Uppmaningen: “Använd ett visselblåsarsystem”

Uppmaningen: “Använd ett visselblåsarsystem”

2022-05-09

Jollyroom är nordens största e-handlare inom barn- och babyprodukter med aktivitet på sex marknader i Europa, över 500 anställda och en omsättning på över 2 miljarder. Nicole Bellman, HR-chef, och Sanna Nyman Alenäs, HR-assistent, berättar om resan mot att implementera, lansera och nu aktivt använda Visslans visselblåsarsystem.

Varför är företagskultur viktigt för er och hur arbetar ni med det?

“En god företagskultur är viktigt av flera anledningar. Nu har vi växt stadigt år efter år, men skulle resultatet inte vara med oss någon gång i framtiden är det viktigt att vi har en styrka i vår företagskultur att luta oss mot”, berättar Nicole.

Employer branding-perspektivet är även det minst lika viktigt. “När vi nu konstant växer behöver vi även hela tiden attrahera medarbetare, och då är det viktigt att det finns en tydlig företagskultur.”

Det senaste halvåret har de även arbetat med att ta fram “JollyValues” och engagerat hela organisationen och de poängterar vikten av att få med sig alla i den typen av arbeten.

Varför valde ni att implementera ett visselblåsarsystem?

Lagkravet var en drivande del i implementeringen av ett visselblåsarsystem och även om Jollyroom tidigare haft goda rutiner för sitt tillbudssystem var visselblåsning i den allvarligare bemärkelsen något som de inte tänkt på tidigare.

“Jag ser bara fördelar med att ha Visslan just utifrån aspekten att det blir tydligt för våra medarbetare och våra kunder vart de kan vända sig och att den kanalen är helt anonym”, förklarar Nicole och Sanna fyller i: 

“En del av det blir ju att informera om vilka typer av ärenden man kan skicka in, men vi tycker inte att vi ska snäva in oss för mycket på det. Huvudpoängen är att vi får information som vi kanske inte skulle fått genom de vanliga rutinerna. Vi har ju ett lagkrav som faktiskt öppnar nya dörrar för oss att lyssna genom.” 

Varför valde ni Visslan?

“Vi funderade mycket i början kring hur vi skulle arbeta med visselblåsning, särskilt då vi föredrar att skapa lösningar själva. När vi först satte oss in i visselblåsarlagen tänkte vi att vi nog kan fixa en lösning själva med IT och anonymiserat på något sätt”, säger Nicole. 

Efter diskussioner med IT-avdelningen kom de dock fram till att de IT-ansvariga alltid skulle kunna se personuppgifter och ärendeinformation. “Det skulle bli för meckigt och det är ju viktigt att det görs på rätt sätt. Det finns också ett stort signalvärde gentemot anställda och kunder i att ha ett särskilt system för visselblåsning.”

Hur kändes processen med att implementera och lansera Visslan?

“Jag tyckte det var väldigt bra att Visslan gav oss bra material. Särskilt i början med många frågor om vad olika saker betyder, skillnaden mellan dem och vad vi måste informera om”, säger Sanna.

Även om de hade gått utbildningar om lagkravet som i sig var bra, var det material de fick av Visslan som de kunde utgå från och sätta sin egen prägel på till stor hjälp. 

“Jag tyckte att implementeringen och att komma igång var supersmidigt. Det var väldigt tydligt, rakt och inga frågetecken”, fortsätter Sanna, som själv sitter som ärendehanterare i plattformen.

Inför lanseringen började de med att anpassa visselblåsarpolicyn för att sedan presentera och diskutera lösningen med fackförbunden, varpå linjechefer informerades och därefter samtliga anställda, både genom nyhetsbrev, morgonmöte och med informationen tillgänglig på intranätet och snart även hemsidan.

Vad vill ni säga till företag som ännu inte har en visselblåsarlösning?

“Jag vill uppmana företag som inte redan gör det att använda ett system för visselblåsning. Det är så mycket enklare och mycket mer seriöst än att hitta på en egen lösning. Det vill jag skicka med som uppmaning”, avslutar Nicole, HR-chef på Jollyroom.

Läs mer om Jollyroom på www.jollyroom.com

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.