Det viktigaste att veta om visselblåsning

Det viktigaste att veta om visselblåsning

2023-05-09

Vad är en visselblåsning? Vem räknas som en visselblåsare? Vad är ett visselblåsarsystem och vad är skillnaden på extern, konfidentiell och anonym visselblåsning? I det här blogginlägget reder vi ut vad en visselblåsning egentligen är. Vi undersöker också innebörden av olika begrepp associerade med visselblåsning, och dessutom svarar vi på några av de vanligaste frågorna om visselblåsning. All den grundläggande information du kan tänkas behöva helt enkelt, samlat på ett ställe.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning är rapportering av oegentligheter som har förekommit inom en organisation och kan anses ligga i allmänhetens intresse. Det kan till exempel handla om olagliga aktiviteter, som förskingring eller korruption, överträdelser av olika protokoll och bestämmelser, eller orättvis eller olaglig behandling av anställda inom organisationen. Om en handling anses ligga i allmänhetens intresse eller inte beror självklart på handlingens karaktär, men också exempelvis på vem som har utfört handlingen och om företaget är börsnoterat eller inte. Trots att en felaktig handling har begåtts innebär det alltså inte per automatik att ärendet räknas som en “visselblåsning” lagmässigt.

Läs även: Vad är ett visselblåsarsystem och hur kan det gynna er organisation? 

Att bråka med en kollega eller att man personligen tycker illa om sin chef är till exempel inte händelser att visselblåsa om. Visselblåsarärenden handlar snarare om samtliga anställdas välmående, och att lagar och policys följs av organisationen och de anställda.

Vem är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som väljer att uppmärksamma överträdelser som de beskrivna ovan. Den nya visselblåsarlagen som kom i december 2021 stärkte det lagstadgade skyddet för visselblåsare. En visselblåsare kan påkalla uppmärksamhet externt, via kanaler utanför organisationens kontroll, eller internt, det vill säga via en kanal upprättad av organisationen. Enligt lag ska en visselblåsning ske konfidentiellt, och många kanaler tillåter dessutom anonym visselblåsning. 

Vad är extern visselblåsning?

Att en visselblåsare vänder sig till externa rapporteringskanaler för att uppmärksamma problem inom en organisation sker oftast först om försök till intern rapportering har misslyckats. Om en visselblåsare saknar möjlighet att rapportera internt, eller om visselblåsningen inte har tagits på allvar inom organisationen finns alltså alternativ. Till exempel kan en visselblåsare vända sig till media och berätta om överträdelsen, eller rapportera överträdelsen via de externa rapporteringskanaler som ett antal olika myndigheter enligt lag ska ha upprättat senast i juli 2021. 

Extern visselblåsning leder oftast till att den berörda organisationen lider större men av den upptäckta överträdelsen jämfört med om visselblåsningen skett via en intern kanal. Det är därför det är så viktigt att ta visselblåsning på allvar inom organisationen.

På vår blogg kan du läsa mer om skillnaden på intern och extern visselblåsning.

Vad är konfidentiell visselblåsning?

Att en visselblåsning sker konfidentiellt innebär inte alltid att den sker anonymt. I en konfidentiell rapport kan visselblåsaren ange sin identitet. Visselblåsaren garanteras i utbyte att ingen annan än de berörda ärendehanterarna kan ta del av uppgifterna, åtminstone inte utan visselblåsarens samtycke. Om en visselblåsning sker konfidentiellt kan ärendehanteraren kontakta visselblåsaren för att få mer information om ärendet eller ge återkoppling om utredningen. Experter är överens om att konfidentiell visselblåsning är ett bra alternativ, men att anonym visselblåsning är att föredra. 

Om en visselblåsning sker konfidentiellt måste ärendehanterarna säkerställa att visselblåsarens identitet kan hemlighållas. Att som ärendehanterare medvetet eller av misstag avslöja en visselblåsares identitet innebär inte bara att man bryter mot visselblåsarlagen, utan också att man underminerar förtroendet för visselblåsarkanalen. Det leder till att fler oegentligheter går oupptäckta.

Vad är anonym visselblåsning?

Konfidentiell visselblåsning är bra, men det allra bästa sättet att skydda en viselblåsares identitet är att erbjuda visselblåsaren att vara anonym. Anonymitet garanterar visselblåsaren skydd från repressalier. Dessutom säkerställs efterlevnad med visselblåsarlagen och de potentiella visselblåsarnas förtroende för kanalen ökar. Ytterligare en fördel, som inte nämns lika ofta, är att en eventuell intern utredning kan ske utan att utredarna påverkas medvetet eller omedvetet av kännedomen om visselblåsarens identitet. Det blir lättare att förhålla sig neutral, helt enkelt.

På vår blogg kan du läsa mer om anonym visselblåsning.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är en kanal som möjliggör för visselblåsare att lämna in rapporter. Ett visselblåsarsystem skiljer sig från till exempel en mejladress eller ett anonymt formulär ur den aspekten att det tillåter visselblåsaren att vara anonym, det säkerställer att rapportering kan ske konfidentiellt och det möjliggör uppföljning med anonyma och konfidentiella visselblåsare. 

Personen som tar emot ärenden som skickas in via visselblåsarsystemet är ärendehanterare. Ärendehanterarna kan antingen vara personer inom organisationen, eller anlitade externt. Det viktiga är att ärendehanterarna är oberoende och självständiga, och  har tillräcklig kompetens att hantera visselblåsningar. Om du vill veta mer om ärendehantering kan du läsa om skillnaden mellan intern och extern ärendehantering i visselblåsarsystem på vår blogg.

Läs även: Hur man utreder visselblåsrapporter på rätt sätt

Måste en visselblåsning innehålla bevismaterial?

Nej, det är inte alltid nödvändigt att samla in bevis på egen hand innan en rapport lämnas in. Faktum är att det ibland kan vara direkt farligt för en visselblåsare att på egen hand försöka samla in bevis. Det är ofta bättre att ärendehanterarna inleder en professionell utredning och undersöker händelsen vidare. Om det skulle vara så att visselblåsaren redan har bevis redo så bör det dock givetvis bifogas i rapporten. Ett bra visselblåsarsystem möjliggör detta. 

Även om inte bevisning behövs är det dock viktigt att rapporten görs i god tro.

Vi hjälper företag att göra visselblåsning enkelt

Har du fler frågor om visselblåsning? Undrar du hur visselblåsarlagen kommer påverka din organisation och vill fråga en expert om råd? Vi på Visslan är experter på visselblåsning och allt som hör till - som visselblåsarfunktioner, visselblåsarpolicys och mer. 

Du kan enkelt boka en gratis konsultation med oss för att få svar på dina frågor.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.