Hur visselblåsning påverkar de olika avdelningarna i en organisation

Hur visselblåsning påverkar de olika avdelningarna i en organisation

2023-10-02

Få saker är så viktiga för ett företag som ett team av människor som arbetar dedikerat och faktiskt bryr sig om företagets framgång och välbefinnande. Det är därför det är viktigt att ha en stark kultur för intern rapportering, även känd som "visselblåsning".

Denna idé kan ibland (och särskilt inom vissa organisationer och branscher) vara svår att sälja in, både till chefer och till resten av personalen. Människor tenderar att vara rädda för visselblåsning då rapporter från visselblåsare innebär problem. Varje rapport är ett möjligt problem som måste undersökas, och allvarliga anklagelser om felaktigheter kan orsaka mycket problem för verksamheten. Eller hur? Fel. 

Det här sättet att tänka om visselblåsning är väldigt fel och i förlängningen kan det orsaka fler problem för en organisation än någon visselblåsare hade kunnat göra. Faktum är att visselblåsning ger möjligheter att åtgärda problem för att bli en så bra organisation som möjligt. En studie från 2022 av ACFE visar exempelvis att det genomsnittliga bedrägeriet pågår under 12 månader, vilket är något som kan kortas ned väsentligt med effektiva visselblåsarrutiner.

Hur visselblåsning påverkar relationer mellan kollegor

När någon visselblåser sätter sig arbetsgivarna ofta i en mycket defensiv position. När viktig information kommer ut till allmänheten kan det orsaka allt från allmän skam till allvarliga problem för hela företaget, ända fram till företagets konkurs.

Vid visselblåsning införs ofta nya efterlevnads- och kontrollstandarder som inte fanns där tidigare. Det gör att organisationen fungerar bättre, vilket är varför det är viktigt att göra visselblåsning till något alla vågar använda

I en perfekt värld skulle ingen bryta mot reglerna och vi skulle alla arbeta hårt för att få jobbet gjort med högsta etik och professionalism. Men så är det inte alltid. Till exempel kan 17 procent av anställda tänka sig att agera omoraliskt för att snabbare befordran eller nå en högre lön.

När ett plötsligt “förtroendebrott” från en anonym källa, som kan vara personen som sitter bredvid dig, sätter jobb och försörjning på spel sätts de anställda ibland i defensiven. När någon visselblåser kan det leda till att folk slutar prata med varandra på plats, arbetsplatsen blir spänd och relationer mellan människor upphör ofta. Arbetsplatsen kan bli mer som en maskin som fortsätter att producera resultat som långsamt  blir sämre och sämre, utan diskussioner mellan kollegor. 

Läs även: 5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen

Detta beror givetvis på vilken typ av ärende som har tagits upp, men det är inte helt ovanligt att tonen ändras på arbetsplatsen i samband med visselblåsning, särskilt om det är av en så pass allvarlig natur att det kan leda till att hela organisationen riskerar att stänga ned.

Det är en dystopisk bild som vi målar upp och vi gör det för att illustrera hur många företag ser på visselblåsning. Denna bild är helt felaktig och leder ofta till ett motstånd mot visselblåsning i allmänhet – något som bara blundar för problem och inte löser eller tar tag i dem.

Hur visselblåsning påverkar chefer

Chefer i frontlinjen blir vanligtvis strängare när det gäller information och de kanske inte delar mer information med sina anställda än vad som är absolut nödvändigt eftersom de inte kan ta risken. Till slut börjar arbetare som intar denna defensiva position skava under dessa täta kedjor och är ofta mycket olyckliga. 

Med detta följer fler konflikter, vilket kan leda till massuppsägningar och en allmän känsla av illamående i företaget som har kritiserats och vars kultur har förändrats för att göra det till en mindre trevlig arbetsplats.

