Visselblåsning: Det viktigaste att veta

2023-05-09

Visselblåsning kan vara ett komplext ämne med flera lager och delar. Här har vi därför försökt att besvara några vanliga frågor för att samla allt (grundläggande) du behöver veta om visselblåsning på en och samma plats. 

Vad är visselblåsning?

Vad är egentligen visselblåsning? Visselblåsning är när någon, exempelvis en anställd, rapporterar fel som de anser ligger i allmänhetens intresse. Visselblåsning kan till exempel gälla olagliga aktiviteter, som förskingring eller korruption, eller oetiskt/orättvist beteende på jobbet, som rasism, sexism eller homofobi. Beroende på policyn kan dessa problem uppmärksammas av en behörig person eller grupp antingen inom eller utanför arbetsplatsen, även om det senare vanligtvis inte är en “visselblåsning” i lagens mening.

Läs även: Vad är ett visselblåsarsystem och hur kan det gynna er organisation? 

Visselblåsning är hur som helst alltså inte personliga problem eller bråk med en kollega. Det handlar snarare om välmåendet för samtliga anställda, och att regler, lagar och policyer följs av organisationen och de anställda.

Vad säger visselblåsarlagen?

I december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag som både ökar skyddet för visselblåsare och ställer en hel del krav på företag. Exempelvis behöver företag med 50 eller fler anställda implementera visselblåsartjänster för internt bruk enligt ett par högt ställda krav. Vill du djupdyka i ämnet? Läs mer om vad som krävs för en lagenlig visselblåsarlösning.

Hur skyddas visselblåsarens identitet?

Felaktigheter kan rapporteras på olika sätt, bland annat offentligt, privat eller anonymt. Den nya lagen för visselblåsning kräver att företag skapar sätt för människor att rapportera fel och att vidta åtgärder för att skydda meddelarens integritet. Det är inte alltid krav på att ha anonyma sätt att rapportera, men det är en bra idé att göra det eftersom det ökar chansen för att någon vågar rapportera och underlättar att följa lagkraven (för företag med över 50 anställda). 

Extern visselblåsning

Att offentligt rapportera en oegentligheter till media är ofta inte första steget eftersom man också kan uppmärksamma missförhållanden inom företaget. I en perfekt värld är det just internt alla skulle rapportera fel så snart de upptäcks. Detta är varför intern visselblåsning är överlägset mycket bättre jämfört med extern visselblåsning, både för visselblåsaren och företaget. 

När anställda visselblåser offentligt/ externt kompliceras ofta ärenden, även om det självklart är bra att göra om ingen lyssnar internt. 

Osäker på skillnaden på extern och intern visselblåsning? Läs vårt blogginlägg om just det: Vad är skillnaden på intern och extern visselblåsning?

Konfidentiell visselblåsning

I en konfidentiell anmälan anger en anställd sitt namn och ber att det inte delas med andra än ärendehanterarna utan deras tillstånd. Ett konfidentiellt meddelande säkerställer att det finns ett sätt att komma i kontakt med visselblåsaren för att få mer information eller ge återkoppling. Experter är överens om att konfidentiell visselblåsning är ett bra alternativ, men att anonym visselblåsning bör föredras. Mer om anonym visselblåsning strax.

I det här fallet måste företaget göra allt det kan för att hålla tipsarens identitet hemlig. Annars kommer anställda inte att lita på sätten att rapportera felaktigheter och kommer inte att använda dem, så fel kommer inte att upptäckas. För att inte tala om att det faktiskt skulle bryta mot visselblåsarlagen att röja visselblåsarens identitet.

Anonym visselblåsning

Det bästa sättet att skydda visselblåsare är dock att erbjuda anonymitet. Om ingen inte vet vem som rapporterade oegentligheten kan visselblåsaren vara trygg i att inte bli utsatt för repressalier, samtidigt som efterlevnad med visselblåsarlagen förenklas och förtroendet för visselblåsarfunktionen ökar. En annan fördel som kanske inte är lika omtalad är att om meddelarens namn hålls hemligt förblir fokus på den anmälda överträdelsen och inte på visselblåsaren. Kort och gott är alltså anonym rapportering inom visselblåsning att föredra.

För att meddelandet ska vara konfidentiellt (eller, om så önskas, anonymt), måste företaget skapa ett internt sätt att ta emot rapporter om visselblåsning. Det blir allt vanligare att sådant görs med digitala och anonyma visselblåsartjänster. På så sätt kan visselblåsningarna göras på ett sätt som skyddar visselblåsarens integritet (eller anonymitet). 

Företaget måste också utse personer som ska hantera inkomna ärenden och det är viktigt att dessa är oberoende och självständiga, samtidigt som de har tillräcklig kompetens att hantera eventuella ärenden. Ärendehanterare kan även vara externa utsedda personer, såsom en extern jurist.

Läs även: Hur man utreder visselblåsrapporter på rätt sätt

Måste visselblåsare samla in eget bevis innan de rapporterar något?

Nej, det är inte alltid nödvändigt att samla in bevis på egen hand innan en rapport lämnas in. Faktum är att det ibland kan vara direkt farligt för en anställd att på egen hand försöka att samla in bevis.  Det är ofta bättre att låta en professionell utredning äga rum för att undersöka saken. Om det skulle vara så att visselblåsaren redan har bevis redo så bör det dock givetvis bifoga detta i samband med din rapport. 

Även om inte bevisning behövs är det dock viktigt att rapporten görs i god tro.

Vad kan man visselblåsa om?

Som en visselblåsare kan du rapportera om en händelse som du har kunskap om, oavsett om det rör sig om en nu pågående händelse, något som redan har hänt eller något som kan komma att ske i framtiden. För informationssäkerhet och förebyggande åtgärder finns det också EU:s visselblåsardirektiv som täcker alla typer av visselblåsning, så länge den bland annat görs i god tro och med rimliga skäl att tro att informationen är sann.

Hjälp med visselblåsning för företag

Behöver du hjälp med visselblåsningsfrågor som företag? Vi på Visslan är experter på visselblåsning, visselblåsarfunktioner, visselblåsarpolicyer och allt där emellan.

Hör av dig till oss via nedan länk för en gratis konsultation!

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.