5 sätt en bra ledare kan påverka företagskulturen

5 sätt en bra ledare kan påverka företagskulturen

2022-11-30

På senare år har företagskultur blivit ett av de mest populära trendorden. Det är ett begrepp som används ofta och i många olika sammanhang, eftersom alla företag har en kultur i någon form. Vad betyder egentligen företagskultur, och hur påverkas er verksamhet av den?

Vad är företagskultur?

Begreppet företagskultur kan beskrivas som det sätt som verksamheten i en organisation bedrivs på, och hur de anställda inom organisationen interagerar med varandra. Organisationens mål och de värderingar som råder är också en del av företagskulturen. Saker som vilken balans som finns mellan arbete och privatliv och om samarbete eller självständighet betonas bidrar till att skapa företagskulturen. Begreppet inkluderar också sådant som påverkar den dagliga tillfredsställelsen för organisationens anställda, som arbetsplatsens trivsamhet, den generella atmosfären och om det råder en tystnads- eller “speak up”-kultur.

Tänk på att främjandet av en positiv företagskultur inte enbart hjälper organisationen att behålla sina bästa medarbetare, utan också bidrar till ett positivt rykte som underlättar rekrytering av nya talanger. Om du som ledare eller chef tror att det finns förbättringspotential i din organisations kultur kan du i det här blogginlägget läsa om fem sätt för en bra ledare eller chef att påverka företagskulturen.

1. Använd rätt kommunikationsstil

Anställda påverkas av sin överordnades attityd och inställning, både medvetet och omedvetet. Om ledare är hjälpsamma och uppmuntrande är anställda också mer benägna att hjälpa och uppmuntra sina medarbetare. Anställda kommer att ta mer ansvar för sina uppgifter om ledarna är ärliga och ansvarsfulla.

Att ändra en ledares personliga kommunikationsstil kan vara svårt. Om det finns problem med att kommunikationen inte fungerar kan man anlita en chefscoach som utbildar chefer och hjälper dem att bli bättre på kommunicera. Att satsa på kommunikation är givande – om cheferna börjar kommunicera bättre kommer resten av teamet så småningom att följa efter.

Läs även: 5 saker visselblåsare önskar togs på större allvar

2. Värdera anställdas feedback högt

Ingen känner till ditt företags kultur bättre än din personal. Det är de som upplever den dagligen. De är den bästa informationskällan när du undersöker företagskulturen. Kommunicera med dem, genomför regelbundna medarbetarundersökningar och använd datan för att identifiera förbättringsområden. Du kan läsa mer om hur du kan använda de anställdas feedback i inlägget 5 Employee Feedback Stats That You Need to See av Maren Hogan på LinkedIn.

Glöm inte att de anställda sannolikt bara vågar vara ärliga om de litar på dig och organisationen. I en otrygg atmosfär kanske de anställda inte kommer att uttrycka sina ärliga åsikter. Om du misstänker att dina anställda inte vågar vara ärliga, kan du börja med att tillhandahålla helt anonyma medarbetarundersökningar. Förstår dina medarbetare att du vill skapa verklig förändring kommer de att känna sig mer bekväma att dela med sig av sina åsikter.

3. Hjälp anställda att fullt ut förstå sina roller

Det kan finnas ett gap mellan ett företags uttalade mål och de anställdas vardagliga arbete. Då kan det krävas en bra ledare som hjälper människor att förstå sin roll i arbetet mot att nå målen. Det hjälper de anställda att se värdet i sina arbeten. Det börjar med att undersöka företagskulturen.

Jobbar er organisation för att skapa intelligent produktdesign eller utmärkt kundservice? Oavsett målet måste chefer veta hur de ska hjälpa varje anställd att förstå hur deras arbete bidrar till det större uppdraget.

Läs även: Motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden

4. Hjälp medarbetare att utveckla sina färdigheter

Chefer och anställda kan samarbeta för att utveckla färdigheter och kunskaper inom relevanta områden. Dessutom kan man hjälpas åt att identifiera nya utmaningar och fördela ansvar. Kanske är det dags att vidareutbilda din personal och bredda deras kompetens. Finns det outnyttjade färdigheter inom organisationen, eller är dina anställda i behov av en ny utmaning?

Att kompetensutveckla är ett utmärkt sätt att fostra talanger internt. Utvecklingsmöjligheter skapar dessutom ofta nöjda medarbetare. Kan dina anställa utvecklas för att i framtiden anta ledande roller inom företaget? Det gynnar i så fall både de anställda och själva organisationen. Det finns också många sätt för arbetare att utvecklas inom sin roll i en organisation om byten av arbetsroller inte passar er.

5. Ta hänsyn till medarbetarnas välmående

Om en organisation lyckas med att odla en bra företagskultur eller inte går inte att avgöra enbart genom att titta på produktiviteten eller vinsten. Företagskultur är mer än hur många e-postmeddelanden som skickas under en timme, eller hur mycket pengar företaget tjänar. Medarbetarnas välmående är kanske den allra viktigaste faktorn när man ska avgöra om ett företag har lyckats med att skapa en hälsosam företagskultur. Välmående kan dessutom gynna både produktivitet och lönsamhet!

En av de viktigaste uppgifterna man har som ledare i ett företag är att nå framgång utan att riskera sina medarbetares välmående. De anställda ska inte känna sig som små delar i en vinstproducerande maskin, utan snarare som viktiga pusselbitar i företagets verksamhet. Om dina anställda trivs på jobbet och dessutom förstår varför just de är viktiga för organisationen har du kommit en bra bit på vägen till att skapa en bra företagskultur.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.