Varför intern visselblåsning är överlägset

Varför intern visselblåsning är överlägset

2022-06-01

Vid det här laget har vi gått igenom skillnaderna på intern och extern visselblåsning en hel del. Det är dock värt att nämna igen hur viktigt det är att just den interna visselblåsarfunktionen är så bra som möjligt. 

Det är trots allt den interna visselblåsarfunktionen som kommer att användas mest frekvent. Detta gör att det är värt att lägga extra uppmärksamhet på just denna del av er organisations visselblåsarfunktion. Här kikar vi närmare på varför intern visselblåsning är överlägset extern visselblåsning. 

Intern visselblåsning vs extern visselblåsning

Trots att vi täckt skillnaderna mer ingående i andra inlägg, exempelvis Vad är skillnaden på intern och extern visselblåsning? går vi igenom skillnaderna och de olika innebörderna lite kortfattat igen här. 

Intern visselblåsning är när en anställd rapporterar felaktigheter, korruption eller missförhållanden inom organisationen, det vill säga internt. Den anställda använder sig då av organisationens egna visselblåsarfunktion för att lyfta problemet. 

Extern visselblåsning är när en person blåser i visslan externt istället för internt. Detta kan exempelvis vara till media, myndigheter eller i sociala medier. Vanliga anledningar till att personer väljer just extern visselblåsning är för att de har en liten tilltro för den egna organisationen, eller att de tidigare försökt att blåsa i visslan internt utan att det resulterat i förändring. 

Läs även: Visselblåsardirektivets 6 minimikrav för arbetsgivare

Varför är intern visselblåsning att föredra?

Anledningarna till varför intern visselblåsning är att föredra är många. Många problem kan åtgärdas enkelt och smidigt internt inom organisationen utan att man blandar in externa parter. Detta gör även att offentligheten och media ofta är helt ovetande om situationen, vilket i de flesta fall är till den egna organisationens fördel. 

Läs även: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

När en anställd på en organisation väljer att blåsa i visslan externt kan det få enorma konsekvenser för organisationen, exempelvis bortfall av inkomst, förlorade investerare och en kraftigt försämrad offentlig bild, image eller brand. Ett exempel på detta är skandalen inom Volkswagen för några år sedan. Du kan läsa mer om detta i artikeln 14.7 Billion Reasons Why Volkswagen Should Have Welcome Whistleblowers från Forbes.

Med facit i hand är det därför väldigt enkelt att förstå varför det är värt att erbjuda en bra intern visselblåsarfunktion som de anställda faktiskt vill nyttja och som till exempel möjliggör anonym rapportering. 

Hur du ser till att din interna visselblåsarfunktion är bra

  1. Se till att undvika missförstånd för visseblåsning

Många tror att visselblåsning är en actionladdad process där cheferna inom organisationen kommer att göra sitt yttersta för att utkräva sin hämnd på visselblåsaren. Ofta ser dock sanningen inte riktigt ut så. 

Det är därför en bra idé att utbilda de anställda inom organisationen för hur den interna visselblåsarfunktionen faktiskt fungerar. Gå igenom vad som händer när en rapport kommer in, hur återkoppling sker och dylikt. 

Läs även: Hur man utreder visselblåsrapporter på rätt sätt

  1. Kommunicera positivt för att uppmuntra rapportering

Det är väldigt effektivt att kommunicera positivt gällande visselblåsning inom organisationen. När de anställda hör att visselblåsare tas på allvar och att de inte kommer att råka ut för repressalier är chanserna att de vågar rapportera felaktigheter betydligt mycket större. 

  1. Besvara vanliga frågor redan innan de ställs

Detta är en del av punkt 1, men det förtjänar sin egen punkt. Det är en bra idé att erbjuda svar på vanliga frågor redan innan de anställda inom organisationen tänker på att ställa de. 

Läs även: Anonym rapportering inom visselblåsning

De vanligaste frågorna gällande intern visselblåsning är:

  • Kommer min identitet att skyddas?
  • Är jag skyddad från hämndaktioner?
  • Kan jag förflyttas till en annan grupp, avdelning eller arbetsplats om jag visselblåser?
  • Kommer jag att få problem för att jag rapporterar?
  • Får jag någon återkoppling eller uppdatering på mitt visselblåsarärende?

Det är därför en bra idé att försöka att besvara dessa frågor. Antingen genom utbildningsmaterial eller gruppövningar, en FAQ-sektion på intranätet eller hemsidan eller helt enkelt att besvara de direkt i er visselblåsarpolicy. 

Visslan tillhandahåller en intern visselblåsarfunktion som kan fungera såväl med internt mottagande av ärenden som externt. Därtill kan ni få en färdig visselblåsarpolicy framtagen i samarbete med ledande experter inom visselblåsning. Ni är alltid välkomna att boka ett konsultation med våra experter för att höra mer och få hjälp med era utmaningar.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.