning

6 fördelar med visselblåsning

2022-04-19

På en hektisk arbetsplats med många anställda är det lätt att problem som kan besvära individer eller team inte uppmärksammas genom lämpliga kanaler. Bland annat på grund av de anställdas rädsla för konsekvenserna om de talar ut och avsaknaden av tydliga strukturer.

När detta händer kan anställdas välbefinnande påverkas då det kan göra att de känner sig obekväma på arbetsplatsen, och de kan behöva stöd för att känna att de kan säga ifrån om detta. I denna situation, såväl som många andra, behövs kanaler för visselblåsning så att de anställda vågar rapportera missförhållanden. Nedan går vi igenom sex stycken andra fördelar med visselblåsning, utöver regelefterlevnad med den nya visselblåsarlagen såklart. 

1. Visselblåsning förhindrar negativt beteende innan det eskalerar

De flesta incidenter av olämpligt eller icke-kompatibelt beteende börjar som något litet – men tenderar sedan att öka med tiden. Till exempel kan en kollega börja med att "fuska" i sin utgiftsrapport för att få några extra kronor i månaden. 

Men när kollegan väl inser att de kommer undan med det kan de börja tänja på gränserna och stjäla ännu mer. Genom att möjliggöra enkel rapportering av sådana tjänstefel så snart de upptäcks eller misstänks kan det i slutändan spara organisationen en betydande summa pengar. Detta stämmer även för andra negativa beteenden på arbetsplatsen som kan förhindras i god tid.

Visslan erbjuder en smidig och användarvänlig visselblåsarlösning, policy och ärendehantering som erbjuder full anonymitet, samtidigt som administrationsbördan är minimal. Läs mer om Visslans tjänster.

2. Visselblåsning minskar förluster

När olagliga aktiviteter rapporteras gör det det möjligt för ett företag att ta itu med problemet snabbt samt förhindra att det händer igen i framtiden. På så sätt undviker företag smärtsamma förluster som är skadliga för alla, från anställda till kunder, leverantörer och lönsamhet.

Enligt ACFEs Report to the Nations 2022 förlorar organisationer i snitt 5% av sin omsättning till bedrägerier, medan organisationer med en effektiv rapporteringskanal har hälften så stora förluster. Således kan ni som organisation teoretiskt sett spara 2.5% av er omsättning bara genom att tidigare upptäcka bedrägerier.

3. Visselblåsning gynnar kommunikation & förtroende

Forskare har funnit att företag med en stark kultur av intern rapportering, och som får fler interna rapporter än andra organisation i samma bransch, uppnår bättre affärsresultat generellt. De ser även färre stämningar, mindre förlikningar när rättstvister inträffar, effektivare verksamhet och ännu färre negativa rubriker i media.

Läs också: 3 viktiga steg för att skapa en Speak Up-kultur

4. Visselblåsning ökar medvetenhet

Utan visselblåsare kan vi vara omedvetna om olagliga eller oetiska saker som händer under våra näsor. Informationen de förmedlar, oavsett graden eller arten av den, kan öka medvetenheten om frågor och problem inom en organisation som behöver åtgärdas. 

Med sådan kunskap i handen kan ett företag lära sig, växa och blomstra. Det är därför ett ordentligt, effektivt och användarvänligt visselblåsarsystem är avgörande för att hantera överträdelser på ett snabbt och konstruktivt sätt.

5. Visselblåsning ger unika insikter

Visselblåsning ger beslutsfattare ett unikt perspektiv på företaget – ett perspektiv de inte kunde få på något annat sätt. Det finns många aspekter av en verksamhet som bolagsstyrelser inte kan avgöra sanningsenligt utan stöd från visselblåsare. 

Antalet visselblåsare som ett företag har under ett enda år kan dock inte lätt tolkas som framgång eller misslyckande. Å ena sidan kan fler visselblåsare innebära en förbättring av företagets medarbetarpolicy — och å andra sidan kan det innebära allvarliga frågor som långsamt dyker upp. Det viktiga är dock att det inspirerar till en kultur av diskussion och utbyte av tankar och idéer.

Läs också: 5 anledningar att implementera en visslarfunktion

6. Visselblåsning leder till lyckligare medarbetare

Transparens och ansvarsskyldighet gör att företaget kan fungera effektivt. Att vara öppen för dina medarbetare odlar engagemang och förtroende. Det gör i sin tur att de kan känna sig glada, bekväma och trygga inom företaget.

Att ha problem med illegala och oetiska aktiviteter försämrar "imagen" av ett varumärke. Det leder till att  varumärkets värderingar och uppdrag ifrågasätts. Detta kan orsaka misstro från såväl anställda som kunder och samarbetspartners. Visselblåsning tillåter organisationer att ta itu med problemen direkt för att säkerställa att dess rykte överensstämmer alla dess principer.

Lagkrav & möjlighet

Som detta blogginlägg visar har visselblåsning flera fördelar som gör att vilket företag som helst skulle vilja (och behöva) implementera en visselblåsarfunktion. I och med den nya visselblåsarlagen blir det dessutom krav för alla företag med över 50 anställda att, efter 17 december 2023, ha visselblåsarlösningar som uppfyller lagens krav. Se visselblåsarlagen som en möjlighet att dra nytta av ovan nämnda fördelar!

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.