“Allt vi behövde och enkel implementering”

2022-04-28

Det börsnoterade Eurocon grundades på 90-talet och är idag ett teknikkonsultbolag med över 250 anställda, flera dotterbolag och hållbarhet i fokus. Åsa Söderström, IT-chef sedan 25 år tillbaka, berättar om varför de valde Visslan för sitt visselblåsningsarbete.

Vad gör du i din roll som IT-chef?

“Som IT-chef på Eurocon så brinner jag för teknik och människor. Att hitta lösningar som nyttjar teknik och IT på bästa sätt och där jag jobbar verksamhetsnära. Jag tittar gärna på nya metoder och applikationer som på ett säkert sätt kan utveckla vår verksamhet, automatisering är ett exempel på det”, förklarar Åsa Söderström.

Vilka krav ställs på er som börsnoterat bolag?

Åsa lyfter vikten av säkerhet och transparens och berättar att en dataläcka skulle påverka bolaget negativt, både ur kundsynvinkel men även för deras egna anställda. 

“Som börsnoterat bolag är det oerhört väsentligt att vi inte läcker information, vare sig det gäller intern data eller persondata, och då passar Visslans lösning bra in med tanke på att det följer EU:s direktiv om visselblåsning och GDPR, är krypterat, penetrationstestat och helt anonymt.”

Varför ville ni implementera ett visselblåsarfunktion?

“Förutom att det är ett lagkrav i framtiden så vill vi vara ett företag med god moral och etik och där man kan känna sig trygg. Både som kund och anställd. Och förutsättningen då är ju också att man kan rapportera oegentligheter helt anonymt för att verkligen fånga upp även de ärenden som är känsliga på olika sätt.

En till anledning var att stötta deras kontinuerliga arbete inom företagskultur. Som konsultbolag är personalen extra viktig, och möjlighet att rätta till eventuella missförhållanden är viktig. “Vi vill ha ett öppet och tillåtande klimat som inkluderar alla. Det gör det extra viktigt att de anställda på ett säkert och anonymt sätt kan anmäla OM det ändå skulle finnas missförhållanden.”

Varför valde ni Visslan?

“Visslans lösning var enkel och prisvärd. Alla funktioner vi efterfrågade fanns där och användargränssnittet gör det lätt att förstå hur man ska gå till väga när man anmäler ett ärende”, berättar Åsa. 

Hon lyfter även vikten av att det inte ska vara krångligt att rapportera missförhållanden eller oegentligheter, även om man givetvis hoppas att det inte ska finnas något behov för det.

Ännu en anledning Åsa lyfter är att de ville slippa ännu ett system att underhålla och att hon ogillar när det görs för mycket avancerat av lösningar som inte behöver vara det. Därför landade de tillslut hos Visslan.

Slutligen, hur upplevde ni implementeringen av Visslan?

“Implementeringen var väldigt enkel. Det var inget som behöver installeras eller sättas upp lokalt utan det enda vi behövde var ett möte med instruktioner om hur det fungerar. Dessutom fick vi färdiga policyer som vi enkelt kan anpassa och använda i bolaget. Så implementeringen tog mycket kort tid”, avslutar Åsa. 

Nu fortsätter deras arbete med att hjälpa bolag till hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta och skapandet av en trygg och öppen företagskultur – ett arbete som Visslan är glada över att stötta.

Läs mer om Eurocon-gruppen på www.eurocon.se 

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.