Hur visselblåsare kan förhindra tragedier

Hur visselblåsare kan förhindra tragedier

2022-09-27

En whistleblower, eller en visselblåsare som det heter på svenska, kan vara personen som avgör om en tragedi inträffar eller om den undviks. Trots att majoriteten av visselblåsarärenden gäller mindre allvarliga förseelser går det inte att förneka att visselblåsare också gör mycket för att förhindra tragedier runt om i världen, vare sig det gäller liv, pengar eller rykte.

Hur whistleblowers kan förhindra tragedier

En whistleblower kan förhindra tragedier genom att rapportera problem innan de växer sig för stora. Många stora tragedier beror på oaktsamhet eller ignorans och hade kunnat förhindras av en visselblåsare. Det går inte att säkert veta exakt hur många tragedier som faktiskt har förhindrats av whistleblowers, eller hur många tragedier som hade kunnat förhindras om någon hade vågat visselblåsa, men på vår blogg kan du läsa om 3 tillfällen då visselblåsning kunde gjort skillnad

En tragedi uppstår sällan utan grund. Oftast finns det flera orsaker som har samverkat och på så sätt skapat problemet. Genom att rapportera felaktigheter direkt när de upptäcks ökar chanserna för att problemen åtgärdas och att större missöden förhindras.

Läs även: Varför visselblåsare är viktiga i samhället

Tragedier som kunde ha förhindrats av visselblåsare

Champlain Towers Kollapsen

Den 24:e juni 2021 kollapsade den södra byggnaden i komplexet Champlain Towers i Miami. Halva byggnaden, som hade 13 våningar, föll ihop mitt i natten och drygt 100 människor omkom. Vid första anblick verkade det inte finnas någon orsak till varför tragedin inträffade. Man startade snabbt en utredning för att komma fram till varför byggnaden hade kollapsat.

Efter utredningen stod det klart att en strukturell ingenjör redan 2018, alltså tre år tidigare, hade pekat ut stora strukturella skador på byggnaden och dessutom uppmanat ägaren att åtgärda skadorna. Inga åtgärder vidtogs dock och katastrofen blev ett faktum. Om problemet hade rapporterats av en visselblåsare och visselblåsningen hade tagits på allvar hade kanske olyckan kunnat förhindras.

Lyme Bay Kanotolycka

Kanotolyckan i Lime Bay visar att det inte enbart är större företag som tjänar på visselblåsning. Företaget OLL Limited erbjöd utomhusaktiviteter för barn och ungdomar. Ett par instruktörer var oroliga då det fanns vissa säkerhetsbrister. Efter att de rapporterat detta internt men avfärdats, vände de sig till ägaren för företaget och rapporterade säkerhetsbristerna, innan de sade upp sig. Uppsägningarna skedde med anledning av att inga åtgärder togs. 

En kort tid efter att de två instruktörerna sagt upp sig var en grupp skolungdomar ute och paddlade kanot i Lyme Bay när vädret plötsligt försämrades, vilket ledde till att fyra av ungdomarna miste sina liv. Då det fanns bevis på att säkerhetsbristerna hade lyfts internt utan att någon åtgärd vidtagits så dömdes ägaren till tre års fängelse och böter. Tragedin kunde inte undvikas med intern visselblåsning, men katastrofen tyder på hur viktigt det är att visselblåsarrapporter tas på allvar. Att intern visselblåsning inte alltid fungerar betyder att det är viktigt att visselblåsare vet vilka externa kanaler de kan vända sig till om de inte tas på allvar internt.

Läs även: Vad är skillnaden på intern och extern visselblåsning?

Vikten av en bra visselblåsarpolicy

En bra visselblåsarpolicy är en viktig del av en visselblåsarlösning. I policyn kan man uppmuntra medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera saker som inte verkar står rätt till. Det kan vara allt från misstänkt bedrägeri eller korruption, till bristande säkerhetsföreskrifter eller en otrygg arbetsmiljö. Det är därför viktigt att veta hur du gör din visselblåsarpolicy enkel att förstå.

En visselblåsarpolicy kan även erbjuda information om hur en rapport hanteras efter att den lämnats in. Att beskriva händelseförloppet i sin policy skapar trygghet och tillit för organisationen hos den som visselblåser. I policyn kan man även förklara vilka visselblåsarkanaler som finns tillgängliga, och eventuellt också förklara hur de olika kanalerna fungerar. 

Sammanfattningsvis

Ett stort antal tragedier genom tiderna hade kunnat förhindras med hjälp av visselblåsning, och ännu fler om alla visselblåsarrapporter togs på allvar. Samtidigt har säkerligen en hel del tragedier redan förhindrats tack vare visselblåsning. I takt med att EU och resten av världen sakta men säkert börjar ta whistleblowers på större allvar ökar möjligheterna att liknande katastrofer och tragedier förhindras i framtiden.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.