Skydda vår framtid: Visselblåsning inom skola & utbildning

Skydda vår framtid: Visselblåsning inom skola & utbildning

2022-12-06

När arbetare rapporterar om oegentligheter på jobbet för att skydda allmänheten kallas detta "visselblåsning". Med den nya lagstiftningen i ryggen har visselblåsare nu mer skydd än någonsin tidigare. 

Det är en viktig praxis eftersom det hjälper organisationer att identifiera bedrägerier och dåligt beteende. Människor som vill blåsa i visslan kan göra det antingen internt eller externt. Det är fördelaktigt för en skola, universitet eller högskola om arbetare primärt rapporterar internt till ledningen. 

Genom att uppmuntra internt rapportering kan man förhindra att oegentligheter får större konsekvenser och oönskad uppmärksamhet från en offentlig skandal. Du kan lära dig mer om intern visselblåsning i inlägget varför intern visselblåsning är överlägset som finns på Visslans blogg. Om en skola har en kultur av "visselblåsning", kommer personalen att vara mer benägna rapportera internt före externt.

Alla klagomål är inte visselblåsning

Alla klagomål kategoriseras inte som ett visselblåsningsärende. För att ett klagomål ska anses vara en visselblåsning måste det ligga i allmänhetens intresse. Personliga klagomål är klagomål på saker och händelser som inte är intressant för allmänheten. Detta betyder inte automatiskt att alla visselblåsarärenden är intressanta för allmänheten. Vi tar en närmare titt på detta i vilka visselblåarsärenden är av allmänintresse? som finns på vår hemsida.

Läs även: Checklista för hantering av visselblåsningsrapporter

Är du osäker på om ditt ärende räknas som ett visselblåsningsärende eller hur du ska gå till väga med din rapport finns det en del verktyg att luta dig mot. Bland annat ska din skolas policy för visselblåsning förklara hur du ska gå tillväga och vad som faktiskt ska rapporteras via kanalerna. På Visslan hittar du en standardiserad visselblåsarpolicy som även erbjuder förberedande steg inför implementering.

Utöver det finns det på Visslans blogg flera inlägg som förklarar hur ett generellt visselblåsningsärende går till.

Hur man rapporterar ett problem i skolan

Det bör finnas ett sätt för människor att rapportera problem på både offentliga och privata skolor. De styrande organen ansvarar för att utforma och hålla denna policy på plats. Den ska även förklara hur skolan bör hanterar visselblåsningsärenden. 

Alla anställda ska kunna rapportera och/eller prata med en anställd eller relevant personal om sina problem.

Läs även: Varför visselblåsare är viktiga i samhället

Varför är det viktigt med visselblåsning i skolor?

Visselblåsning är mycket viktigt i skolor eftersom det skyddar alla – elever, lärare och styrelsen. Det hjälper till att snabbt hitta misstag och bedrägerier så att de på kort tid kan åtgärdas. 

Visselblåsning ska fungera som ett skydd för folk inom en organisation. Men för att det ska vara ett fungerande skydd krävs det en kultur av att man rapporterar oegentligheter. 

För att främja en visselblåsningskultur måste personalen veta vilket skydd de har när de rapporterar, vilka typer av problem som räknas som visselblåsning och de olika sätten de kan rapportera genom. Genom att motivera visselblåsare att rapportera missförhållanden så ökar chansen att visselblåsning används.Regelbundna visselblåsningsutbildningar är en viktig del i att göra folk mer medvetna om vad visselblåsning är och hur det kan hjälpa dem.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
eller läs mer
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med den nya lagen enkelt. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.