4 saker att tänka på innan du blåser i visslan

2022-07-04

Visselblåsare hjälper till att hålla organisationer till en hög standard och ser till att regler och bestämmelser efterföljs. Med det sagt är det inte bara för vem som helst att blåsa i visslan vid minsta orättvisa. Innan man bestämmer sig för att rapportera en händelse kan det vara en bra idé att tänka igenom saken och att förbereda sig för processen som kommer. I detta inlägg går vi därför igenom 4 saker att tänka på innan du blåser i visslan.

1. Läs igenom er visselblåsarpolicy

Det första du bör göra innan du blåser i visslan är att läsa igenom organisationens visselblåsarpolicy. Policyn kan nämligen innehålla en hel del användbar information för dig att ta del av. Den kan exempelvis förklara hur du går tillväga för att rapportera ditt ärende, förklara skillnader mellan visselblåsning och andra typer av klagomål eller beskriva andra organisations-specifika rutiner. 

Hur går skriftlig rapportering till? Föredrar du muntlig rapportering eller att boka ett fysiskt möte för att berätta vad som hänt? Hur följer ärendehanteraren sedan upp med dig om din rapport? Är det något du behöver göra utöver att lämna själva rapportern? Detta är frågor som kan vara bra att fundera över först.

2. Är oegentligheten ett visselblåsarärende?

Innan du visselblåser kan det vara en bra idé att kontrollera att ditt problem är ett visselblåsarärende. Om det gäller att någon har brutit mot lagen eller bryter mot hälso- och säkerhetsföreskrifter är det troligtvis ett visselblåsarärende. 

Klagomål på att din kollega uppför sig dåligt eller att du tycker att du arbetar hårdare än andra räknas inte som visselblåsningar. Generellt kan man säga att personliga problem inte räknas till visselblåsning, utan oegentligheten bör istället vara av “allmänintresse”. Är oegentligheten i fråga inte av allmänintresse kan det vara bra att rapportera ändå, men det kan finnas andra vägar att göra det genom, exempelvis genom att gå till närmaste chef.

Läs även: Vilka visselblåsarärenden är av allmänintresse?

3. Kom ihåg att du är ett vittne

Det är viktigt att komma ihåg att när du blåser i visslan är du bara ett vittne. Du ska alltså aldrig på egen hand utföra några ytterligare inspektioner eller undersökningar. Du bör heller inte ta saken i egna händer eller på annat sätt påverka situationen på egen hand om det inte är ditt ansvar. 

Din roll är helt enkelt att rapportera oegentligheten och så grundligt som möjligt berätta och dela med dig av information till relevant personal. Om du tar saken i egna händer kan det leda till att utredningen påverkas negativt och att utredningen läggs ned på grund av det. 

Läs även: 4 vanliga myter om visselblåsning

4. Använd organisationens visselblåsarfunktion

När du är säker på att du har ett visselblåsarärende att rapportera bör du använda organisationens visselblåsarfunktion. Den exakta utformningen kan skilja sig beroende på bransch eller organisationens storlek. Det kan vara allt från ett internt system på intranätet, till ett telefonnummer eller en brevlåda på arbetsplatsen. 

Organisationer med över 250 anställda har som krav att tillhandahålla en visselblåsarfunktion före 17 juli 2022, och för de över 50 anställda gäller 17 december 2023. De måste möjliggöra för dig som anställd att visselblåsa både muntligt och skriftligt samt vid fysiskt möte om du så önskar. 

Försök att ta med så mycket relevant information som möjligt när du rapporterar och kom ihåg att visselblåsarlagen skyddar dig mot hämndaktioner, såvida det faktiskt är ett visselblåsarärende. Många organisationer erbjuder även möjligheten till att rapportera anonymt om du önskar att hålla din identitet hemlig. Detta kan vara bra att veta om du är rädd för vad din chef eller dina medarbetare ska tycka eller säga. 

Läs även: Varför intern visselblåsning är överlägset

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.