5 sätt en bra ledare kan påverka företagskulturen

2022-11-30

På senare år har företagskultur blivit ett av de mest populära trendorden. Det verkar vara ett av de begrepp som ofta används men som är dåligt förstått eftersom praktiskt taget varje företag strävar efter att utveckla sin kultur på ett eller annat sätt. Vad är det egentligen? Och hur påverkar detta er verksamhet?

Vad är företagskultur?

Den enklaste definitionen av företagskultur är det sätt på vilket saker och ting bedrivs i en organisation och hur personer inom organisationen interagerar med varandra. Detta inkluderar ditt mål och dina värderingar, balans mellan arbete och privatliv och om samarbete eller självständighet betonas. Den täcker också aspekter som kan påverka den dagliga tillfredsställelsen för dina anställda, såsom arbetsplatsens layout och den generella atmosfären och ofta strävan efter att skapa en “speak up”-kultur.

Tänk på att främjandet av en stark företagskultur inte enbart hjälper till att behålla era bästa medarbetare, utan också främjar ett positivt rykte som kommer underlätta för att attrahera nya talanger. Om du som ledare eller chef tror att det finns förbättringspotential i din organisations kultur kommer här fem sätt som en bra ledare/chef kan påverka företagskulturen.

1. Fastställ klara modeller för teamkommunikation

Även om de inte är medvetna om det får anställda sina beteendesignaler från sina överordnade. Om ledare är uppmuntrande är anställda mer benägna att hjälpa och uppmuntra sina medarbetare. Anställda kommer att ta mer ansvar för sina aktiviteter om ledarna är ärliga och ansvarsfulla.

Att ändra en ledares personliga kommunikationsstil kan vara svårt. I vissa situationer kan chefer välja att anlita en chefscoach för att hjälpa dem att exempelvis lära sig hur man kommunicerar i enlighet med kulturella normer. Detta är en givande strävan – om ledarna börjar kommunicera effektivt kommer resten av teamet så småningom följa efter.

Läs även: 5 saker visselblåsare önskar togs på större allvar

2. Håll anställdas feedback högt

Ingen känner till ditt företags kultur bättre än din personal. Det är de som upplever det dagligen. De är den rikaste informationskällan för att undersöka er företagskultur. Kommunicera med dem, genomför regelbundna medarbetarundersökningar och använd dessa data för att hitta förbättringsområden. Du kan se ytterligare bevis på detta i inlägget 5 Employee Feedback Stats That You Need to See från Maren Hogan på LinkedIn.

Kom även ihåg att anställda bara öppnar sig om de litar på dig och organisationen. I en otrevlig atmosfär kanske de anställda inte vågar uttrycka sig på ett öppet och ärligt sätt. Du kan i sådana fall börja med att tillhandahålla helt anonyma medarbetarundersökningar. Om dina medarbetare uppfattar att du är hängiven till verklig förändring kommer de att känna sig mer bekväma att delta allt eftersom.

3. Hjälp anställda att fullt ut förstå sina roller

Det kan finnas ett gap mellan ett företags uttalade mål och de anställdas vardagliga verklighet. Ibland krävs det en bra ledare för att hjälpa människor att koppla ihop de två och upptäcka värdet i deras arbete. Det börjar med att undersöka företagskulturen.

Är du bekymrad över intelligent produktdesign? Utmärkt kundservice? Oavsett syfte måste chefer veta hur de ska hjälpa varje anställd, oavsett deras position, och förstå hur deras ansträngningar gynnar det större uppdraget.

Läs även: Motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden

4. Hjälp medarbetare att utveckla sina färdigheter

Ledare kan samarbeta med anställda för att öka sina arbetskunskaper om sin sektor, utveckla sina färdigheter och tillföra nya utmaningar och ansvar till sitt jobb. Kanske är det en fråga om att träna många människor så att de kan röra sig över olika avdelningar efter behov för en ny utmaning och en fräsch känsla av anknytning till den större organisationen, eller så är det inte det – det beror helt enkelt på er organisation och individen.

Det kan vara ett utmärkt sätt att fostra talanger internt och att personer som tidigare har haft lägre roller i framtiden kan anta ledande roller inom företaget. Detta är något som i slutändan både gynnar de anställda och själva organisationen. Om inte byten av arbetsroller passar er organisation finns det många andra sätt att hjälpa medarbetare att utvecklas.

5. Se över mer än enbart produktivitet

Föreställningen om ledarskap uppstår för att vi behöver individer med visioner som kan få saker gjorda. För visst är arbetsplatsen betydligt mer än hur många e-postmeddelanden vi läser på en timme, eller hur mycket pengar vi har tjänat? Dessutom kan en tydlig och väl kommunicerad vision gynna både produktivitet och lönsamhet.

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att främja framgång utan att få dina anställda att känna sig som små ekrar i ett hjul eller kuggar i en vinstproducerande maskin där de inte får sin del. Att lyckas med det är något som över tid kan ha en otrolig inverkan på produktiviteten och leda till väldigt positiva resultat i det långa loppet. 

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.