Läs även: Visselblåsardirektivets 6 minimikrav för arbetsgivare

Det är inte helt ovanligt att chefer går på tå efter att ett visselblåsarärende öppnats. Antingen av rädsla för att säga eller göra fel sak, eller för att man helt enkelt inte vill påverka resultatet av den undersökning som pågår. Även om det bästa är att fortsätta att bedriva verksamheten enligt de regler, lagar och policyer som gäller. 

Hur du kan förbereda dig för visselblåsarärenden från de anställda

En vanlig missuppfattning om interna visselblåsare är att sanna visselblåsare är anställda på högre nivå som har detaljerade och skriftliga bevis på sina frågor om efterlevnad. Även om det finns sådana visselblåsare är det fel att tro att det stämmer in på alla visselblåsare. 

I själva verket kan visselblåsare komma från var som helst inom eller utanför din organisation. Det kan vara en person som varit anställd i över 40 år, eller en leverantör som spenderat mindre än 2 timmar inom organisationens väggar.

Läs även: 5 saker visselblåsare önskar togs på större allvar

En annan felaktig uppfattning är att trovärdiga visselblåsare alltid backar upp sina farhågor om efterlevnad med bevis. I verkligheten är många interna visselblåsare fokuserade på att göra sitt jobb och har inte tid eller utbildning för att samla bevis. Det är bäst att låta yrkesverksamma inom compliance, HR och legal sköta utredningarna. 

Chefer som arbetar med de anställda bör utbildas att inte bortse från en intern visselblåsares trovärdighet bara för att de inte har några bevis för att backa upp sina påståenden eller för att deras rapport verkar sakna viss information. Även en “halvdålig” rapport om ett efterlevnadsproblem kan ge den information som behövs för att starta en riktig utredning om efterlevnad och förbättra organisationen.

Att anmäla medarbetare för eventuella felaktigheter kräver mod och bör ses som ett tecken på lojalitet mot företaget. Ändå får interna visselblåsare ofta frågan varför de gjorde som de gjorde, tar emot kritik från sina medarbetare och riskerar deras rykte och jobb. För detta har vi skapat texten 4 saker att tänka på innan du blåser i visslan, för att du som visselblåsare ska veta hur du bäst förbereder dig.

Förutom att utarbeta och upprätthålla tydliga policyer mot vedergällning bör organisationer utbilda de närmsta cheferna i de problem som interna visselblåsare möter och hur de ska svara på visselblåsare eller anställda som säger eller visar att de är rädda för repressalier. 

När visselblåsare rapporterar oegentligheter till sina chefer letar de vanligtvis efter försäkran om att de gjorde rätt och ett erkännande för sitt mod. När chefer lärs ut om de problem som interna visselblåsare står inför, är de bättre i stånd att hjälpa någon som kommer till dem med en oro om arbetsplatsen.

Visselblåsning stärker organisationens alla delar

Om visselblåsningar tas på allvar, hanteras på rätt sätt och faktiskt möjliggörs från första början kan de göra stor positiv skillnad för organisationen.

Till exempel: En typisk organisation förlorar 5% av sina intäkter till bedrägerier, men med en effektiv visselblåsarfunktion kan bedrägerier minskas med 50%, vilket indirekt betyder att en organisation kan spara 2.5% av sina intäkter, bara genom att uppmuntra till och möjliggöra visselblåsning.

Visselblåsning handlar dock inte bara om ekonomiska aspekter utan även, som vi delvis varit inne på, sociala aspekter, riskhantering och “varumärkesskydd”. Det finns således mycket att vinna på visselblåsning, både för anställda och chefer, men även för organisationen och samhället i stort.

Frågor om blogginlägget eller visselblåsning?
Vi hjälper gärna till. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, provperiod eller mer information. Du kan också prova Visslan kostnadsfritt i 14 dagar.

Kontakta oss
Upptäck enkelheten

Visslan gör visselblåsning & compliance med visselblåsarlagen enkel. Boka en kostnadsfri konsultation med demo med våra experter för att få reda på hur.

Boka konsultation
cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.