Varför är visselblåsning så viktigt?

Varför är visselblåsning så viktigt?

2022-05-01

Visselblåsning, från Engelskans ‘whistleblowing’, är en viktig del i varje företag och organisation. Trots att det alltid har varit lika viktigt är det mer på tapeten idag i takt med att nya lagar inom EU kräver att lösningar för just visselblåsning ska implementeras i samtliga organisationer som har fler än 50 anställda. Du kan läsa mer om den nya visselblåsarlagen i detta inlägg på vår blogg. Men frågan kvarstår, varför är det egentligen så viktigt med visselblåsning?

Efterlevnad av etiska regler

En viktig del av visselblåsning är att den gör det enklare för medarbetare att följa etiska regler. Dels för att de blir mer medvetna om dem, men genom att det finns reprimand för när dessa regler bryts minskar risken för förbrytelse generellt. Du kan läsa mer om psykologin av visselblåsning i denna studie från 2015.

Genom att erbjuda en visselblåsarlösning på arbetsplatsen, samt genom att regelbundet påminna om dess existens, funktion och metodik ökar chansen för efterlevnad av etiska regler på arbetsplatsen.

Välmående på arbetsplatsen

En visselblåsarlösning är ett av de enklaste sätten att öka välmåendet på arbetsplatsen. Detta beror på att personer som tidigare upplevt orättvisor eller felbehandlingar kanske inte har vågat säga något, eller inte vetat hur de ska gå tillväga. När samtliga anställda får tillgång till anonyma rapporteringskanaler och information om hur visselblåsning går till, vad dess syfte är och hur de olika kanalerna fungerar, ökar även välmåendet. 

Detta beror på att anställda som upplevt missförhållanden eller orättvisor helt plötsligt har någonstans att vända sig för att rapportera detta, och i samband med det ser man även en ökning i det generella välmåendet på arbetsplatsen. 
Det är viktigt att lägga märke till skillnaderna av intern och extern visselblåsning. Detta då extern visselblåsning kan ha negativa effekter på välmåendet i form av stress och känslomässigt trauma. Detta diskuteras i studien “The negative health effects of external whistleblowing: A study of some key factors” från 2018 som belyser många av bristerna som existerar inom extern visselblåsning, vilket delvis ligger till grund för det nya lagkravet om interna rapporteringskanaler inom EU.

Läs även: Fördelarna med visselblåsning

Skydda din organisation och ditt varumärke

Faktum är att visselblåsning inte enbart är något som är positivt för dina anställda utan även för din organisation överlag och hela varumärket. De negativa effekterna av extern visselblåsning är svåra att ignorera. När negativa uppgifter kommer ut i media resulterar det sällan i positiva trender för företaget därefter. 

Visselblåsning är därför ett utmärkt sätt att undvika detta, då anställda kan rapportera orättvisor, felaktigheter och missförhållanden internt i ett tidigt stadie. Detta tillåter att ni kan hantera detta internt inom den egna organisationen och dels minska skador på de påverkade, men även på organisationen i stort. 

Läs även: Borde visselblåsarkanalen finnas på hemsidan eller intranätet?

Sammanfattningsvis

Mängden fördelar med visselblåsning är för många för att få plats i ett enda inlägg, men man kan summera det som att visselblåsning egentligen är något som gynnar både dina anställda och din organisation. Man kan därför ställa sig frågan varför man skulle välja att inte erbjuda visselblåsning inom sin organisation. 

Är du i behov av visselblåsartjänster? Kolla in Visslans tjänster där vi erbjuder extern ärendehantering och standardiserat visselblåsarpolicymaterial, antingen separata eller i form av en helhetslösning, för hela din organisation. Kontakta oss för mer information!

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.