"Valet av leverantör blev till slut ganska enkelt"

"Valet av leverantör blev till slut ganska enkelt"

2022-11-15

Danir är en internationell koncern med över 10,000 anställda i ett tjugotal länder som tillsammans omsätter mer än 10 miljarder kronor. I koncernen ingår bland annat välkända namn såsom Sigma Group, Nexer Group och A-Society Group med flera, främst inom konsult- och bemanningsbranschen. Moderbolaget Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av dotterbolagen och står även för vissa koncerngemensamma stödfunktioner, däribland visselblåsarsystem, men i övrigt är arbetet relativt decentraliserat.

Erik Ax, Legal Counsel, och Cecilia Tibatt, HR-chef, fick i uppdrag att strukturera och implementera en koncerngemensam visselblåsarfunktion för samtliga europeiska bolag och valde att ta hjälp av Visslan i arbetet som när det var färdigt visade sig vara betydligt enklare än vad det först verkade.

Varför valde ni att implementera en koncerngemensam visselblåsarfunktion?

“Det utgör en grundprincip inom hela vår koncern att oegentligheter inte ska förekomma, varför det är viktigt att också uppmuntra anställda och andra berörda att rapportera om missförhållanden. Detta var grundskälet till att vi valde att implementera en visselblåsarfunktion, där rapportering kan ske på ett enkelt och anonymt sätt”, berättar Cecilia.

Från moderbolagshåll har de dock inte beslutat att samtliga dotterbolag ska implementera den koncernövergripande visselblåsarfunktionen – bolagen fick även implementera en egen lösning om de så ville. Erik förklarar: “Vi var tydliga med att det är viktigt att en visselblåsarfunktion implementeras, men det har varit frivilligt för våra olika dotterbolag att ”haka på” den koncerngemensamma lösningen som administreras från moderbolagshåll – vilket den absoluta majoriteten av dotterbolagen också valde att göra!”.

“Med en leverantör som är erfaren, kunnig och tillgänglig är det betydligt enklare att få på plats en komplett visselblåsarlösning än vad det från början kan verka”

Erik and Cecilia from Danir
Erik och Cecilia från Danir

Vilka var era krav när ni letade leverantör av visselblåsarfunktion?

Erik och Cecilia berättar att de ville ha en intuitiv och prisvärd lösning som skulle vara enkel att implementera samtidigt som visselblåsaren skulle känna trygghet i att kunna rapportera helt anonymt. “Samtliga dessa krav uppfyllde Visslan med råge, så valet av leverantör blev till slut ganska enkelt.

Hur kändes processen med att implementera och lansera Visslan?

Processen kändes väldigt smidig! Vi hade ett mycket bra samarbete och vår kontaktperson på Visslan var kunnig, tillgänglig och engagerad”, säger Cecilia och fortsätter: “Visslan visade även prov på lyhördhet och flexibilitet när vi ganska sent i processen behövde göra vissa korrigeringar i vår set-up, vilket var mycket uppskattat.

Även om de än så länge inte fått in något visselblåsarärende tyckte båda att implementationen av systemet har bemötts av genomgående positiva reaktioner inom bolagen.

Har ni några tips till företag som är i startgroparna att implementera sin visselblåsarlösning?

Erik och Cecilia lyfter förväntningarna på vad det innebär att implementera en fullfjädrad visselblåsarlösning med hur det kändes för dem: “Det kan på förhand kännas som en väldigt omfattande uppgift att få på plats en komplett visselblåsarlösning, inbegripet upprättande av policies och implementering av relevant systemstöd, men med en leverantör som är erfaren, kunnig och tillgänglig är det betydligt enklare än vad det från början kan verka.”

Läs mer om Danir på www.danir.se.

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.