Motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden

Motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden

2022-08-30

Det är givetvis positivt att allt fler organisationer implementerar visselblåsarsystem som de anställda kan använda sig av för att rapportera missförhållanden. Det räcker dock inte av sig själv – att motivera visselblåsare att våga rapportera är minst lika viktigt. 

Att exempelvis erbjuda möjligheter för anonym visselblåsning och att använda en väl utvecklad visselblåsarpolicy är bra steg på vägen. I detta inlägg tar vi en närmare titt på andra sätt som kan användas för att motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden.

Många anställda anser sig tvungna att rapportera felaktigheter

Majoriteten av de arbetstagare som visselblåser gör det för att de tror att de har ett etiskt ansvar att göra det, vilket framgår av undersökningar av orsaker till visselblåsning. Dessa människor avslöjar missförhållanden med en stor personlig och professionell risk, och de utsätts ofta för allvarliga repressalier från sina arbetsgivare, såsom avstängning, degradering eller mindre ansvar och utfrysning. 

Oyku Arkan, expert på visselblåsnings-psykologi inom affärsetik, hjälper oss reda ut varför vissa anställda blir visselblåsare: “I think we can start by distinguishing the morality of whistleblowing motivations. If let's say, one blows the whistle with moral motivations to create a prosocial change, then we can examinethe foundations of their prosocial motives. One motive could be feelings of felt responsibility to the organization's various stakeholders. Another motive could be maintaining the ethical image of their organization.

Arbetsgivare felkarakteriserar ibland visselblåsare som missnöjda arbetare med agg. Tvärtom är dock visselblåsare ofta ansvariga personer som verkar för allmänhetens räkning, och som inte har för avsikt att göra någon personlig vinst.

I vissa länder, exempelvis USA, erbjuder regeringen monetär kompensation för visselblåsare som en metod att motivera rapportering av missförhållanden. Det finns dock inget som pekar på att detta uppmuntrar till eller förbättrar kvaliteten av visselblåsning. 

Trots att program för kompensation för visselblåsare inte tycks uppmuntra många visselblåsare som tidigare inte var skyldiga att säga ifrån att träda fram fortsätter de att fylla ett viktigt syfte. Dessa program ökar medvetenheten om nödvändigheten för arbetare att fungera som allmänhetens ögon och öron och betalar avsevärda belöningar till vissa visselblåsare som hjälper till med viktiga utredningar. 

Läs även: 5 tjänstefel som kan upptäckas med visselblåsning

Tips för hur du motiverar visselblåsare

Fastställ en trygghetskultur på arbetsplatsen

Är otrevligt beteende tillåtet eller inte i ditt team? Anses de som ifrågasätter saker vara missanpassade eller hjältar? Tolerans och ledarskapston är avgörande. Upplevt organisatoriskt stöd och kultur är två av de mest inflytelserika faktorerna som påverkar visselblåsande. Använd ett icke-dömande kommunikationssätt för att uppmuntra arbetare att uttrycka sig.

Istället för att förlita sig på granskningar, skvaller eller enkäter för att identifiera problem förstår framgångsrika ledare hur deras personal känner och skapar relationer med dem. De håller täta möten där personalen uppmuntras att uttrycka sin oro, antingen face-to-face eller anonymt.

Sök proaktivt diskussion och opposition eller utse en “djävulens advokat” för frågor med betydande konsekvenser. Ju tidigare en öppen och trygg kultur etableras, desto snabbare blir kritiskt tänkande och utmaning normen.

Läs även: 6 fördelar med visselblåsning

Håll en positiv ton

När ledare eller media lyfter fram berättelser om vanliga människor som gör rätt saker minskar de anställdas rädsla för att bli negativt märkta. Företag bör därför lyfta fram både interna och externa förebilder inom visselblåsning. Även om man inte vill lyfta specifika fall kan man exempelvis ha med skrubbade fallstudier där man kan se vilken effekt visselblåsaren hade och vad ärendet ledde till för konsekvenser. 

Att berätta om modiga handlingar är ett slags övertygelse som "förövertalar" framtida beteende. Subliminal reklam, populariserad av samhällsvetaren Robert Cialdini, fungerar subtilt. Detta fenomen är känt som “enbart exponeringseffekten.” Detta innebär att det vi utvecklar preferenser för det vi är bekanta med. Om vi frekvent hör en positiv ton kring visselblåsning kommer vår generella attityd alltså att skifta till en mer positiv syn på det. 

Var offentlig med organisationens engagemang

Oyku Arkans viktigaste tips för att motivera visselblåsare att rapportera handlar om just detta.

Creating an organizational climate that supports disclosing wrongdoing safely is very important. An environment that supports internal whistleblowing could help organizations encourage their employees to choose internal parties first, rather than external ones, to disclose wrongdoing”, tipsar hon.

För att främja en kultur av uppriktighet och öppenhet är det alltså avgörande att arbetstagarna med jämna mellanrum hör om visselblåsarpolicyn och visselblåsarfunktionen. I anteckningar, nyhetsbrev och företagsomfattande tal bör den högsta ledningen göra allt för att förmedla företagets engagemang för etiskt uppförande. Att offentligt erkänna och berömma arbetare som identifierar etiska problem är en metod för att visa ledningens engagemang för att lösa problem innan de blir genomgripande.

Sammanfattningsvis

Genom att erbjuda anonym visselblåsning gör ni det mer lockande att rapportera missförhållanden. Det kan även vara en bra idé att belysa hur säker datalagring ser ut under processen för att erbjuda ytterligare en inblick i processen. 

Genom att ha en positiv ton och att vara öppen mot de anställda ökar möjligheten för att de ska känna sig manade att rapportera missförhållanden när de stöter på sådana. Med dessa enkla saker i åtanke kan ni därför komma en bra bit på vägen mot att motivera möjlig visselblåsare.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.