5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen

5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen

2022-07-11

Visselblåsning på arbetsplatsen är en trygghet för de anställda,för personer inom ledande roller i organisationen och för eventuella aktieägare. Det kan bidra till högre trivsel bland samtliga och visselblåsare hjälper till att säkerställa att organisationen är på rätt spår, särskilt om det finns ett bra visselblåsarfunktion och en bra visselblåsarpolicy på plats. 

Visselblåsning kan även hjälpa till att minska förluster, bygga upp en lojal arbetsstyrka eller skydda anställda från skador. I detta inlägg tar vi en närmare titt på 5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen. 

Kortfattat är dessa att visselblåsning:

  1. Skapar en öppen kultur
  2. Ger en högre medvetenhet
  3. Bekämpar tjänstefel och missförhållanden
  4. Skyddar mot skador på organisationens rykte
  5. Minskar förluster

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning om hur visselblåsning erbjuder dessa fördelar.

1. Visselblåsning skapar en öppen kultur

Visselblåsning kan bidra till att skapa en öppen kultur inom organisationen, särskilt om organisationen aktivt visar att de stöttar visselblåsare och uppmuntrar anställda att rapportera problem på arbetsplatsen. 

En öppen kultur leder i sin tur till bättre arbetsförhållanden vilket leder till en högre produktivitet. Genom att organisationen är öppen och positiv inför visselblåsning ökar även chanserna för att anställda ska rapportera problem via interna kanaler, snarare än att vända sig till media eller sociala medier för att beklaga sig.

Läs även: Att främja en Speak Up-kultur

2. Visselblåsning ger en högre medvetenhet

Visselblåsare hjälper till att ge en högre medvetenhet om de många problem och orättvisor som sker runt omkring oss hela tiden. Det kan exempelvis finnas stora problem bland våra närmsta kollegor eller vår närmsta chef utan att vi är medvetna om det. När en visselblåsare vågar tala ut om ett problem på arbetsplatsen är det enklare att vara medveten om liknande problem i framtiden. 

I fall som dessa är det extra viktigt att er visselblåsarlösning erbjuder möjlighet till anonymitet då rädslan för hämndaktioner kan vara stor, särskilt om det gäller att rapportera en person som har en högre roll inom organisationen. 

Läs även: 3 sätt att uppmuntra anställda att rapportera missförhållanden

3. Visselblåsning bekämpar tjänstefel och missförhållanden

Punkten ovan för oss direkt till problemet på tapeten, nämligen tjänstefel och missförhållanden. Om personer som gång på gång begår tjänstefel inte upplever att det finns några konsekvenser för beteendet är det mer troligt att beteendet kommer att fortsätta. Visselblåsning kan därför vara ett utmärkt verktyg för att sätta stopp för detta. 

Att sätta stopp för tjänstefel och missförhållanden är av stor vikt då dessa oegentligheter har en stor negativt effekt på anställdas hälsa och välmående. Som beskrivet i studien Workplace bullying and subsequent health problems kan detta leda till sömnproblem, ångest och depression, för att nämna ett par stycken. Det drabbar onekligen även organisationen som helhet i längden.

När möjligheten finns för att rapportera tjänstefel och missförhållanden på ett effektivt och tryggt sätt är det mer troligt att anställda vågar bruka möjligheten. När en person väl har vågat rapportera något ökar även chansen att fler ska våga rapportera sina egna felaktigheter på arbetsplatsen, såvida ärendet tagits på allvar. Det ökar även chanserna för att personer som tidigare haft ett tveksamt beteende på arbetsplatsen börjar fundera över sina egna ord och handlingar.

4. Visselblåsning skyddar mot skador på organisationens rykte

Eftersom visselblåsning främst erbjuder interna kanaler för att handskas med problematik inom organisationen är det ett utmärkt sätt att skydda mot skador på organisationens rykte. Från en organisations synpunkt är det alltid bättre om en anställd visselblåser internt först. Detta då det dels förhindrar att informationen kommer ut offentligt, men även för att det ger möjligheten att lösa problem innan de eskalerar. 

Alla kan nog relatera till att det är enklare att släcka en liten gnista än en stor fullskalig husbrand och problem inom en organisation kan fungera på samma sätt. Att kunna ta itu med problemet tidigt och förhindra att det växer eller sprider sig kan vara av största vikt. Både för organisationens bästa, men också för de anställdas bästa.

Läs även: Hur visselblåsning ökar transparens och ansvarsskyldighet

5. Visselblåsning minskar förluster

Det kan dras en direkt parallel mellan visselblåsning och en minsking av förluster inom en organisation. Förluster kan även komma i många olika former. Utan visselblåsning är risken stor att anställda som upplever dåliga arbetsförhållanden slutar istället för att rapportera problemet, vilket är en förlust av arbetskraft. 

Enligt ACFEs rapport Report to the Nations 2022 förlorar en organisation i snitt 5% av sina intäkter till följd av bedrägerier, samtidigt som 42% av bedrägerier upptäcktes genom tips. Därtill såg man att organisationer med rapporteringskanaler hade hälften så stora förluster till bedrägerier jämfört med organisationer utan sådana. Även om du inte har tid eller möjlighet att kolla igenom hela rapporten så kan det vara en bra idé att läsa igenom huvudpunkterna från studien då de innehåller en hel del nyttig information.

Utan visselblåsning finns även risken att problem växer, och att en anställd till slut rapporterar om problemen till media eller i sociala medier. Detta kan påverka organisationens rykte negativt och kan leda till att kunder och samarbetspartners väljer andra organisationer, vilket leder till en förlust av inkomst.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.