"Vi gillade Visslans goda samarbetsvilja & kundservice"

"Vi gillade Visslans goda samarbetsvilja & kundservice"

2024-03-04

Holy Greens, med över 250 anställda, driver salladsbarer från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Melissa Holmgren, personal- och löneadministratör, berättar att företaget ville kunna erbjuda en säker och trygg visselblåsarlösning för rapporterande personer. Här kan du läsa mer om hur Holy Greens tillsammans med Visslan möjliggjorde detta och vad företagskultur innebär för dem.

Varför är företagskultur viktigt för er?

Melissa anser att företagskultur och välmående går hand i hand:

“Holy Greens handlar om att må bra. Precis som våra sallader är komponerande med stor omsorg för att vara hållbart och hälsosamt för både kroppen och klimatet, så följer vi samma vision och målsättning för vår företagskultur.

Melissa poängterar vidare att en viktig del i att skapa en hälsosam företagskultur är att man som visselblåsare kan känna sig trygg i sin anonymitet.

“Det är otroligt viktigt för oss att det finns säkra kanaler för att informera oss om [något inte skulle stå rätt till].”

Hur ville ni att er visselblåsarlösning skulle vara utformad? Varför valde ni att implementera en visselblåsarfunktion?

Att implementera en visselblåsartjänst är för många företag inte bara en del i att förbättra företagskulturen, utan dessutom ett sätt att på smidigast sätt möjligt följa svensk lagstiftning. Ett av Holy Greens krav när de valde system var just lagefterlevnad.

“Vi behövde en funktion som skulle följa lagkraven, vara säker, tydlig och lätt att använda med garanterad anonymitet”, berättar Melissa. 

Det kan vara komplicerat att på egen hand bygga en funktion som uppfyller alla de krav lagen ställer på visselblåsarlösningar. Holy Greens har valt att samarbeta med VICI, en samarbetspartner till Visslan. Advokater och biträdande jurister på Advokatfirman VICI sköter Holy Greens initiala ärendehantering och hjälper dem med bedömning av visselblåsarärenden och, vid behov, utredningar:

“En extern mottagarfunktion blev (...) den optimala lösningen för oss för att säkerställa objektiviteten och anonymiteten i inkomna ärenden.” 

VICI berättar hur de ser på samarbetet med Holy Greens och övriga företag de hjälper med visselblåsning:

”Som externa mottagare av visselblåsarrapporter förstår vi vikten av ett nära samarbete med våra klienter. De känner sitt bolag bäst, och genom att vara lyhörd och uppmärksam på bolagets behov hjälper vi dem att navigera genom de komplexa juridiska situationer och avvägningar som en inkommen rapport kan medföra."

Hur upplevde ni samarbetet med Visslan? 

En anledning till att Holy Greens valde Visslans verktyg var att systemet uppfyller de krav som fastställts och tack vare god samarbetsvilja och bra kundservice.

“Strukturerat, service- och lösningsinriktat och framför allt snabba svar och stöd när frågeställningar dykte upp.”

Enligt Melissa har Visslans policymaterial också varit användbart för implementeringen av visselblåsarlösningen i organisationen.

“Det var en smidig implementering med god vägledning från Visslan under hela processen.”

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.