5 tips: Övertyga din chef att implementera en visselblåsartjänst

5 tips: Övertyga din chef att implementera en visselblåsartjänst

2023-09-01

Saknar du en visselblåsartjänst på din arbetsplats? Vill du och dina kollegor ta del av de många fördelar som kommer med en effektiv visselblåsartjänst, eller är ni fler än 49 medarbetare och vill helt enkelt säkerställa att ni efterlever gällande lagkrav på visselblåsning? Då är det sannolikt att er organisation hade mått bra av att implementera en visselblåsartjänst.

Att övertyga sin chef om något är inte alltid helt enkelt. För att undvika att ett förslag faller mellan stolarna kan förberedelser och planering krävas, även när det gäller något så användbart som en visselblåsartjänst. I det här inlägget presenterar vi därför fem tips som du kan använda dig av för att framgångsrikt övertyga din chef att implementera en visselblåsartjänst. 

1. En bra visselblåsartjänst är värdefull för företaget

Det är klokt att i ditt förslag utgå ifrån hur implementeringen av en visselblåsartjänst kan komma hela företaget till gagn. Värdet av en visselblåsartjänst kan understrykas genom att lyfta fördelar att ha ett visselblåsarsystem på plats, som att: 

Att lyfta fördelar som ligger i din chefs intresse är ingen dum idé. Fråga dig därför vilka mål din chef har, och hur din idé kan hjälpa din chef att nå dessa mål.

Har din chef som mål att skapa ett gynnsamt arbetsklimat? Då kan du lyfta faktumet att när anställda på en arbetsplats har möjlighet att rapportera om missförhållanden, och känner sig trygga på arbetet, ökar också sannolikt trivseln. Du kan också lägga till att trivsel i sin tur kan ha en positiv inverkan på produktivitet, vilket gynnar alla i organisationen. 

Läs även: Vad är ett visselblåsarsystem och hur kan det gynna er organisation?

2. Diskutera visselblåsning med dina kollegor

Fundera på om din idé kan gynna fler än dig och din chef! Om du tycker att möjligheten att visselblåsa på ett bra sätt saknas på din arbetsplats är det sannolikt att dina medarbetare upplever samma sak. Fundera på hur du kan få fler att ställa sig bakom ditt förslag. Prata också med dina kollegor om hur din idé kan utvecklas för att vara användbar för så många som möjligt på din arbetsplats. Förslagsvis kan det löna sig att diskutera vilka risker inom organisationen som kan minimeras om en visselblåsartjänst skulle implementeras.

Läs även: 5 tjänstefel som kan upptäckas med visselblåsning 

Om du upplever att det är för formellt att sätta upp ett möte för att diskutera din idé med dina kollegor, fundera på om det känns mer naturligt att ta upp diskussionen i lunchrummet eller vid kaffemaskinen. Att diskutera ett nytt förslag i en avslappnad miljö är inte en dum idé, och det gäller även när förslaget rör något så viktigt som visselblåsning. 

När några av dina kollegor har ställt sig bakom ditt förslag kan ni tillsammans bygga vidare på och presentera idén för er chef. Sannolikheten är högre att förslaget realiseras om ni är fler som föreslår samma sak! 

3. Utvärdera risker med och utan visselblåsartjänst

Ett förslag som innebär låg risk men hög utdelning bör intressera din chef. Lyckligtvis är implementering av en visselblåsartjänst en process som medför få risker, samtidigt som de potentiella vinningarna är många. 

Läs även: 3 tillfällen då visselblåsning kunde ha gjort skillnad

Innan man implementerar en visselblåsartjänst kan man beakta vilken kostnad implementeringen innebär för organisationen. Investeringen, som i det här fallet också är den risk som finns, vägs mot potentiella fördelar som att: 

  • Organisationen kan undvika bedrägerier
  • Eventuella missförhållanden upptäcks och kan åtgärdas 
  • De anställda blir nöjdare med sin arbetsplats

Med tanke på vilka problem som visselblåsning faktiskt kan hjälpa er organisation att undvika kan det sägas att det är kostnadseffektivt att investera i visselblåsartjänst. 

4. Använd dig av tillgänglig visselblåsningsstatistik

För att övertyga någon kan det ibland krävas mer än ord - att använda sig av statistik brukar vara en mycket effektiv metod för att stärka sina argument. Det finns mycket data som visar vilka fördelarna med visselblåsning är. 

Du kan till exempel berätta för din chef att över hälften av alla visselblåsningar 2021 gjordes av en anonym visselblåsare. Det tyder på vikten av att visselblåsaren ges möjligheten att behålla sin identitet dold. Du kan också framföra att en bra visselblåsartjänst kan spara en organisation en summa motsvarande 2,5% av intäkterna enbart genom bedrägeribekämpning. Det nämns i ACFE:s Report to the Nations 2022. I den studien finns också mer information och statistik som du kan använda dig av.

5. Berätta om fördelarna med en visselblåsartjänst

Det sista tipset för att övertyga din chef att implementera en visselblåsartjänst är helt enkelt att belysa de många fördelarna som finns, bland annat de nedan:

Visselblåsning skapar ett tryggt och öppet arbetsklimat

Många organisationer tillämpar idag en platt struktur, vilket ska göra företagskulturen mindre hierarkisk. Det betyder tyvärr inte att det fortfarande kan kännas svårt för anställda att berätta för sina överordnade när något inte känns rätt. Möjligheten att rapportera om oegentligheter anonymt skapar trygghet på arbetsplatsen.

Visselblåsning möjliggör skadekontroll

Ytterligare en anledning till varför visselblåsning är en viktig del av modern företagskultur är att det låter anställda i hela organisationen ge användbar feedback till rätt mottagare. På så sätt ökar chansen att eventuella oegentligheter rättas till innan de kan orsaka företaget någon skada.

Ett företag med en visselblåsartjänst går att lita på

Att ha en välfungerande och användbar metod för att rapportera om felaktigheter signalerar att man är ett företag som går att lita på. Tillsynsmyndigheter, leverantörer, kunder och anställda ser att visselblåsning tas på allvar, och kan känna sig trygga i det.

Visselblåsning för att växa som organisation

Visselblåsning ger arbetsgivaren på företaget en unik inblick i verksamheten som den berörda personen inte hade kunnat få på något annat sätt. Visselblåsningar kan hjälpa bolagsstyrelser att fatta rätt beslut i rätt tid.

Det behöver inte vara komplicerat att införa en visselblåsartjänst

Sist men inte minst kan det vara bra att nämna att implementering av en visselblåsartjänst inte behöver vara en krånglig process. Visslan uppskattar exempelvis att det tar under 120 minuter att implementera en visselblåsartjänst. Med rätt hjälp kan visselblåsning göras på ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt sätt. 

Läs även: 5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen

Fördelarna med en visselblåsartjänst är många

Eftersom fördelarna med visselblåsning är så många bör det med lite planering och rätt förberedelser inte vara alltför svårt att övertyga din chef att det är en bra idé att implementera en visselblåsartjänst. Vill du utforska fördelarna med visselblåsning vidare, eller få fler tips? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och få svar på alla dina frågor. 

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.