“Jag skulle rekommendera Visslan”

“Jag skulle rekommendera Visslan”

2022-09-23

Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextil och heminredning med över 130 butiker och en omsättning på över 1 miljard kronor. Att implementera en visselblåsarfunktion är i en så pass stor organisation ingen enkel uppgift. Maria Bjerner, HR-chef, ledde arbetet internt och tillsammans med Visslan fick de funktionen på plats på nolltid och i god tid före det svenska lagkravet för bolag med över 250 anställda den 17 juli.

Varför är företagskultur viktigt för er och hur arbetar ni med det?

“Hemtex är människorna”, säger Maria. “Kulturen genomsyrar ledarskap och medarbetarskap och påverkar engagemang, trivsel och lojalitet. Vår kultur baseras på starka värderingar, som hjälper oss att göra rätt val varje dag. Hur vi är mot kunder, kollegor och mot oss själva.”

Hon betonar vikten av en demokratisk arbetsplats där man får sin röst hörd utan att riskera negativ behandling eller repressalier. Öppenhet, transparens och lika möjlighet att uttrycka sig är av högsta vikt.

Vilka problem stod ni inför och hur hjälpte Visslan till att lösa dessa?

I samband med att visselblåsarlagen trädde i kraft sökte vi efter en digital lösning för att hantera visselblåsningar i enlighet med lagens krav”, säger Maria. Utöver det nämner hon att processen behövde vara enkel, verktyget tillgängligt och att visselblåsarens säkerhet och anonymitet samtidigt skulle kunna garanteras. “Att få sitt ärende bedömt på ett objektivt sätt var även en viktig del”, fortsätter hon.

En annan viktig aspekt för Hemtex var möjligheten att få extern juridisk granskning av alla inkomna ärenden och att visselblåsaren på så vis alltid upplever att deras ärenden blir objektivt bedömda av en extern part. Därför valde Hemtex att ta hjälp av Visslans externa mottagandefunktion för visselblåsarärenden och specifikt partnern Unsquare Law som hanterar visselblåsarfunktionen för flera av Visslans kunder.

“Vi valde slutligen att välja Visslan då vi tyckte att det var en enkel och bra lösning som samtidigt kändes säker för användaren”, berättar Maria.

 

Hur kändes processen med att implementera och lansera Visslan?

Enligt Maria var implementeringsprocessen enkel och hon upplevde att de fick bra stöd hela vägen, både personligen av Visslan och av stödmaterialet som tillhandahölls. “Vi fick ju bra stödmaterial i form av policyer etc som var lätt att justera utifrån vår egen verksamhet, vilket underlättade”, säger hon.

Därtill fungerade kommunikation med Visslan mycket väl. “Kommunikationen med Visslan var jättebra och vi upplevde att de alltid var snabba på att svara och med fokus på att lösa utmaningen på bästa sätt”.

Har ni några tips till företag som är i startgroparna att implementera sin visselblåsarlösning?

Maria svarar kort: “Jag skulle rekommendera Visslan”.

Läs mer om Hemtex på www.hemtex.se.

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.