“En av de smidigaste implementeringarna vi gjort”

“En av de smidigaste implementeringarna vi gjort”

2023-02-22

Sesol är ett mycket ungt företag och har genom ett tydligt och fokuserat arbete vuxit till att bli en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av solcellsanläggningar på bara några år – och redan blivit cirka 1,000 medarbetare. Att växa så snabbt ställer höga krav inte minst på HR-avdelningen och en del av deras arbete var att inrätta ett visselblåsarverktyg, vilket HR-chef Amanda Bitici Högberg fick ansvaret att göra. 

I detta kundcase får berättar hon om varför implementeringen av Visslan var en av smidigaste implementeringarna de har gjort.

Varför är företagskultur och visselblåsning viktigt för er?

Amanda berättar att det för Sesol har varit viktigt att arbeta med företagskulturen på flera olika sätt. “Det arbetet har skapat ett väldigt stort engagemang hos våra medarbetare, som i sin tur har bidragit till en familjär och inbjudande känsla som vi har lyckats bibehålla och utveckla trots vår snabba tillväxt”, säger hon.

Hon lyfter även vikten av visselblåsning och främjandet av en så kallad Speak Up-kultur: “Inom Sesolkoncernen vill vi leva som vi lär och aktivt arbeta för att vara den moderna arbetsplats vi säger att vi är. Vi strävar efter att skapa en öppen och transparent arbetsmiljö där vi aktivt förebygger missförhållanden och premierar att våga berätta om det som är osunt eller inte fungerar”.

Vilka problem stod ni inför och varför valde ni Visslans visselblåsarverktyg för att lösa dessa?

Vi är en organisation som har växt väldigt snabbt på kort tid och samband med att visselblåsarlagen trädde i kraft sökte vi efter en smidig lösning för att hantera visselblåsningar i enlighet med visselblåsarlagens krav och som var tillgänglig för alla att använda”, berättar Amanda. 

Vidare lyfter hon att de gärna ville möjliggöra anonymitet och objektiv bedömning av inkomna ärenden, vilket Amanda lyfter som särskilt svårt att tolka ur lagens mening. Smidig implementering, användarvänlighet och höga GDPR-standards nämner hon även som krav de hade på visselblåsarverktyget

Detta ansåg vi att Visslan kunde leverera till oss”, säger hon. 

Hur kändes processen med att implementera och lansera Visslans visselblåsarverktyg?

Implementeringsprocessen var väldigt enkel och var en av anledningarna till att vi valde just Visslan som leverantör”, berättar Amanda och tillägger att de kollade på flera olika visselblåsarverktyg. “Enkelheten i Visslan stack snabbt ut.”

Att Visslan hade bra kunskap i verktyget, väldigt bra kontakt och var enkla för Amanda och hennes team att nå var andra anledningar till att implementeringen kändes enkel.

“Det var smidigt att boka tider och de var väldigt tillgängliga! Det var en av de smidigaste implementeringarna vi har gjort.”

Vad skulle du vilja säga till de företag som är i startgroparna med att implementera sitt eget visselblåsarverktyg?

Vid implementering av system kan det upplevas som en djungel av olika lösningar. Vi hittade Visslan ganska enkelt via nätet och för vår del skulle jag råda att hålla det till en smidig, digital lösning som är GDPR-säkrad vilket jag upplever att Visslan levererar”, säger Amanda och fortsätter: “Krångla inte till det!

Läs mer om Sesol på www.sesol.se.

Frågor om kundcaset eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.