“Från första kontakt till onboarding har Visslan varit till stor hjälp”

“Från första kontakt till onboarding har Visslan varit till stor hjälp”

2022-09-07

Flygbolaget BRA är ett regionalt flygbolag som flyger till ett stort antal orter både inom och utanför Sverige med ungefär 2 miljoner resenärer årligen. De har vunnit hållbarhetspriser och är ett av få flygbolag som växer och expanderar sin verksamhet. Vi talade med Lise-Lotte Sjöholm, HR Business Partner, och Ebba Lindholm, HR Generalist, om varför visselblåsning är viktigt för dem och varför de valde att arbeta med Visslan för deras nya visselblåsarsystem.

Varför är företagskultur viktigt för er och hur arbetar ni med det?

Precis som alla bolag består BRA av sina medarbetare och för att kunna attrahera och behålla kompetenta och nöjda medarbetare krävs en företagskultur som är inkluderande, välkomnande och utvecklande”, berättar Lise-Lotte.

Ebba fortsätter: “Det är våra medarbetare som ser till att leverera den bästa upplevelsen till våra kunder och därför är det viktigt att skapa en stark vi-känsla – Tillsammans är vi BRA!

På frågan om varför just visselblåsning är viktigt för BRA förklarar de att de som flygbolag redan har en rapporteringskultur för att exempelvis säkra flygsäkerheten, men att de givetvis vill möjliggöra rapportering även i andra frågor. “Inget bolag är perfekt och alla bör sträva efter förbättring där det är möjligt. Att därför uppmuntra och möjliggöra för våra medarbetare och andra intressenter att kunna visselblåsa när något inte står rätt till är oerhört viktigt för oss”, berättar de.

Ebba and Lise-Lott from Bra
Ebba Lindholm och Lise-Lotte Sjöholm

Vilka problem stod ni inför och hur hjälpte Visslan till att lösa dessa?

BRA hade sedan tidigare ett intern rapporteringssystem på plats för andra typer av rapporter och uppföljning”, säger Lise-Lotte och berättar att det dock inte möjliggjorde full anonymitet, vilket de upplevde var en viktig faktor. Dessutom lät det systemet endast aktivt anställda att rapportera. “För att möjliggöra visselblåsning från fler intressenter behövdes därför en annan lösning.

Anonymiteten Visslan möjliggör och dess användarvänlighet var enligt Ebba viktiga anledningar till att BRA valde Visslans visselblåsarverktyg. “Visslan erbjuder ett enkelt och användarvänligt rapporteringssystem som möjliggör full anonymitet för rapportören. Verktyget kunde enkelt delas båda intern och externt för att flera typer av intressenter skulle kunna använda systemet”, säger Ebba.

Hur kändes processen med att implementera och lansera Visslan?

Både Ebba och Lise-Lotte vittnar om en smärtfri process där implementeringen var smidig och de kom igång på kort tid: “Från första kontakt till avtalsskrivning och onboarding av systemet har vår kundkontakt på Visslan varit till stor hjälp. Vi har fått snabba svar på samtal och mail och den information vi fått har alltid varit tydlig. De policies som kunde användas var tydliga och enkla att översätta till BRAs verksamhet”, berättar de.

Läs mer om BRA på www.flygbra.se och om deras visselblåsarfunktion på www.flygbra.se/om-bra/visselblasning.

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.