FBI Integrity Project använder Visslan för att rådgiva FBI-anställda

FBI Integrity Project använder Visslan för att rådgiva FBI-anställda

2021-11-01

FBI Integrity Project, en ideell välfärdsorganisation i USA, använder Visslan i sitt uppdrag med att skydda FBI:s integritet genom att förbättra dess policy och kultur. I den här korta intervjun förklarar tidigare FBI-anställda James Davidson, ordförande för FBI Integrity Project, och Mike Zummer, intern rådgivare, varför och hur.

Vad är FBI Integrity Project?

"Vårt uppdrag är att förbättra policy- och kulturmiljön inom FBI för att gynna samhället som helhet genom att säkerställa att vanliga FBI-anställda kan rapportera maktmissbruk utan rädsla för repressalier från FBI-chefer. Sedan vi började 2018 har vi fått fler och fler samtal från nuvarande och till och med tidigare FBI-anställda, som inser vikten av det vi gör”, säger Davidson.

FBI Integrity Project ger råd om alla typer av övergrepp som FBI-anställda känner att de är upplever och försöker vägleda dem genom de olika processer som är tillgängliga för dem. Ett långsiktigt mål är dock att säkerställa att dessa processer är rättvisa, transparenta och har en viss grad av oberoende från FBI och det amerikanska justitiedepartementet, något som är väsentligt för visselblåsare som är rädda för att träda fram.

Hur hjälper Visslans system er i detta?

"Visslan är ett riktigt bra verktyg, särskilt med potentiell anonymitet för den rapporterande FBI-anställda eftersom det ger en extra känsla av säkerhet", säger Zummer.

"Det tillåter också kontinuerlig anonym kommunikation med FBI Integrity Project för den som rapporterar", fyller James i och fortsätter: ”Det ger en enorm mängd säkerhet och sekretess, vilket uppmuntrar meniga medarbetare att träda fram. Vi valde att samarbeta med Visslan eftersom de förstår nyanserna och kraven hos visselblåsare, särskilt behovet av trygghet och säkerhet.”

Vilken påverkan tror ni Visslan skulle kunna få i större skala?

"Jag har sett korruption och bedrägerier i allt från små statliga enheter till stora företag. Att kunna rapportera anonymt och veta vart informationen tar vägen är verkligen viktigt”, säger Zummer, som undersökte korruption i Louisiana och bland annat avslöjade ett Ponzi-bedrägeri om 23 miljoner dollar.

Davidson påpekar att det också skulle kunna vara ett bra bolagsstyrningsverktyg: “Jag tror att det verkligen har många stora konsekvenser för större organisationer”.

"Visslan skulle förmodligen vara mycket bra i en företagsenhet som är genuint intresserad av att utrota misskötsel, maktmissbruk och eventuell olaglighet. Jag tror att det är ett perfekt system för det, särskilt när det gäller den tillhandahållna anonymiteten. Och de [företagen] kommer att dra nytta av det. De vill avslöja dessa problem före de når åklagare, allmänheten eller media, särskilt när det är en oseriös chef som är källan till beteendet.

Kanske ännu viktigare är att systemet kan ge en bra 'check and balance' i företagsledningen och avråda dem från den typ av aggressivt risktagande som gränsar till olaglighet, och som tvingar dem att utforska sunda och mer etiska vägar till framgång.”

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.