5 saker visselblåsare önskar togs på större allvar

5 saker visselblåsare önskar togs på större allvar

2022-06-10

Att hitta modet att blåsa i visslan kan vara bland det svåraste en person kan behöva göra, särskilt om de är rädda för sin egen säkerhet, att förlora sina jobb eller att råka ut för hämndaktioner från chefer inom organisationen. 

Det finns ett par saker som visselblåsare önskar togs på större allvar. Vi kommer att kika på dessa nedan och gå igenom varför just dessa punkter bör tas på större allvar. 

1. Välfungerande visselblåsarsystem

Detta är något som är lite av en självklar punkt, men som många tidigare visselblåsare har berättat om, nämligen att samtliga organisationer bör använda sig av ett välfungerande visselblåsarsystem. Detta innebär att hela visselblåsarsystemet, från rapportering, genom utredning och till slutresultatet bör vara välfungerande. 

Historiskt sett har många organisationer haft brister i någon eller alla av dessa procedurer. Det är dock något som minskar allt mer i takt med att nya lagar och regler sätts i funktion som standardiserar visselblåsning. Visslans visselblåsarsystem ger allt ni behöver inom visselblåsning för er organisation. Ni får exempelvis mailnotiser med uppdateringar om ärenden och slipper oroa er över säkerhetsbrister eller krånglig administration.

Visselblåsare har vittnat om att email-funktioner, anonyma postlådor eller telefonnummer ofta fungerar dåligt av flera olika anledningar. Vi tycker oss se en ökad medvetenhet om dessa och gläds därför över att fler och fler organisationer väljer att erbjuda sina anställda ett webbaserat visselblåsarsystem.

2. Uppföljning på sin visselblåsarrapport

Många visselblåsare önskar att uppföljning togs på större allvar. Allt för många gånger har personer rapporterat missförhållanden på arbetsplatsen, utan att de har hört tillbaka om ärendet igen. Detta kan vara otroligt frustrerande då visselblåsaren kanske inte ens är säker på att rapporten kom fram eller tas på allvar. 

Det är därför en bra idé att erbjuda regelbunden uppföljning på samtliga visselblåsningsrapporter som kommer in. Det är exempelvis standard att bekräfta mottagandet av rapporten, och att sedan regelbundet ge statusuppdateringar så länge det är relevant. Detta för att visselblåsaren ska känna att ni som organisation tar deras rapport på allvar. Just uppföljning är gladeligen även en del av den nya visselblåsarlagen inom EU.

Läs även: Att utreda visselblåsarrapporter på bästa sätt

3. Skydd mot hämndaktioner

Hämndaktioner är tyvärr en verklighet som har drabbat många visselblåsare genom åren. Även om det inte alltid handlar om direkta hämndaktioner, som att visselblåsaren får sparken exempelvis, kan hämndaktioner visa sig genom att visselblåsaren får en objektivt sämre roll inom företaget, eller att deras kontrakt inte förnyas när det löper ut. 

Nuförtiden finns det många lagar som skyddar visselblåsare för hämndaktioner. Det är dock fortfarande inte helt ovanligt att visselblåsare råkar ut för särbehandlingar på grund av att de valde att blåsa i visslan. Detta är därför något som de allra flesta organisationer kan förbättra och tänka på ytterligare, men även något lagstiftare bör ta i beaktning.

4. Öppenhet kring visselblåsning 

Många organisationer nöjer sig med att implementera visselblåsarsystem och att sedan inte göra något mer. Detta möter visserligen minimikraven (så länge inget ärende faktiskt kommer in), men det är enkelt att göra mer än så. Att skapa en öppen attityd kring visselblåsning där man lyfter fram fördelarna med visselblåsning kan gå en lång väg. 

När de anställda känner att de gör det rätta genom att visselblåsa, istället för att känna sig som en skvallerbytta, så ökar även chansen att de ska våga blåsa i visslan.

Läs även: Positiv arbetskultur

5. Anonymitet

Möjlighet till anonymitet är något som de allra flesta önskar skulle tas på större allvar. Det faktum att man måste avslöja sin identitet i samband med visselblåsning är något som håller tillbaka många från att rapportera missförhållanden och felaktigheter. Läs mer om vad som påverkar visselblåsare i studien The psychology of whistleblowing av James Dungan, Adam Waytz och Liane Young.

Genom att erbjuda möjlighet till anonymitet så försvinner denna oro. De som föredrar att vara offentliga eller berätta vem de är kan välja att vara det, medan de som helst förblir anonyma har möjligheten att vara det. Det är därför rekommenderat att erbjuda möjlighet till anonymitet vid alla steg i visselblåsningsprocessen.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.